שושלת משפחת חדאד

 

אין ספק שאחד המשפחות העתיקות ביותר בתוניסיה הם בני משפחת חדאד, כפי שמובא בספר "חן טוב למרי נפש" לרבי נסים בר חנאני חדאד זצ"ל מהעיר נאבל.אשר יצא לאור ע"י בנו רבי משה בר נסים חדאד זצ"ל
 
רבי נסים חדאד זצ"ל מציין בספרו שמוצאם של בני משפחת חדאד הוא מהכוהנים בירושלים אשר התגוררו בחדיד, ולאחר חורבן בית שני עברו או הוגלו לאי ג'רבה אשר בתוניסיה ומשם פוזרו ברחבי העולם, הראיה להיותם כהנים הוא מציין כי יש מבניהם הנקראים כהן חדאד או כהן אלחדאד, וכן ההקפדה שלא לעשות לבנים חורים באוזניים ולתלות בהם עגילים נגד עין הרע, שעל ידי זה היו נפסלים לכהונה .
 
רבי משה חדאד זצ"ל מציין בספר "חן טוב למרי נפש" 102 בני משפחת חדאד אשר פזורים בירושלים, במצרים, מרוקו, טריפולי ותוניסיה.
 
אין ספק שכולם בני משפחה אחד וזאת בהסתמך על השמות הפרטים אשר חוזרים על עצמם מספר פעמים. כגון נסים, יצחק יעקב ועוד, כפי שנהוג בקרב יהודי תוניסיה שהבן הראשון נקרא ע"ש סבו מצד אביו.
 
הראשון הוא רבי יצחק חדאד (הראשון) זצ"ל, חי בן המאה החמישית למאה השישית בג'רבה, וזאת עפ"י שנת פטירתו.  מחבר הספרים "תולדות יצחק" "קרני ראם" ועוד. רב גדול וקדוש ומפלג בתורה, היה ראב"ד בג'רבה. נפטר בשנת תקט"ו-1753.
 
רבי יצחק בר יוסף חדאד זצ"ל היה בן דורו של רבי יצחק חדאד (הראשון) זצ"ל, חי בן המאה החמישית למאה השישית וזאת עפ"י שנת פטירתו. ומוזכר בספרו "תולדות יצחק". יתכן שהם קרובי משפח או בני דודים.נפטר בערך בשנת תקט"ו 1753.
 
רבי משה חדאד זצ"ל היה בין דורו של רבי יצחק חדאד (הראשון) זצ"ל,חי בן המאה החמישית למאה השישית וזאת עפ"י שנת פטירתו. מוזכר בספר "תולדות יצחק". לא ברור תאריך פטירתו אך בשנת תקט"ו-1753 כבר לא היה בין החיים.  
 
 לגבי שלושת הראשונים קשה מאוד לקבוע בוודאות מי מבניהם הוא הראשון מאחר והם בני אותו דור המאה ה17-18.
 
רבי יצחק (יזאכי) חדאד זצ"ל הוא חוטר מגזע רבי יצחק חדאד (הראשון) זצ"ל היה שו"ב בלחארה אלכבירה, נפטר בשנת תרמ"ג-1883.
 
רבי כליפה חדאד זצ"ל היה אחיו של רבי יזאכי חדאד זצ"ל היה תלמיד חכם איש צדיק תמים היה שו"ב בלחארה אלכבירה.
 
רבי משה(מוסא) חדאד זצ"ל בנו של רבי יצחק (יזאכי) חדאד זצ"ל היה סוחר ועשיר גדול בעל צדקה וגמילות חסדים ושקדן בתורה.
 
רבי רחמים חדאד זצ"ל בנו של רבי יצחק (יזאכי) חדאד זצ"ל גם הוא היה סוחר נכבד ועשיר גדול בסוף ימיו עלה לירושלים ושם נפטר.
 
רבי אבא יהודה חדאד זצ"ל נכדו של ראב"ד רבי נסים ביתן זצ"ל תלמיד חכם, נפטר בשנת תרנ"ח-1898.
 
רבי נסים חדאד זצ"ל היה הדו"מ ומו"צ בלחארה אלכבירה איש קדוש ותלמיד חכם, נפטר בשנת תרכ"ח-1868.
 
רבי יעקב חדאד זצ"ל תלמיד חכם עסק בתורת הקבלה והיה מומחה מאוד בכתיבת קמעות בקדושה ובטהרה, מלומד היטיב בידיעת שורשי שמות הקדושים .    
 
רבי נסים בר יעקב חדאד זצ"ל היה מוהל וש"ץ
 
רבי מנחם בר משה (מוסא) בר שמולא חדאד זצ"ל היה שו"ב בעיר בו-גרדאן.
 
רבי מעתוק חדאד (הראשון) זצ"ל ראב"ד בחארה אלכבירה, מוקדש שקדושתו שמים, איש עשיר מופלג, נפטר בשנת תרל"ד-1873.
 
רבי רחמים בר מעתוק חדאד(הראשון) זצ"ל ראב"ד בחארה אלכבירה נפטר בשנת תרס"א-1901
 
ר' זקן בר חי חדאד זצ"ל אחיו של רבי מעתוק חדאד (הראשון) זצ"ל היה מלמד תינוקות של בית רבן בחארה אלכבירה איש תמים בכל מעשיו.
 
 
רבי אהרון בר חי חדאד זצ"ל אחיו של ר' זקן חדאד זצ"ל תלמיד חכם התעסק במסחר והיה נושא ונותן באמונה.
 
רבי שלום בר אהרון חדאד זצ"ל תלמיד חכם ועתיר נכסים, בנה בית כנסת על שמו"צלאת רבי שלום" בחארה אלכבירה.
 
רבי חיים בר שלום חדאד זצ"ל
 
רבי כמוס בר משה(מוסא) חדאד זצ"ל דומ"צ  בעיר מדנין, שו"ב סו"ס מוסמך לגיטין וחליצות, אוצר מלא בתורה, מחבר הספרים "חכם לב" "אורח חיים" נפטר בשנת תרפ"ו-1925.
 
רבי נסים בר כמוס חדאד זצ"ל סו"ס שו"ב ענו וצנוע, נפטר בשנת תש"ד-1943
 
רבי משה(מוסא) בר נסים חדאד זצ"ל שו"ב בחארה אלכבירה, מחבר הספר "ישכיל עבדי"
 
רבי יצחק בר נסים חדאד זצ"ל שו"ב בחארה אלכבירה.
 
רבי מכלוף בר כמוס חדאד זצ"ל תלמיד חכם וחשוב מאוד מחבר הספר "כרחם אב".
 
רבי בנימין מניני בר מכלוף חדאד זצ"ל תלמיד חכם.
 
רבי מנחם בר כמוס חדאד זצ"ל סופר חשוב ושו"ב בעל מידות נכבדות, נפטר בשנת תרצ"ב-1931.
 
ר' ציון בר מנחם חדאד זצ"ל שו"ב בעיר מדנין.
 
רבי בנימין בר לוי חדאד זצ"ל שו"ב וסו"ס בחארה אלכבירה, מחבר הספר "אמרות טהורות" נפטר בשנת תרפ"ו-1925.
 
רבי אבא שאול בר אבא יהודה חדאד זצ"ל, דו"צ בעיר בן-גרדאן מחבר הספרים "ויגד שאול" "פני שאול" נפטר בשנת ת"ש-1939.
 
