רבי ישועה סדבון זצ"ל

רבי ישועה סדבון זצ"ל זה הוא לא אביו של רבי יוסף סדבון זצ"ל מחבר הספר "אהבת ה'" "כי אביו של זה נפטר ביום ט' לחודש אייר שנת תקל"ו- 1776 רבי ישועה סדבון זה חתום על תקנת הבשר בר"ח אלול שנת "עד עת"-תקמ"ד-1784 עם עוד חמישים ותשע ת"ח על אשרור "תקנת …

קרא עוד »

רבי יצחק סלאמא זצ"ל

רבי יצחק סלאמא זצ"ל לא כל כך ידוע מי הוא אך מחתימתו על מה שהוא חתום מטה נראה כי היה ת"ח או דיין אך מעבר לאזכור הנ"ל לא מצאתי דבר נוסף. בספר "מעיני ישועה" לרבי ישועה כהן זצ"ל תוניס תרס"ו-1906 בסוף הספר בדף מ"ה ע"א בעניין החנויות המוכרות שכר וקאפ"י …

קרא עוד »

רבי כ'לף אללה סלאמא זצ"ל

רבי כ'לף אללה סלאמא זצ"ל לא כל כך ידוע מי הוא אך מחתימתו על מה שהוא חתום מטה נראה כי היה ת"ח או דיין אך מעבר לאזכורים הנ"ל לא מצאתי דבר נוסף. בספר "מעיני ישועה" לרבי ישועה כהן זצ"ל תוניס תרס"ו-1906 בסוף הספר בדף מ"ה ע"א בעניין החנויות המוכרות שכר …

קרא עוד »

רבי יוסף סלאמא זצ"ל

רבי יוסף סלאמא זצ"ל תלמיד חכם ומחבר הספר "שירי זמרה" ליוורנו תרל"ב-1872. בספר "מעיני ישועה" לרבי ישועה כהן זצ"ל תוניס תרס"ו-1906 בסוף הספר בדף מ"ה ע"א בעניין החנויות המוכרות שכר וקאפ"י מצוין כי "צוה לי לחתום בעדו מו"ה כמה"ר דוד ן' עטר"-הצעיר שלמה ן' עטר ס"ט. אחריו לפי סדר זה …

קרא עוד »

רבי יעקב סלאמה השני זצ"ל.

רבי יעקב סלאמה זצ"ל זה הוא לא רבי יעקב סלאמה זצ"ל המפורסם מהעיר נאבל כי זה נפטר בשנת תקל"ה-1775. אך סביר מאוד להניח שזה רבי יעקב סלאמה המוזכר בספר "כף הכהן" בקונטריס "חסדי כהונה" לרבי אברהם הכהן יצחקי ליוורנו תרכ"ה-1865 דרוש י' דרוש זה נאמר בשנת תרי"א-1851 . ורבי יעקב …

קרא עוד »

רבי חנן סרוסי/אסרוסי זצ"ל

רבי חנן סרוסי/אסרוסי זצ"ל תלמיד חכם ונבון בן דורם של רבי יצחק חדאד (הראשון) ורבי אהרן פרץ זצ"ל. בספר "ממלכת כוהנים" לרבי שושן הכהן ירושלים תשל"ז בפרק "תולדות ושבחי הרבנים הקדמונים סימן ה' מספר לנו המחבר על רבי חנן אסרוסי וכותב שהוא מחכמי ג'רבה אך מוצאו לא מג'רבה כי אם …

קרא עוד »

רבי אברהם נג'אר זצ"ל

רבי אברהם בר דוד נג'אר דיין מבית דינו של רבי שלמה אלפאסי זצ"ל רבי אברהם נג'אר חתום על פסקי דין והסכמות לספרים. בספר "מגדנות נתן" לרבי אליהו חי בורג'יל ליוורנו תקל"ח-1778 דף רפ"ו ע"ב "והחשוב והכולל רב רחומאי כמה"ר אברהם נג'אר הי"ו פי' לי בדבר התוס' ז"ל" בספר "אלפי יהודה" …

קרא עוד »

רבי מרדכי נג'אר זצ"ל

בספר "מעשה בית דין" ג'רבה תר"ע-1910 דף מ"א ע"ב סימן כ"א בחודש כסלו שנת תקצ"ב-1832 חתומים: הצעיר ישועה בסיס ס"ט. הצעיר אברהם הכהן ס"ט. ע"ה מרדכי נג'אר ס"ט. הצעיר משה ברדע סלט"א. דף מ"ז ע"א סימן כ"ה בחודש אדר א' (ללא שנה) חתומים ע"ה מרדכי נג'אר ס"ט. הצעיר משה ברדע …

קרא עוד »

רבי משה נג'אר (הראשון) זצ"ל

רבי משה נג'אר זצ"ל מתלמידיו של רבי צמח צרפתי זצ"ל שמש בקדש כראש רבני תוניס אחרי רבי יצחק לומברוזו זצ"ל בן השנים תקי"ב-1752 לשנת תקי"ז-1757 (בערך). בהסכמת רבני תוניס משנת תפ"ה-1725 לספר "שתי ידות" לרבי אברהם חזקוני אמשטרדם תק"ב-1742 חתומים שמואל כהן, אברהם טייב, יצחק לומברוזו, משה נג'ארה משה דרמון. …

קרא עוד »

רבי משה נג'אר (השני) זצ"ל

רבי משה בר דוד נג'אר זצ"ל היה דיין מבית דינו של רבי יוסף הכהן יצחקי בתוניס. רבי משה נג'אר חתום על הסכמות לספרים ויש לו הזכורים בכתובים. הר"ח אלול שנת "עד עת"-תקמ"ד-1784 חתום רבי משה נג'אר עם עוד חמישים ותשע ת"ח על אשרור "תקנת הבשר" אשר אושררה בשנת תק"א-1741 ע"י …

קרא עוד »