רבי לומברוזו אברהם 1החסיד

    רבי אברהם (הראשון) בר יעקב (הראשון) לומברוזו זצ"ל אחיו של "זרע יצחק" הרבה לא ידוע עליו למעט מה שנכתב עליו בספר "פרי קדש" לרבי צמח בר נתן לוי תוניס תרנ"א-1891 דף ל"ח ע'ב: "ובן הר' ז"ל ואחיו היו שמותיהם שווים בשם וקראו אברה'ם לאל עליון, אחיו של הר' …

קרא עוד »

רבי אליהו כאשתרו/קשטרו זצ"ל

  רבי אליהו כאשתרו זצ"ל זה לא ידוע עליו דבר. שם משפחה זה נכתב בכמה דרכים קשטרו, כאשתרו, כסטרו, כסתרו, קסטרו. מקורו של שם משפחה זה הוא מצרים (רבי יעקב קשטרו זצ"ל) .על שם משפחה זאת  בתוניס כותב מלכי תרשיש ח"ב דף ר' "קשטרו ר"א מחכמי תונס נהרג הוא וחבריו …

קרא עוד »

רבי אברהם הכהן (השלישי)זצ"ל

רבי אברהם כהן זצ"ל מחבר הספר "אברהם יגל" ליוורנו תר"ג-1843 . בספרו זה מזכיר את בני דורו בדף ק' ע"א מסכת תמורה פרק ראשן "וגבי אחותו דאיצטריך קרא וכ"ו החכם חי טייב נר"ו " בדף נ"ט מסכת ראש השנה פרק ג' "תירץ לי ידידי הלא הוא רב רחימאי הרב יצחק …

קרא עוד »

רבי אברהם כהן (השני)זצ"ל

  רבי אברהם  כהן זצ"ל תלמיד  חכם  בתוניס אך לא כל כך ברור מי הוא מלכי תרשיש כותב שהוא רבי אברהם כהן השלישי. אך מבדיקה שנעשתה יוצא שהוא יכול להיות רבי אברהם חיים כהן שחתום יחד אם מספר ת"ח החתומים על ההסכמה  ב"מעיני ישועה" גם בהסכמה לספר "שירי זמרה" בשנת …

קרא עוד »

רבי יוסף הכהן אברי"ש

רבי יוסף הכהן אברי"ש (אני בן רבי ישמעאל) רב ומקובל בן דורו של רבי יוסף סדבון זצ"ל ושניהם היו מבן תלמידיו של רבי יעקב סלאמה זצ"ל . שניהם יחד עם חבורת ת"ח העוסקים בחוכמת הקבלה, הם בני דורו של הרש"ש (רבי שלום שרעבי זצ"ל) מירושלים האגדה מספרת כי הרבנים אי"ה …

קרא עוד »

רבי יצחק (השני) בר יוסף הכהן אברי"ש זצ"ל

רבי יצחק הכהן אברי"ש הוא בנו של מחבר "צנצנת המן" רבי יוסף הכהן אברי"ש זצ"ל. רבי יצחק מחבר הספר "בארות יצחק" אשר יצא לאור בבני ברק בשנת תשס"ה-2005. כמאתיים שנה אחרי פטירתו. בספר "בארות יצחק" מוזכרים לא מעט מרבני תוניס כגון הרב אליהו גאביזון, רבי חיים טייב, רבי אברהם טייב, …

קרא עוד »

רבי  יהודה הכהן זרדי זצ"ל.

  רבי יהודה הכהן זרדי זצ"ל זה הוא דמות לא מוכרת ולא ידועה. את שם משפחת  הכהן זרדי אנו פוגשים בספר "תולדות חכמי תונס" לרבי יוסף הכהן טנוג'י זצ"ל  בדף ס"ה מספר לנו המחבר על "המו"ן (המשכיל ונבון) אברהם גג' מכפר נאבל בסוף הת"ק -1740 ותחילת  הת"ר-1840  אולי תרכ"ה-1865 היה …

קרא עוד »

רבי חיים אברהם הכהן זצ"ל

  בהסכמת רבני תוניס בשנת תרל"ב-1872 לספר "שירי זמרה" לרבי יוסף סלאמא ליוורנו תרל"ב -1872  ראשון החתומים הוא ע"ה נתן בורג'יל ס"ט (השני)ס"ט, ע"ה אברהם חג'אג' ס"ט, ע"ה אליהו גאביזון ס"ט, ע"ה שלמה פיתוסי ס"ט, ע"ה אליהו חי בורג'יל ס"ט, ע"ה חיים בורג'יל ס"ט, ע"ה אברהם ואכיל ס"ט, ע"ה סעדיה …

קרא עוד »

רבי חיים מסעוד הכהן זצ"ל.

  רבי חיים מסעוד הכהן זצ"ל לא כל כך ברור מי הוא. משפחות כהן בתוניס הם משפחות ענפות מאוד וגם נתנו בהם סימנים יצחקי, טנוג'י וכ"ו אך רבי חיים מסעוד הכהן זה לא ידעתי למי מהמשפחות אלו הוא שייך וגם לא נמצאו הזכורים במקומות אחרים על פעולה. אך ברור לכל …

קרא עוד »

רבי יהודה הכהן טנוג'י

   רבי יאודה טנוג'י זצ"ל דיין מבית דינו של רבי ישועה בסיס זצ"ל  וחתום על פסקי דין  המופעים בספר "מעשה בית דין " בספר "מעשה בית דין" גרבה תרע"ד-1910 דף כ"ח ע"א סימן י"ב בחודש מנחם(אב) שנת צדק"ת (תקצד-1834 חתומים : ע"ה יהודה הכהן טנוג'י ס"ט. הצעיר ישועה בסיס ס"ט. …

קרא עוד »