רבי דוד בר מעתוק חזקיה חדאד(הראשון) זצ"ל בעל זכירה רבה, מרביץ תורה בישראל, דרשן משובח מאוד, מחבר הספרים "לדוד ולזרעו" "קרן דוד" נפטר בשנת תש"ג-1942.
 
                                                                                             רבי דוד בר מעתוק חזקיה חדאד זצ"ל
רבי מעתוק (השני) בר דוד חזקיה חדאד זצ"ל
 
רבי חזקיה בר מעתוק חזקיה חדאד (השני) זצ"ל.
 
רבי יעקב בר מעתוק חזקיה חדאד (הראשון) זצ"ל סופר נכבד ונעלה ענו וחשוב מאוד.
                                                                    רבי יעקב בר מעתוק חזקיה חדאד זצ"ל
רבי פנחס בר מעתוק חזקיה חדאד (הראשון) זצ"ל העתיק דירתו בסוף ימיו מג'רבה לעיר תוניס והיה דרשן, מחבר הספרים "ויעמד פנחס" "ליקוטי פרחים" .
 
ר' שלום בר פינחס חזקיה חדאד ז"ל. סופר ועד בית הדין "טריבונאל" בתוניס ומלומד בשפה הצרפתית.
 
ר' יעקב בר עטייה חדאד ז"ל, היה שו"ב מלמד תינוקות בעיר גאבס ענו ובעל מידות טובות, נפטר בשנת תרצט -1939
 
רבי יעקב בר רחמים חדאד זצ"ל , תלמיד חכם ומקובל, סוחר ובעל בית דפוס בג'רבה, מחבר הספר "גואלי חי" נפטר בשנת תש"ט -1949.
 
רבי ישועה בר יעקב חדאד זצ"ל, תלמיד חכם ואיש אמונה התעסק בבית הדפוס ע"ש אביו.
 
רבי אליהו חדאד זצ"ל סופר בבית דין צדק בג'רבה.
 
רבי ורגאני רפאל חדאד זצ"ל אחיו של רבי אליהו חדאד זצ"ל תלמיד חכם.
 
רבי מקיקץ(גוצא) ישראל חדאד זצ"ל נצר לצדיק הדיין רבי נסים חדאד זצ"ל תלמיד חכם וירא שמים, מחבר הספרים, "אשביע לחם" "שאגת אריה" נפטר בשנת תש"מ-1980.
 
רבי סאסי שבירצה חדאד זצ"ל תלמיד חכם מחבר הספר "זרע יצחק" נפטר בשנת תרפ"ח-1928.
 
ר' יששכר בר נסים חדאד ז"ל איש ירא שמים סוחר במתכות יקרות.
 
רבי בנימין בר אבא שאול חדאד זצ"ל ש"צ דרשן ומלמד תינוקות בעיר תוניס.
 
רבי יצחק בר אבא שאול חדאד זצ"ל מלמד תינוקות בעיר בן-גרדאן.
 
ר' בן ציון בר מרדכי חדאד ז"ל שקדן בתורה סוחר ונהנה מיגיע כפיו.
 
רבי שמעון בר עטייה חדאד ז"ל מלמד תינוקות של בית רבן בעיר זוארה שבטריפולי.
 
ר' חיים בר שמעון חדאד ז"ל אדם ירא שמים העתיק דירתו מהעיר ג'רבה לעיר תוניס והיה לסוחר גדול.
 
רבי בועז בר דאני חדאד זצ"ל שו"ב ומחבר הספר "ויאמר בועז".
 
רבי משה חיים בן בריכיה חדאד זצ"ל תלמיד חכם שקדן בתורה וסוחר.
 
רבי יעקב בר מעתוק עזיזי חדאד זצ"ל מהעיר גאבס עשיר גדול ונדיב לב בעל צדקה וגומל חסדים רבים מחבר הספרים. "כנף רננים" "בית יעקב" "שארית יעקב" היה גם משורר וחיבר מספר פיוטים.
 
רבי מעתוק עזיזי חדאד זצ"ל מהעיר גאבס תלמיד חכם וירא שמים סוחר.
 
ר' יצחק כמוס חדאד ז"ל תלמיד חכם מחבר הספר "פתח השער".
 
רבי ישראל חדאד זצ"ל תלמיד חכם שו"ב ומרביץ תורה בעיר סוסא.
 
ר' סעייד חדאד ז"ל שו"ב מלמד תינוקות של בית רבן ביער גאבס.
 
ר' מאמס חדאד ז"ל אחיו של ר' סעייד חדאד ז"ל שו"ב מרביץ תורה בעיר גאבס.
 
ר' ישועה חדאד אחיו של ר' מאמס חדאד ז"ל שו"ב מרביץ תורה בעיר גאבס.
 
ר' יוסף בר מסעוד חדאד ז"ל שו"ב מוהל ומרביץ תורה בעיר אלחאממה.
 
רבי מסעוד חדאד זצ"ל-חי במאה השישית.
רבי רפאל חדאד זצ"ל-חי במאה השישית.
רבי שאול חדאד זצ"ל-חי במאה השישית.
 
 בני משפחת חדאד בעיר נאבל צאצאים לרבי נסים חדאד זצ"ל אחיו של הנגיד שמואל(שמולה) חדאד זצ"ל מהאי ג'רבה.
 
הראשון שבהם הוא רבי משה חדאד זצ"ל תלמיד חכם שהיה גם צורף בכסף ובזהב, רבי משה הגיע מהאי ג'רבה לנאבל כך כותב "חן טוב למרי נפש" רבי משה בר נסים חדאד זצ"ל.
 
 רבי חיים בר משה חדאד זצ"ל תלמיד חכם וחשוב והיה כאביו צורף בכסף ובזהב.
 לרבי חיים היו שלושה בנים. ר' יעקב, ר' שמואל ורבי נסים אשר נפטר בשנת תרל"ו-1874 זצ"ל
 
לר' יעקב זצ"ל היו ארבע בנים, ר' משה, ר' אליהו, ר' יהודה ור' שלמה זצ"ל
 
לר' שמואל זצ"ל היו שני בנים, ר' חיים ור' אליהו זצ"ל
 
לרבי נסים זצ"ל היו ארבע בנים, ר' אליהו אשר נפטר בשנת תר"ס-1898, ר' יהודה אשר נפטר בשנת תרס"ג-1901, ר' יוסף אשר נפטר בשנת תש"א-1939 ור' חנאני אשר נפטר בשנת ת"ר-1839 זצ"ל
 
לר' אליהו זצ"ל היו שני בנים ר' צמח נפטר בשנת תרצ"ד-1932. ר' חיים זצ"ל נפטר בשנת תרס"ח-1906.
 
לר' יהודה זצ"ל היה בן אחד ר' כמוס זצ"ל נפטר בשנת תרע"ד-1913
 
לר' יוסף זצ"ל היה בן אחד ר' יעקב זצ"ל נפטר בשנת תש"ב-1940
 
לר' חנאני זצ"ל היו שני בנים ר' יוסף זצ"ל ור' נסים זצ"ל  מחבר הספר" חן טוב למרי נפש" נפטר בשנת תרס"ג-1901
 
לר' צמח זצ"ל היו שני בנים אך אין בידי את שמותם.
 
לר' חיים זצ"ל לא היו בנים כי אם בת אחת.
 
לר' כמוס זצ"ל היה בן בשם ר' יהודה זצ"ל.
 
לרבי יעקב זצ"ל לא היו בנים.
 
