פתגמים ומטבעות לשון

שמות בעלי המקצועות בערבית

מאת לבנה פריאנטי כדי לשמר את השפה הערבית התוניסאית כתבנו את שמות בעלי המקצועות בערבית. ניתן להוסיף ואנו נעדכן סֶבַאבֵטִי– סנדלר                                                 פוֹכַארגִ'י– קדר   בֶלַאגֵזי– מיצר …

קרא עוד »

מטבעות לשון בערבית תוניסאית

  מאת לבנה פריאנטי מטבע לשון הוא צירוף מילים בעלי משמעות שונה מזו המתקבלת באופן מילולי מהמילים המרכיבות את המשפט.   לַה דִין וְלַה מִילָה– לא דין ולא דיין   לַה עָאד פוֹאמִי יִלַקִע פאוֹמוֹק–לא הדבר אתך לעולם.   וְוכטָאש קַאלוּ יָה מְשוּם הָדא אֶלבָרח וּהָדא ליום–אמרים זאת למי שרוצה …

קרא עוד »

פתגמים בערבית תוניסאית-שלא נשכח.

פתגמים אלו לוקטו  על ידי אחותי לבנה פריאנטי.  תָאבַע הֶסָארק חָתַא בָאב לֶדָאַר. עקוב אחרי הגנב עד פתח הבית אֶלעַזוּזהַ מְשָאת נֶהַר אֶלחָמָאם גָ'את תָחְקִי עָאם. הזקנה הלכה יום אחד לחמאם חזרה עם סיפורים של שנה לְמֶת לָחַבָאב עִיד יָכֶסַארַה אֶלִי פִיאַה אֶלפוֹרְקַה. מפגש עם חברים זה חג, חבל שצריך …

קרא עוד »

פתגמים בערבית תוניסאית -שלא נשכח המשך

מאת לבנה פריאנטי וְלד אֶלפָאר יִתְלַע חָפַאר. בנו של העכבר יהיה חופר מֶזְרַה לֶטַאר נְהַר אֶלעִיד. מה שקרה לטאר ביום החג ווּחַדְאה וֶחַבבַאה מֶאיַה וִיתִימַה ווּאוֹמה חַייה. לבדה ומכריה מאה, אימה בחיים אך חשה כיתומה דַרבַא מֶגְיר גְ'נִבי כִיפ לִיפִלחַית. מכה שלא פגעה בי כמו מכה לקיר מֶתְשֵיבש לְחַמַם ווּתֵג'רִי …

קרא עוד »

פתגמים בערבית תוניסאית-שלא נשכח (המשך)

אֶלִי אוֹמוּ פְלבֶית יָכוֹל בֶגְ'יִט. מי שאימו בבית אוכל פי שנים אֶלשְרקָה מַפִיאַה בַרְאקָא. בשותפות אין ברכה ידָאחֶקָה תֶפְג'ד אֶלבֶיעַא. הצחוק מקלקל את העיסקה אֶלקֵלָם פוֹדָאָה ווּשְקָת דֶאֶב. המילים שוות כסף והשתיקה שווה זהב וָאֶלַה אֶלעָדְמַה פִיאָה ווֹדֶנִין יִקִימוּא תֶנִיאן. אם לביצה היו ידיות אזי היו מרימים אותה בשנים אֶלְבָאבָ …

קרא עוד »

פתגמים בערבית תוניסאית-שלא נשכח

פתגמים מאת לבנה פריאנטי        11.אֶלפוּם לֶכבִיר מָיִשדוּ קָרַעה. פה גדול אפילו קרעה (דלעת) לא תסתום אותו אֶלִי עָיִנוּ פְנוַאח יִבֶדַה מְסֶבַאח. מי שרוצה לקונן שיתחל מהבוקר יָנַארִי אֶלִי מֶיַעַראפְש קָארִי. חבל על מי שלא מכיר את ערכי רוּד בָאלְק עָל מַהבְר וַאֶלַה יִתְגבְהר. תיזהר על הקטיפה שלא תעלה אבק …

קרא עוד »