רבי אברהם נטף (הראשון)זצ"ל

בהסכמת רבני תוניס משנת תצ"ד- 1734 לספר "תשבץ" חלק א' לרבי שלמה בן צמח דוראן זצ"ל אמשטרדם תק"א-1741,ראשון החתומים הוא אברהם טייב ס"ט, ואחריו משה נהג'ר ס"ט. יצחק הכהן ס"ט. אברהם נטף ס"ט . דוד צפג' ס"ט. בספר "דברי דוד" לרבי דוד מולדולה זצ"ל אמשטרדם תקי"ג-1753 בדף צ"א ע"א סימן …

קרא עוד »

רבי אליהו נטף זצ"ל

רבי אליהו נטף זצ"ל הוא אביהם של רבי שמואל ורבי שלמה נטף זצ"ל. בדף השער לספר "כרוב ממשח" לרבי שלמה וחיים אלפאסי זצ"ל ליוורנו תרי"ט-1859 כך נכתב: "נדיבי עם הלא המה הגביר הנעלה לשם טוב ותהילה כמה"ר שמואל נטף יצ"ו ואחיו החכם המרומם אור יומם כמה"ר שלמה נטף הי"ו בני …

קרא עוד »

רבי יוסף בר שלמה נטף זצ"ל

בהקדמה לספר "בני שמואל" לרבי משה בכמוהר"ר שמואל עדאוי ליוורנו תקי"ט-1759 כך נכתב בשנת תקי"ח-1758 "אבן הראשה המשכיל והנבון כה"ר יצחק נטף נר"ו ומשנהו אדוני ר"ס ה"ה החכם המרומם נבון לאש והחכם חרשים פלפלא חריפה בקיע ומומחה הגביר המפואר כהר"ר יוסף נטף בני השר והטפסר תהילתו מי ימלל אין גומרים …

קרא עוד »

רבי יוסף בר שמואל  נטף

    בהקדמה לספר "בני שמואל" לרבי משה בכמוהר"ר שמואל עדאוי ליוורנו תקי"ט-1759  כך נכתב בשנת תקי"ח-1758 "אבן הראשה המשכיל והנבון כה"ר יצחק  נטף  נר"ו ומשנהו אדוני ר"ס ה"ה החכם המרומם נבון לאש והחכם  חרשים פלפלא חריפה בקיע ומומחה הגביר המפואר כהר"ר יוסף נטף  בני השר והטפסר תהילתו מי ימלל …

קרא עוד »

רבי יוסף נטף זצ"ל

בספר "מעשה ב"ד" ג'רבה תר"ע-1910 דף ס"ג ע'ב סימן מא' חתומים על תשובה ביום טו"ב חשון תרכ"ד-1864 אני אבר"ך ס"ט (אברהם הכהן) ע"ה יוסף נטף ס"ט. ע"ה אליהו גאביזון ס"ט. בהסכמת רבני תוניס משנת תרכ"ז-1867 לספר "נר דוד" לרבי דוד גג' זצ"ל ליוורנו תרכ"ח-1868 ראשון החתומים הוא הצעיר נתן בורג'יל …

קרא עוד »

רבי יצחק בר שלמה נטף זצ"ל

  רבי יצחק נטף בר שלמה זצ"ל היה דיין מבית דינו של רבי אברהם טייב (השני) זצ"ל. כמו כן רבי יצחק נטף חיבר את הספר "ושבועתו ליצחק" ליוורנו תקפ"ה-1825. רבי יצחק נטף חתום על הסכמות לספרים ולו הזכורים במספר  מקומות: בספר "למודי ה'" לרבי יהודה נג'אר לבוב  תרנ"ט-1899 דף ק"ד …

קרא עוד »

רבי יצחק בר שמואל  נטף זצ"ל

  בהקדמה לספר "בני שמואל" לרבי משה בכמוהר"ר שמואל עדאוי ליוורנו תקי"ט-1759  כך נכתב בשנת תקי"ח-1758 "אבן הראשה המשכיל והנבון כה"ר יצחק  נטף  נר"ו ומשנהו אדוני ר"ס ה"ה החכם המרומם נבון לאש והחכם  חרשים פלפלא חריפה בקיע ומומחה הגביר המפואר כהר"ר יוסף נטף  בני השר והטפסר תהילתו מי ימלל אין …

קרא עוד »

רבי סעדאני/סעדיה נטף זצ"ל

  רבי סעדאני /סעדיה נטף זצ"ל דיין מבית דינו של רבי נתן בורג'ל (השני) .הוא חתום על פסקי דין והסכמות לספרים. בפסק דין משנת תר"ל-1870הדן בנושא תשלומי מיסים בג'רבה  המופיע בדף ס"ז ע'ב בספר "מעשה בית דין" ג'רבה תר"ע-1910  סימן נ' חתומים רבי אברהם חג'אג'. רבי סעדאני נטף ורבי שלום …

קרא עוד »

רבי שלמה (הראשון) נטף זצ"ל

בספר "מעגל טוב" השלם לחיד"א ליוורנו תרל"ט כותב המחבר על ביקורו בשנת תקל"ג ותקל"ד-1773 1774 בדף 56 הוא כותב "והרב מרדכי (הלוי) היה עמי יום ולילה שבעת ימים בבית הקאייד" מעל למילה הקאייד יש סימן 1 שמפנה אותך למטה ושם נכתב "ע"ד ר' שלמה נטף " . בדף 64 "וסעדתי …

קרא עוד »

רבי שלמה בר אברהם נטף זצ"ל

בספר "משכנות הרועים" לרבי עוזיאל אלחאייך זצ"ל ליוורנו תר"כ. בדף קכ"ג ע"ב' כך נכתב: "גם בשנת תקס"ו (1806) כשנפטר הר' שלמה נ"ע בן לאותו צדיק ה' כמוהר"א (אברהם ) נטף תמ"ך. בדף ר"ן ע"ב כך נכתב "ועיין בדרשו דרוש למלך בשר מוה"ר שלמה נטף" ליקט וערך יוסי פרי

קרא עוד »