לר' יוסף זצ"ל היה בן אחד ר' חיים זצ"ל אשר נפטר בשנת תרצ"ז-1936
לר' נסים זצ"ל היו ארבע בנים, ר' חיים זצ"ל, ר' מאיר זצ"ל אשר נפטר בשנת תש"ג-1941 , ר' יוסף זצ"ל אשר נפטר בשנת תש"א-1939, ורבי משה דוד זצ"ל

 

רבי משה דוד בר נסים חדאד זצ"ל
 
כל משפחת חדאד הנ"ל, הם בני משפחה אחד, אשר רובם ככולם כהנו בקודש או שעסקו בעניינה ציבור ואמונה.
 
היו בני משפחת חדאד אחרים אשר אין בידי את האפשרות לחברם לשושלת הנ"ל אך הציין את שמותם ואלו הם.
 
ר' משה בר סאסי חדאד זצ"ל מוהל ודרשן ומרביץ תורה.
 
רבי משה בר שלמה חדאד זצ"ל רבה של  העיר מלא בתורה ובעל זכירה רבה, מחבר הספר "דברי סופרים" .עלה לארץ בשנת 1960, נפטר בי"ד כסלו תשמ"ד-1984.
רבי משה בר שלמה חדאד זצ"ל
 
ר' כמוס בר פראג'י חדאד זצ"ל היה גזבר הקהילה ותלמיד חכם , גם אביו ר' פראג'י זצ"ל ואחיו ר' מרדכי זצ"ל שמשו את הקהילה והיו מנכבדי העדה.
 
רבי יצחק בר כמוס חדאד זצ"ל מו"צ דרשן ותלמיד חכם.
 
ר' פראג'י בר יעקב חדאד זצ"ל סופר בית הדין תלמיד חכם וש"צ בעל קול ערב ונעים. 
ר' ציון בר יוסף חדאד זצ"ל היה גזבר בבית הכנסת בנאבל. 
 
 ט.ל.ח     
 

 

אודות יוסי פרי

עוד כתבה שתעניין אתכם

משפחת לומברוזו/לומברוסו

משפחת לומברוזו/לומברוסו היא משפחה עתיקת יומין שמקורה בספרד. בשנת רנ"ב-1492 עם תחילת הגרוש מספרד, פוזרה …

114 תגובות

 1. משה גבסי איתן

  למר פרי
  ישר כח , עוד אתר להתגאות בו ואני מקווה שגם יפיץ את האור החיובי שבעדה שלנו .
  לגבי משפחת חדד , כפי שידוע לי כבן העדה הג'רבאית וכבן משפחת חדאד , ידוע שהם היו כהנים ואחד מבני המשפחה גירש את אשתו ולאחר מכן נשא אותה בשנית , והבנים שנולדו לו לפי ההלכה הם חללים , כדי לא לפגוע בהם שובש השם לחדד ( על אותו משקל חלל ) , בנות משפחת חדאד אינם יכולים לשאת ולהתחתן עם כהנים על פי ההלכה . וכבר היו דברים כאלה אצלנו במשפחה .

  בברכה
  משה גבסי
  מושב איתן

 2. משה שלום רב וברוך הבא לאתר "תוניסיה מורשת"
  תודה וישר כח על הפרגון,
  לגבי משפחת חדאד, עד כמה שדעתי משגת לא שמעתי על שינוי שם המשפחה מחדאד לחדד (כפי שצינת על משקל חלל), בגלל הסיבה שצינת, כמו כן לא נתקלתי במשפחת כהן חדאד מלבד מה שצינתי במאמר.
  האם לדעתך יש משפחה כזאת בקרבנו?
  אשמח להתעדכן ולעדכן את המאמר באתר.
  בברכה
  יוסי פרי
  הנהלת האתר 

 3. ליוסי שלום
  לא ידוע לי בג'רבא על משפחת כהן – אלחדאד , ישנן משפחות שמקפידות על חדאד בתוספת "א" שיתכן שמשמעות השם על פי מקצועם ( נפחים וכו' ), לעומת חדד "החללים" כהנים שיצאו מהכהונה.

  בברכה
  משה גבסי

 4. אכן, קיימות שתי משפחות, חדד וחדאד, החדד אכן שייכות לאותה משפחת כוהנים שהתחללה והחדאד הם משפחה אחרת לגמרי, כשהחדאד הוא מהמילה "חדיד" ברזל בערבית
  איפה משפחת "חדאד בועז"?! אגב, שונים גם באופיים…

  דאני חדאד

 5. רציתי להפנות ללינ חשוב הדן בעניין לאחרי דיון עם רבני כסא רחמים

  http://www.hidabroot.org/CommunityDetail.asp?FaqID=46085

 6. תוניסאי יקר
  ברוך הבא לאתרינו "תוניסיה מורשת"
  ותודה על הלינק
  נישמח לראותך בין גולשינו
  בברכה הנהלת האתר
  יוסי פרי

 7. דאני חדאד ברוך הבא לאתרנו "תוניסיה מורשת"
  לגבי שאלתך מתוך המקורות שיש בידי לא ידוע לי על משפחת חדאד-בועז כלל בג'רבה ובתוניס כלל וכלל.
  אשמח אם תשתף אותנו בזה ואשמח לפרסם זאת באתר.
  נא ציין מקורות וסימוכין במידה ויש.
  בברכה הנהלת האתר
  יוסי פרי 

 8. שלום לכולם, ממש הופתעתי לראות ולקרוא מאיפה אני הגעתי.
  הרבה אני לא ידעת על אבא שלי, אבל אני מאד רוצה לדעת-במיוחד בני שחזר בתשובה- כנראה לשורשים האמיתיים שלנו – יהדות.

  של מה שאני יודעת שנולדתי בנבל טוניס- לאבי קראו אברהם ולאבא שלו קראו אליהו – היה לו אח וגם כמה אחיות. האחיות עלו לארץ ומעולם לא היה לי קשר איתם.
  האח אולי קראו לו ציון (לא יודעת) אני רק זוכרת שהם היו סוחרים בבדים וטקסטיל. אנחנו עלינו ארצה בשנת 1956.

  היתי שמחה ביותר באם תוכלו להעשיר אותי בידע כל שהוא על עברי.

  ישר כוח, חנה מרשל

 9. ראשית ברוכה הבאה לאתרינו "תוניסיה מורשת"שמי לבנה ואני אחות של יוסי מנהל האתר
  אז הנה מה שיש לי לגבי שאלתך
  נכון אביך אברהם היה מוכר בדים הוא היה גר ליד בית הכנסת של קארילה ישנה סימטה קטנה ליד ושם הוא גר וגם מכר בדים
  אביו נישא פעמים כך שאמא של אברהם קראו לה "גמרה"{אגב גם לי קוראים "גמרה"}היה לו אח בשם ציון מאותו אבא בלבד ולאמא של ציון קראו "חמישה"זה מה ידוע לי בינתיים אשמח לחקור את הענין במידה ויהיה לי עוד מידע אשמח להעביר לך
  בברכה לבנה
  ובברכת מנהל האתר
  יוסי פרי

