רבי יהודה בורג'ל זצ"ל

בספר "מעשה בית דין" ג'רבה תר"ע-1910 בדף מ"ו ע"ב סימן כד' "והעושר והכבוד והשלום כירא כ"ד חתומים בפה מתא תונס יע"א בעשרת ימי תשובה שנת תקב"ץ" (תקצ"ב-1832) חתומים: ע"ה דוד הכהן טנוג'י ס"ט, ע"ה מרדכי גג' ס"ט וע"ה יהודה בורג'ל ס"ט. ליקט וערך יוסי פרי

קרא עוד »

רבי יצחק חיים אשכנזי זצ"ל

רבי יצחק חיים אשכנזי לא נודע מי הוא אך נמצא חתום בספר "מעשה בית דין" ג'רבה תר"ע 1910 חתום על מספר תשובות. סימן י"ב חתום בחודש מנחם אב שנת תקצ"ד-1894 יחד אם רבי יהודה הכהן טנוג'י. רבי ישועה בסיס. רבי יצחק חיים אשכנזי. סימן ט"ו בשנת תקצ"ט-1839 חתום יחד אם …

קרא עוד »

רבי ישועה בר סעדיה אשכנזי זצ"ל.

מתוך הספר "כתבי היד של יהודי המגרב" מכון בן צבי כרך א' יצירה רבנית מאת יוסף אביב"י ירושלים תשנ"ג. עמוד 26 כת"י 752 "חידושים על הש"ס והספדים מאת ר' ישועה אשכנזי" המחבר מזכיר מאורעות בחייו "כל זה העלינו אני והחכם השלם והכולל עצום ורב סוה"ר רב אחאי אחיסמך הר' יצחק …

קרא עוד »

רבי חיים אברהם רחמים אשכנזי זצ"ל

רבי אברהם חי (חיים) רחמים אשכנזי זצ"ל הוא בנו של רבי ישועה בר סעדיה אשכנזי זצ"ל אשר חתום בר"ח אלול שנת "עד-עת" תקמ"ד-1784 על תקנת הבשר יחד אם עוד חמשים ותשעה תלמידי חכמים. והיה מתלמידיו של רבי יוסף זרקא כך כותב מלכי תרשיש ח"ב דף פ"ו רבי יעקב פיתוסי הרביץ …

קרא עוד »

רבי אברהם בר שמעון אשכנזי זצ"ל

רבי אברהם אשכנזי זצ"ל בנו של רבי שמעון אשכנזי זצ"ל. יצא בשליחות צפת בשנת תרכ"ז-1867 למערב החיצון. (טריפולי תוניס אלג'יר) בספר "נר דוד" לרבי דוד גז זצ"ל אשר הודפס בליוורנו בשנת תרכ"ח-1868 ישנה הסכמה של רבני תוניס, אך ניראה לי כי מפאת כבודו נתנו לו לחתום ראשון וכך הוא כותב …

קרא עוד »

רבי אברהם אשכנזי זצ"ל

רבי אברהם אשכנזי זצ"ל לא ברור מי הוא ומאין הגיע ומי מינה אותו לאב"ד בעיר ספאקס. אך אין ספק שהיה תלמיד חכם ודין כפי שמעיד עליו הכתוב. בספר "גן יעקב" לרבי יעקב הכהן גדישא ג'רבה תער"ב (תרע"ב) ספר זה מאגד בתוכו ארבע ספרים "דברי יעקב" "אמר משה" "הליכות יעקב," "דברי …

קרא עוד »

רבי יצחק אפרתי זצ"ל

רבי יצחק בר יעקב (מלכי תרשיש ח"ב) אפרתי זצ"ל תלמיד חכם ומוצאו מחוץ לתוניסיה ולא ברור מהיכן הוא הגיעה. מלכי תרשיש ב' כותב שמצא כ"י בשם "המעלות לדוד" וכנראה שזה כ"י של רבי דוד גז זצ"ל בעל "נר דוד" וישנו דרוש שכך הוא נפתח: "זה הדרוש שדרשתי בקהל קדוש תונס …

קרא עוד »

רבי בנימין אספינוזה זצ"ל

רבי בנימין בר יעקב* איספינוזה נולד בעיר תוניס כפי שכותב מלכי תרשיש בדף ק"ב ומשם עבר לליוורנו. לעומתו כותב תולדות חכמי תונס בדף קי"ב שרבי בנימין איספינוזה הוא אחד מחכמי ליוורנו. בשאר הספרים ששמו מופיע כתבו המחברים שהוא אחד מחכמי תוניס שעבר לליוורנו ואחרים כתבו שהוא אחד מחכמי ליוורנו. רבי …

קרא עוד »

רבי יצחק אברהמי זצ"ל

בספר "אמרי קדוש" סוסא תשי"ט-1959 שחובר על ידי רבי יצחק אברהמי זצ"ל. ספר זה היה גנוז כפי שמופיע בהקדמה לספר זה 120שנה עד שבא דר' יוסף אברהמי שהוא נינו של רבי יצחק אברהמי זצ"ל והדפיס את הספר. רבי יצחק אברהמי זצ"ל בן דורו של רבי ישועה בסיס זצ"ל אשר היה …

קרא עוד »

רבי אליהו אברהמי (בראמי) זצ"ל

  רבי אליהו אברהמי נולד בעיר תוניס. תלמיד חכם ונבון, בראשית דרכו שימש כסופר של בית הדין הרבני בתוניס. רבי אליהו אברהמי חתום כעד סופר מתא בקונטרס "נוסף על נחלת" (דף י"ד)בעניין "משפט הירושה" לקאיד נסים שמאמא יחד עם ע"ה שלום בן זקן ס"ט ביום י"ט לחודש מנחם (אב) שנת …

קרא עוד »