 10. ב"ה
  יוסי שלום אולי ממך תבוא הישועה ותוכל לעזור לי
  יש לי מעט אינפרומציה על משפחתי ולאחרונה התיתמתי מאמי והייתי רוצה לברר עם יש לך איזה אפשרות להאיר לי את העבר
  אבי רחמים חדד ע"ה בנו הבכור של הרב זרח חדאד ע"ה [הקים קהילה בנווה ישראל ע"י הרצליה] שהוא בנו הבכור של הרב יעקב חדאד ע"ה יש לי תמונה שלו הוא נראה כמו הבן איש חי זצ"ל
  בזמנו שמעתי סיפור עליו [הרב יעקב חדאד] שהוא הגדול מבין שלושת אחיו שאביהם בעצת הרופא מאחר שהאם היתה חולה מאד לקח אותה לא"י במסע מפרך עם חמור אחד שהאם יושבת עליו והאב ושלושת ילדיו צועדים מצפון אפריקה עד שהיגעו לארץ האם נפטרה מיד והאב שכנראה לא יכל או חש שזמנו קרב חזר עם הילדים לטריפולי ושם נפטר הילדים חיכו בבית הכנסת וסירבו להפרד עד שלקחה אותם בת של איש עשיר רווקה שריחמה עליהם והיא לקחה את שלשתם ושסבא יעקב הגיע לגיל-18 אחרי כעשר שנים הוא התחתן איתה וסבא זרח הוא הבכור שלו סבא זרח חדאד ע"ה נפטר ב-1961 שהי' בן -72 ואז סבא יעקב צריך להיות בערך יליד -1870אבל לצערי אין לי שום סימוכין לסיפור ולשושלת
  חוץ מזה אחי הגדול ממני אורי זרח הי"ד נפל ב-74 אבי נפטר ב-96 אימי נפטרה לפני כחודש אני לא יודע את מי לשאול או על מי לסמוך באמינות הסיפורים ואני מנסה לדפוק על הדלת שלך אולי אתה תוכל לעזור לאמת לכוון בקיצור לשפוך קצת אור הייתי מבקש לדעת יותר על איזה אילן אני יושב אשמח לענות על כל שאלה
  יש עוד דוד בשם דוד חדד ע"ה שהביאו את עצמותיו מג'רבה לבית הקברות בטבריה לפני כ-8 שנים אני חושב שהוא אחד האחים של סבא יעקב ע"ה
  בזמנו שמעתי שאנחנו שיכים למשפחת כוהנים מלפני בית שני שאחד מהם שבר את הכהונה ונהיינו חללים אבל הייתי בכל זאת רוצה לדעת עם יש מין עץ חיים כזה שמראה על השושלת
  תאמין לי שניסיתי לקצר אבל יש לי המון שאלות והמון תהיות המון תודה ושתבורך מפי עליון

 11. יוסי שלום שם משפחתי הוא חדד אבל סבי אומר לי שבמקור השם הוא חדאד אפילו יש לי מגילה של סבא רבה שלי שרשום בדיו שחור את שמו "אליהו חדאד" הייתי רוצה לדעת מה המקור של שם משפחתי

  תודה רבה

 12. יוני שלום רב וברוך הבא לאתר "תוניסיה מורשת"
  לשאלתך: מקורו של השם חדאד כפי שמופיע בספר "חן טוב למרי נפש" הוא מהישוב חדיד שבו יתגוררו כוהנים אשר הוגלו לאי ג'רבה. וכדי לשמור על יחודם קראו לעצמם "כהן חדאד" או "כהן אל חדאד".
  זה מתוך המקורות שצינתי. מעבר לזה הדמיון פורה ומפרה וניתן לשיך אותם לשמות בעלי המקצוע "חדאד" הוא מסגר בערבית אולי יש לזה קשר.
  מעבר לזה קרא את תגובתו של משה גבסי ואולי זה יעזור לך להבין את מקור השם.
  בברכה
  יוסי פרי
  הנהלת האתר

 13. חיים ברוך הבא לאתר "תוניסיה מורשת" וגם עבורך יש לי תשובה מאוד מעניינת.
  מתוך הספר "מלכי תרשיש" של רבי בנימין הכהן מהמושב ברכיה. הוא כותב על רבי דוד חדאד חזקיה זצ"ל מחבר הספר "קרן דוד" אשר מופיע בספריה התורנית באתר. למיטב זכרוני ניתן לדפדף בספר.
  בתחילת הספר מובאים תולדותו ובכללם הספור שאתה מספר על העליה לא"י וכו" במידה ולא ניתן לדפדף בספר כתוב לי ואני הספר לך את סיפור המעשה כפי שמופיע בספר "מלכי תרשיש"
  בברכה והצלחה
  יוסי פרי
  הנהלת האתר. 

 14. חיים ערב טוב.
  לאחר בדיקה הספר נימצא בספריה התורנית וניתן לדפדף בו מעמוד 8 תמצא את מה שאתה מחפש במידה ונתקלת בבעיה חזור אלי.
  בהצלחה.
  יוסי פרי
  הנהלת האתר

 15. בנו של ר' בועז חדאד זצ"ל הוא ר' ישראל חדאד שליט"א ת"J אישתו של רבי בועז חדאד הלכה לעולמה ביום רביעי כ"S באב תש"ע שנשמע ונתבשר בבשורות טובות אמן

 16. שלום וברכה
  אני מאוד אשמח אם אוכל לקבל כל פיסת מידע על משפחתו של חדאד ברכיה בן יוסף בהעיר ג'רבה
  האם ישנם בארץ צאצאים לצדיק הזה

 17. ב"ה
  יוסי איש אשכולות הי"ו
  מה נפעמתי לקרוא את הספר קרן לדוד ברצוני לשלוח לך תמונה שיש לי שלפי מה שאני יודע זה הרב יעקב חדאד זצ'ל
  בקינה שמופיעה בסוף קורות חייו של ר' דוד זצ'ל ההסתלקות היתה לפני 68 שנים לערך שהרב הי' בגיל שבעים
  יש לי הרגשה חזקה שעלית על כיוון אבל אני צריך לעיין יותר בעמקות שוב בספר אך לא לפני שאני יודה לך
  עכשיו המעברים המהירים בין הערים השונות יוצרים אצלי שאלה האם אנחנו מטריפולי או תוניס או ג'רבה
  השם ימלא את כל משאלות ליבך לטובה בבקשה תשמור על קשר
  ושוב תודה מהנקודה הכי עמוקה בלב

 18. חיים ערב טוב.
  אני שמח כי מצאת את שחיפשת.
  אשמח לקבל כל חומר שאתה מעוניין לפרסם באתר כולל תמונות.
  בברכה
  יוסי פרי
  הנהלת האתר

 19. שלום
  מה עם בני חדאד שכן עשו חורים באוזניים??

  באמת נכנס בהם עין הרע??איך אפשר לבדוק את זה??
  אצלנו במשפחה יש סיפור של אסונות כבר כמה דורות
  כשהיינו בבית כנסת היינו חלק רגיל במנין ואף פעם לא בירכנו את בירכת הכהנים
  יכול להיות שלא כולם מכירים את משפחת חדאד בבית כנסת??

  תודה על ההבנה מחכה לתשובה.

 20. שימי ערב טוב וברוך הבא לאתר "תוניסיה מורשת"

  לשאלתך:
  חורים באוזניים עשו לבנים יחידים או לבן שנולד לאחר מספר לידות שלא צלחו. כך נהגו לעשות בכל צפון אפריקה.וזאת כדי שהילד לא יראה "מושלם" יש לו חור באוזן.וכדי להבליט את זה נהגו לתלות לו עגיל זהב.
  ידוע שכוהנים בעלי מומין לא היו משרתים בקודש. וחור באוזן הוא למעשה מום שלא מאפשר לכהן לשרת בקודש ולא לעלות לדוכן.
  לכן בני משפחת חדאד לא נהגו לפסול את בנים היחידים ע"י חור באוזן כדי שכן יוכלו לשרת בקודש.
  כולי תקווה שעניתי תשובה מלאה לשאלתך.
  בברכה
  יוסי פרי
  הנהלת האתר

 21. וואלה יופי!!!!!!!!!!!!
  אני חושבת שילדה מהכיתה שלי מצאה לה משפחה חדשה!!!!!
  שיהיה לה בכיף!!!!!
  בייוש!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 22. רינה יפה עסיס לשעבר חדאד

  לראשונה נחשפת לאתר בזכות חברה טובה ד"ר דינה קדוש
  שנים רבות מאז עליתי ארצה לא ממש התעניינתי בעברי עסוקה בישראליות ובבניית התא המשפחתי לאחרונה הבורא מזמן הזדמנויות על מנת לגעת בעברינו המפואר כמו לדוגמא לצאת לשליחות לחודש ימים בארצות הברית על מנת לעניין את המריקאים במורשתינו המפוארת פתאום חזק בפנים והנה עכשו אני כותבתומשתפת. ושבוע הבא ב"ה אני טסה לדגרבה כל חלומי ורצוני להעביר סדנאות להורים היקרים שלנו בחינוך ילדים וזוגיות .
  אז גם אני חדאד לשעבר אבי מורי ז"ל והסבים רבנים דגולים בדורותם יהי זכרם ברוך.
  נראה שאהי אמשיך להתעניין באתר . אולי גם דרכו לפרסם תוכניות וטיולים לטוניס בעתיד הקרוב.
  יישר כוח גדול על הרעיון על היוזמה המשיכו בזו העשייה. מברכת רינה יפה מושב ברכיה

 23. רינה ברוכה הבאה לאתר "תוניסיה מורשת" תודה על הפרגון נשמח לראותך בין גולשינו בברכה
  יוסי פרי
  בשם הנהלת האתר

 24. רינה יפה עסיס לשעבר חדאד

  ב"ה
  חן חן לך על תגובתך והתיחסותך אל מילותי הדלות ב"ה בעת אחזור מדגרבה אשתף אותכם בחויות שקורות שם
  ועתה אחל לכל הגולשים היקרים ולך יוסי ברכות ורוב שמחות.

 25. שלום לכולם.
  שאלת מקור משפחת חדד מלווה אותי לאורך שנות דור.
  משה גבסי סיפר על משפחת חדד שהם למעשה כוהנים חללים. זה נכון אבל רק לחלק ממשפחות חדד.
  הרב שושן הכהן זצ"ל (בנו של הרב כלפון הכהן זצ"ל) היה הרב שערך את טקס הנישואין של הורי, אבי שושן חדד ז"ל ואימי שמחה שתבדל לחיים. במהל הטקס סיפר כי ישנה מסורת כי משפחתי הינם כהנים, אלא שאין די במסורת לנהוג ככהן גמור לעניין ברכת כהנים ועליה לתורה ככהן.
  לפיכך, יש חדד שהוא ישראל, וכנראה על שם עיסוקו נקרא כך. יש חדד שהוא כהן ויש חדד שהוא כהן חלל.
  לדעתי אין משמעות לכתיבת השם "חדד" או "חדאד". סבי מיכאל כתב את שמו "חדאד" ואילו בארץ השתרשה הכתיבה "חדד". אל תשכחו שהעליה לארץ וההתערבות עם יהודים מגלויות אחרות ייתרו את הצורך בשימוש באותיות הניקוד (אהוי").

 26. שמואל ברוך הבא לאתר "תוניסיה מורשת"
  אכן דברך נכונים החלוקה היא ל3 יש חדד שהוא ע"ש בעל מקצוע. יש חדד שהוא כהן חלל, ויש חדד שהוא כהן חדד. לאופן הכתיבה אין לזה כל חשיבות. בספר "חן טוב למרי נפש" -רבי משה חדאד זצ"ל אשר מציין102משפחות חדאד הוא לא עשה שום הפרדה בין חדאד כזה או חדאד אחר ואת כולם הוא כתב חדאד ולא חדד.
  ישר כח על הדברים.
  בברכה
  יוסי פרי
  בשם הנהלת האתר

 27. יוסי שלום,

  האם יש בידך שושלת של משפחת חדאד ברובע הקטן, עד לדורות אחרונים?

 28. יוסי שלום,
  האם יש לך מושג על משעות שושלת חדאד ג'באלי מהחרה סגירה?

 29. עזי שלום רב וברוך הבא לאתר "תוניסיה מורשת"
  צר לי אך אין בידי שום מידע על משפחת חדאד מהרובע הקטן בדורות האחרונים ולא על משפחת חדאד ג'באלי.
  אגב פעם ראשונה שאני שומע על משפחת חדאד ג'באלי אשמח להתעדכן דרכך על משפחה זאת.
  בברכה
  יוסי פרי
  בשם הנהלת האתר

 30. ראשית, התייחסות לידידי מר משה גבסי:
  המידע לכאורה שרשמת, אינו בגדר "לפי מה שידוע לי", הינו בגדר "שמועה", או במילים אחרות "קול", שלא נבדק באף בית דין. יתרה מכך, שם לב שבתגובה שלך אתה עובר מחדאד לחדד וחוזר חלילה, ללא הסבר, ובלבד להגיע לתוצאה. אני מציע שנהיה מאוד זהירים.

  לעניין חדאד ג'באלי:
  ישנה עדות שאומרת שהייתה משפחת כהנים בחארה סגירה, שהיות ועבדו בהרים וחזרו רק בחגים, קראו להם חדאד ג'באלי, בדורות האחרונים, לפני כ 5-8 דורות עבדו הרבה ואף כולם במסגרות, ןלכן קראו להם כהן ג'באלי חדאד, ועם הדורות נשמט כהן, ונשאר ג'באלי חדאד.
  ד.א., אם משה יעיין בתעודת הנישואין של הסבא של אשתו, ואולי אף של חמיו, ימצא רשום ג'באלי חדאד.

 31. עזי שלום רב.
  היכן אנו פוגשים אותם היום (את משפחת ג'אבלי חדד) האם יש הנושאים את שם המשפחה הזה? אני לא נתקלתי בשם זה בכל הספרים שעברתי עליהם לא מוזכר שם זה כלל.
  האם תוכל להפנות אותי ואת הגולשים למקור מוסמך כדי ללמוד על משפחה זאת.
  אשמח גם לקבל מאמר בנושא ולפרסם אותו באתר.
  בברכה
  יוסי פרי
  בשם הנהלת האתר

 32. יוסי שלום רב,
  לא ראיתי מאמר בעניין ג'באלי חדאד, כפי שלא ראיתי מאמר בעניין ההבדל בין חדאד לחדד, כפי שגם לא ראיתי מאמר בקשר בין חדאד או חדד שביו פעם כהנים, ובוודאי לא מאמר מחקרי, ועוד יותר וודאי לא פרסום של חקירה של בית דין. הכול מבוסס על שמועות, שלא ידוע אם הם נכונים, או שמקורם בבורות של קבוצה מסויימת שבטעות יחסו מצבים מסויימים לקבוצות מסויימות.
  כן פוגשים שכתובות של אנשי המשפחה מלפני כשלושה דורות ומעלה.
  ד.א. אשמח מאוד מאוד לכול מידע בדוק אמיתי ומדוייק בעניין. מידע שכזה יכול לעזור מאוד לציבור רחב.

 33. עזי שלום רב.
  גם אני חיפשתי בספר "מלכי תרשיש" וגם בספר "חן טוב למרי נפש" ולא מצאתי שם הזכור לשם "ג'אבלי חדאד" וגם לא מצאתי שום הזכור לחדד- חדאד ולא לחדד-חלל אך יש הזכור בספר "חן טוב למרי נפש" על כהן חדאד .ניתן להיכנס לספר דרך האתר המחבר הוא רבי משה חדאד זצ"ל.
  לגבי כתובות ניתן להיכנס באתר לכתובות ולנסות למצאו את "ג'אבלי חדאד" במידה והשם הזה קיים(רוב הכתובות הם בכתב "אלמעלק") במידה ואתה שולט בכתב הזה אז אולי תצליח לקראו אני לא שולט בזה.
  לדעתי השם "ג'אבלי" הוא רק כינוי בלבד ואני יודע על כינוים נוספים אשר לא נכתבו מעולם בערים אחרות בתוניסיה.
  אין ספק שהנושא מעניין אשמח להמשיך ולחפש כמובן עם עזרה שלך.
  בברכה
  יוסי פרי
  בשם הנהלת האתר

 34. אכן, יש קושי רב למצוא תיעוד, אם בכלל!
  בסופו של דבר, יותר מאשר העניין שבדבר, העניין הינו הלכתי גרידא!
  מתברר שאנשים שמביעים דעה בעניין, אלו אנשים שמחפשים עניין, או ממשפחות חדאד / חדד, שחושבים ש"יוצאי" כהונה, הינם בעלי דרגת ביניים בין כהונה לישראל, וכך ניסו ליחס את עצמם לייחוס גבוה יותר.
  ולכן, עקב רגישות העניין, והחשיבות הרבה שבו, יש צורך לשים לב שהתגובות תהינה מאוד אמינות ומדויקות. וכפי שיפורט:
  1. לא נשללת אפשרות שהייתה משפחה שיצאה מכהונה, וכך החליפו את שמם לחדד או חדאד, אם כי סביר יותר שהחליפו לחדד, שהינו על משקל חלל, כפי שכבר כתבו. לא ידוע על שעניין כזה נבדק בבית דין, ולכן התוקף של זה הינו בעייתי. כמו כן, אם ישנה משפחה כזו, הרי שסביר ביותר שהעניין לא מתייחס לכול בעלי אותו שם משפחה, שהרי ידוע הדבר שלמשך הדורות, שמות משפחה יוחסו לעיסוק.
  2. "לכאורה" הייתה משפחה שאכן יצאה מכהונה, אך למעשה לפי ההלכה לא הייתה כאן יציאה או שהילדים או חלקם לא היו חללים. כגון: שהגירושין לא היו לפי ההלכה, או אם אותו אדם ש"גרש והחזיר" את אשתו, שמה היו להם ילדים קודם. ועוד. שהרי אם היה במציאות של רבנים, וודאי דבר זה לא היה מתאפשר, ואם התאפשר, הרי שהיה נבדק ונכתב!, ואחרת הרי שפשוטי העם כלל לא היו "יודעי דבר".
  3. משפחות של ישראלים שיוחסו לעיסוק, ובמקרה דנן, ל"מסגר". במקרה זה שמות המשפחה יוחסו, או צורפו להם שמות חדאד, או חדד. סביר שאנשים אלו לא היו בקיאים בדקדוקי הכתב עד שידעו לדקדק בכתיבה נכונה, דהיינו חדאד או חדד, ובפרט שזוהי מילה ב"ערבית". אם כי סביר שאם אכן הייתה משפחה שיצאה מכהונה, ושהחליפה את שם המשפחה לחדד (דבר שלא ידועה אמיתתו), הרי שמשפחות אלו או לפחות ראשי הקהילה ניסו לציין הבדל, ולכן כתבו חדאד עם א'.
  4. כאמור בסעיף קודם, אך משפחות של כהנים שיוחסו לעיסוק, שאז עם הזמן, שמות המשפחה שלהם נהיו כהן חדאד, ויתכן שעם הדורות נשאר רק כהן או רק חדאד. גם כאן חדאד או חדד, כפי שצוין קודם.
  לעניין ה"חלל", כבר קיימת פסיקה נרחבת בעניין של הרב עובדיה יוסף, הרב אברג'ל , הרב מרדכי אליהו זצ"ל שלא חוששים לחלל. אם כי נראה שעדיין קיימת שמרנות מסוימת ואולי אפילו תמוהה בקרב יוצאי העדה.
  לעניין הכהונה, הדור אינו רגיל בפסיקה מעין זו, ויש קושי רב בעניין. כמו כן, כבר עכשיו יש קושי רב באיסוף עדויות.
  סיכום:
  1. יש להיזהר מאוד בעניין, וכול מי שיש בידו מידע "אמיתי" עובדתי, טוב יעשה אם יציגו.
  2. יש לנו להיזהר מאוד, ועם כול המשתמע בעניין, שלא ייפול פגם בזרעינו חלילה.

 35. עזי שלום רב
  בתחילת עסוקי כחוקר יהדות תוניסיה לא יחסתי חשיבות כלל בין חדד לחדאד, לעניות דעתי השיבוש נעשה רק בדורות האחרונים ובעיקר בזמן העליות לארץ ישראל כתבו חדד ולא חדאד.ולדעתי אין לזה שום קשר ל"חלל"
  מתוך הכתובים ויש למכביר השם חדד מופיע רק כחדאד.
  עין בכל הספרייה התורנית באתר וכל מחברי הספרים בני משפחת חדד מופיעים כחדאד.
  כמו כן בספר "חן טוב למרי נפש" כאשר המחבר מציין כ102 בני משפחת חדד הם מופעים כ"חדאד".
  לגבי כהן חדאד גם כאן באותו ספר מציין המחבר בארץ ישראל 2 שמות של חדאד הכהו. ובמרוקו מספר רבנים נושאי אותו שם "חדאד הכהן". בג'רבה ובתוניסיה לא צוין כי היו מבני חדאד הכהן כלל כי אם חדאד בלבד.
  הסימוכין של המחבר: להלן ציטוט "ויש מהם חדאד הכהן כי כותבי הדורות אמרו שמשפחת חדאד המה כהנים" (עמוד 66).
  קשה לי להאמין כי גדולי הרבנים בג'רבה לא יחסו לזה חשיבות בספריהם כלל ולא עלה לדיון בבתי הדין נושא חדאד הכהן ולא חדד-חלל או דבר דומה שכזה.
  בברכה
  יוסי פרי

 36. יוסי שלום,
  אני בהחלט מסכים לכול מה שכתבת. וכן בהחלט שלא נכתב בעניין כי לא הייתה סיבה לכתיבה.
  נהניתי מהלפת הדעות.
  תודה רבה, ונמשיך לעקוב.

 37. יהונתן חדאד

  ליוסי שלום!

  אם לפי מה שכתבת חדאד כהנים המה האם אניו רשאים לעלות לכהונה או שמא אין זה אפשרי אשמח אם תוכל לענות לשאלתי

  יהונתן חדאד

 38. יהונתן ערב טוב
  בתשובתי לעזי ציינתי כך מתוך הספר "חן טוב למרי נפש" מאת רבי משה חדאד זצ"ל בעמוד 66 (הספר מופיע בספריה התורנית באתר אפשר להיכנס ולעיין) ציטוט "ויש מהם חדאד כהן כי כותבי הדורות אמרו שמשפחת חדאד כוהנים המה"סוף ציטוט.
  באותו ספר מציין המחבר 2 משפחות חדאד כהן בארץ ישראל ועוד מספר משפחות במרוקו אך כל המשפחות מתוניסיה בכלל ובג'רבה בפרט הם חדאד בלבד.
  עיינתי במספר רב של ספרים אשר נכתבו על ידי בני משפחת חדאד מתוניסיה בכלל ומג'רבה בפרט ובאף אחד מהם לא מצאתי שהמחבר הוא חדאד כהן או כהן חדאד .
  מתוך זה ניתן להבין כי בני משפחת חדאד מתוניסיה הם חדאד בלבד ולא כהנים ולכן הם לא שרתו "בקודש" ולא משרתים "בקודש".
  אני מאוד מקווה שעניתי לשאלתך.
  בברכה
  יוסי פרי
  בשם הנהלת האתר

 39. יהונתן חדאד

  ליוסי שלום!

  אם לפי מה שאמרת יש חדאד כהן ויש רק חדאד איך חדאד כהן עולים לקודש וחדאד בלבד אינם עולים
  הרי הם מאותו משפחה?

  בתודה מראש

 40. יהונתן ערב טוב
  לשאלתך אני לא מכיר כהן חדאד כלל וגם לא נתקלתי בשם הזה בקרב יהדות תוניסיה בכלל ובג'רבה בפרט. כולם הם חדאד בלבד.
  שמות המשפחה ניתנו בין המאה ה17 למאה ה18. ולעניות דעתי בני משפחת חדאד שמם ניתן להם כנראה על פי מקצועם
  היו "חדאדה" בימינו "מסגר" עובדים עם חדיד "ברזל".
  ולכן הם לא כוהנים ולא משרתי "בקודש".
  לו יצויר שיש ממשפחת כהן חדאד או חדאד כהן הם היו משרתים בקודש לכל הדעות. לדעתי אם יש כהן חדאד שם זה ניתן לבני משפחת כהן שהיו גם "חדאדה" מסגרים או אולי מתוך בחירה ליחד את משפחתם. (ראה משפחות כהן למיניהם בשושלת הכוהנים בתוניסיה באתר)
  בברכה
  יוסי פרי

 41. יהונתן חדאד

  ליוסי!
  תודה רבה הארת את עיני בכמה נושאים שהטרידו אותי
  אך יש לי שאלה שקשורה קצת בעניין אחר
  איך אוכל לדעת (אם אפשר בכלל) מאיזה שבט בני משפחתי.
  זה די חשוב לעבודה שאני צריך לעשות בקרוב
  אוכל להגיד לך שסבא רבה שלי מוזכר בשושלת שכתבת פה
  שמו הוא רבי אליהו חדאד שהיה באמת סופר בבית דין צדק בג'רבא הוא היה נכדו של רבי דוד חדאד שהיה נכדו של רבי יצחק חדאד(השני) שהיה נכדו של רבי אברהם חדאד (בעל בית הכנסת

  תודה יהונתן חדאד

 42. יוסי שלום,

  לתגובתך מיום 27.12.2010, נראה מאוד הגיוני ששמות חדאד צורפו במאה 17-18, אך ההסקה לעניין כהן אינהחד משמעית.
  נא, ראה התייחסותי מיום 23.12.201, סעיף 4. ולדעתי יש בזה ממש, לפחות לגבי חלק.

 43. יהונתן ערב טוב
  לגבי שאלתך:יהודי תוניסיה ובמיוחד יהודי האי ג'רבה מאמינים כי הם בני שבט זבולון, שבט זה השתלט בראשית התנחלותו על כל ארץ הצידונים, וכך אף יעקב אבינו בברכתו לבניו "זבולון לחוף ימים ישכון והוא לחוף אוניות וירכתו על צידון" (בראשית מ"ט, י"ג). הסברה היא שראשוני היהודים הגיעו יחד עם הפיניקים שהם הצורים והצידונים באוניות לתוניס על ידי חירם מלך צור, ככתוב "וישלחם חירם באוני את עבדיו אנשי אוניות יודעי הים עם עבדי שלמה" (מלכים א' פרק ט' פסוק כ"ז). פרופסור נחום סלושץ בספרו "האי פליא" מזכיר דעה זאת ומוסיף כי בשעה שהקימו הצורים והצידונים שהם הפיניקים את קרטגו הצטרפו אליהם גם בני שבט זבולון, והם אשר הניחו את הבסיס הראשון לישוב היהודי בקרטגו שחורבותיה נמצאים עד היום ליד העיר תוניס. מתוך הספר "בלאד אלפאל וליסמין"
  בברכה
  יוסי פרי (מחבר הספר הנ"ל)
  בשם הנהלת האתר

 44. עזי ערב טוב
  אתה צודק בדברך אך לא נתקלתי כלל בשם כהן חדאד כמו למשל כהן יהונתן או כהן טנוג'י ועוד..
  (עין בשושלת הכוהנים באתר)
  בברכה
  יוסי פרי

 45. יהונתן חדאד

  ליוסי ערב טוב!
  אני ממש מודה לך על תגובתך אך בכל זאת משהו אינו מסתדר לי בראש הרי כתבת במאמר:
  "רבי נסים חדאד זצ"ל מציין בספרו שמוצאם של בני משפחת חדאד הוא מהכוהנים בירושלים אשר התגוררו בחדיד, ולאחר חורבן בית שני עברו או הוגלו לאי ג'רבה אשר בתוניסיה ומשם פוזרו ברחבי העולם, הראיה להיותם כהנים הוא מציין כי יש מבניהם הנקראים כהן חדאד או כהן אלחדאד, וכן ההקפדה שלא לעשות לבנים חורים באוזניים ולתלות בהם עגילים נגד עין הרע, שעל ידי זה היו נפסלים לכהונה ".
  הבנתי שהכהנים פוזרו בכל העולם אך איך אפשר לדעת שלא נשארו כמה באי הקימו משפחה ובמהלך השנים השמיטו את הכהן או החליפו מכל מיני סיבות?
  סליחה על ההטרדה וערב טוב
  יהונתן חדאד

 46. יהונתן ערב טוב
  אצלנו "כהן" הוא לא רק שם משפחה אלה "תפקיד" של משרת בקודש.גם אם ננסה להסביר שהשם כהן הושמט מסיבה כל שאי הרי נקבל חדאד שמשרת בקודש כמו אצל אחינו האשכנזים שמעטים מבניהם נקראים כהן ורובם הגדול של הכהנים יש להם שם משפחה נוסף אשר בו הם משתמשים.
  אחינו בני משפחות חדאד לא משרתים בקודש כלל ולכן הם לא כוהנים. אגב גם הכהנים בימינו הם כוהנים ב"ספק".
  עד שיבוא אליה ויפתור לנו את הסוגיה.
  בברכה
  יוסי פרי

 47. יסוי שלום,

  בעבר משפחות היו נודדות, ומגיעות למקום מוצאם רק בחגים. במציאות כזו ובשילוב שבמקומות שעלו לדוכן רק במוסף, ובשילוב של עניין שבשגרה שחלק לא ממש הקפידו עליו(למשל באי שכולו כהנים, סביר שלא בהכרח כולם הקפידו לעלות), ובשילוב שינויים בשמות המשפחה ועוד, טעויות כאלו קוראות במשך הדורות.

 48. עזי שלום רב
  האם הכוונה לאחינו האשכנזים או גם לבני ג'רבה, אומנם כולם נדדו אך אין זה אמור להשפיע על שם המשפחה כלל כי לעניות דעתי הכוהנים שמרו על "תפקידם" ככוהנים.
  אצל אחינו האשכנזים בגלל הפוגרומים נהלצו רבים לשנות את שם משפחתם, במיוחד אלה שהיו בעלי שם משפחה "יהודי" בולט במיוחד "כהן לוי".
  מעניין שאין אף אחד מבני משפחת חדאד שנשא או נושא עד עצם היום הזה את השם "כהן חדאד".
  זאת שאלה מעניינת.
  בברכה
  יוסי פרי
  בשם הנהלת האתר

 49. שלום,
  הכוונה גם לבני ג'רבה.
  עוד יציין שהרישום בג'רבה היה יותר חלש.

 50. עזי ערב טוב
  לדעתי בגלל כמות הספרים שחיברו רבני ג'רבה ובכללם הרבנים בני משפחת חדאד (מספר לא קטן של ספרים) היה צריך להיות תיעוד לדבר אך אני לא מצאתי תיעוד שכזה וחבל.
  בברכה
  יוסי פרי

 51. וידאל (יאיר) חדד

  יוסי שלום,
  עליתי לגמרי במקרה על האתר העשיר והמעניין שלכם וכמובן נהנתי מקריאת מאמרך על משפחת חדד.
  אני בנו של הר' ניסים חדד ז"ל ונכדו של הרב משה חדאד זצ"ל המצוטט בראש המאמר שלך.
  מרבית נכדיו מופיעים בשושלת שציינת וביניהם אחינו הבכור פרופסור משה אדד שזכה בשנה שעברה בפרס ישראל
  http://www.amit4u.net/newsarticle/10683,1185,25806.aspx
  סבי כתב מספר ספרים שחלקם משמשים חוקרים של התקופה. ביניהם ניתן למצוא התכתבות עניפה שלו עם רבנים גדולים בעולם, לרבות מרן הרב קוק זצ"ל שאותו אף פגש.
  אני מרשה לעצמי לצטט את מה שכתב הק' אברהם יצחק הכהן קוק:(תשומת לבכם לעברית שלו…זה קצת ארוך… עמכם הסליחה)
  "החזון של הרב
  הרב משה דוד חדאד זצ"ל, היה ת"ח ובעל חסד ידוע, שהתגורר בתוניס.
  בשנת תרע"א עלה יחד עם זוגתו, לבקר בארץ ישראל. את קורות מסעותיו ברחבי הארץ, תאר בספרו 'מאמר אסתר'. בתוך הדברים הוא מספר על פגישה מכוננת עם מרן הרב קוק זצ"ל:
  "נסענו יחד ובאנו אל עיר יפה, כשמה כן היא יפה שמה ויפה היא. מעל סיפון האניה נתקבלנו בכבוד רב וחיבה יתירה מידידי מנוער הרה"ג הראב"ד כמהר"ר יוסף ארואץ ז"ל. ובלויתו בקרנו את העיר, ואת עיר היהודים תל אביב. ב' ימים התעכבנו שם. וטרם ניסע לדרכנו בקרתי את פני קודשו של ידידי הגאון המפורסם הרב הראשי שם כמהר"ר אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל.
  כשנכנסתי אל מעונו נתקבלתי אצלו לא רק בכבוד רב ובסבר פנים יפות, אלא ברגשי גיל והערצה עמוקה. בראותו את פני אמר לי אתה ידידי ר' משה חדאד מנאבל, שכותב לי תמיד, ובימים אחרונים אלה שלחת לי שו"ת ע"ד אתרוגי ערלה בחו"ל? האם הגיעה לידך תשובתי במועדה? כן אדוני, אני משה ידידך ותשובת הדר"ג הנחמדה והנכבדה הגיעה לידי בזמנה ותודה רבה. הושיבני לצידו ואחרי אשר הרבה לשאול לי בשלומי ושלום ב"ב ובשלום בני ניסים הי"ו אשר ברכו במכתבו כשנולד לי, ושלום כל אחינו יהודי תוניסיה, העלינו זכרונות קדומים מחיי רבני ירושלים מוסדיה ומושבותיה ועניינים שונים הנוגעים לכלל ישראל בארץ חמדה ובגולה.
  כשתי שעות רצופות שוחחנו בחיבה רבה. ודבריו אחרונים עודם חרותים בליבי שאמר לי ידידי הואל נא להודיעני מדוע אתם בני תוניסיה רגשותיכם כל כך קרים מאוד להקים בניינים ולרכוש לכם אדמה בארץ אבותינו לעשות מושבה ע"ש יהודי תוניסיה לבנות את בית הלאומי היהודי בא"י כשאר אחינו שבגולה? מאחל אני ממך יקירי שאתה גבאי א"י העסקן צבורי, ואתה היחידי שהכרתי בכל תוניסיה. וחיבת הארץ ספוגה בליבך. א"כ עליך החובה לעבוד את ארץ המולדת בכל כוחך. ובשובך לחטי"ל לתוניסיה תשתדל בכל עוז להפיץ את הרעיון הזה בין אחינו שם, לגשם את שאיפתי זאת לעוררם להתרכז בארצם, לבנות שכונות ומושבות לשם ולתפארת בארץ חמדתנו. ובלי ספק כי כבר ראית והוכחת בעיניך בבקורך זה, כמה אלפים מאחינו מארבע כנפות הארץ עולים תמיד לבנות את בית הלאומי ולדור שם. ובזה תהיה משכורתך שלמה מעם ה' וישראל.
  דבריו הנשגבים והנחמדים שהיו עשירות בתכנן ונאות בסגנונן ומצוינות בשפה עשירה בלשון הקודש עשו רושם עמוק במורשי לבבי. ובשובי זרעתי את הגרעין הזה בתוכנו. ודברי עשו פרי בלב אחינו בכל המקומות אשר דברתי שם והרבה מאחינו מעירנו וממחוזנו השתקעו בארץ וקנו בתים ובנינים מפוארים שם".

  רב מחונן וציוני גדול
  יהיי זכרו ברוך
  וידאל

 52. יאיר שלום רב וברוך הבא לאתר "תוניסיה מורשת"

  ראשית אני שמח שאתה אחד מגולשי האתר ושמח עוד יותר שאתה גם אחיו של פר' משה אדד(חדאד) כולכם בני עירי נאבל.
  השושלת לבית חדאד מקורה בספר "חן טוב למרי נפש" שחיבר רבי נסים חדאד זצ"ל ויצאה לאור על ידי בנו רבי משה חדאד זצ"ל.
  אשמח יותר במידה ואתה יכול/רוצה להעלות חומר כל שהו על רבי משה חדאד זצ"ל או תמונה שלו או כל דבר דומה שאתה רוצה להעלות נעשה זאת בשמחה רבה.
  תודה על הפרגון. אני יודעה שגם פר' משה אדד מבקר באתר וגם בנו חנן מבקר באתר.
  בברכה
  יוסי פרי
  בשם הנהלת האתר

 53. שלום,

  שמי רפאל חדד ע"ש סבי שהגיע מג'רבה.
  שם אביו היה יוסף חדד.
  ולפי סיפורי סבא לפני מספר דורות היינו כוהנים
  ואחד הסבא רבא התחתנו עם גרושה ומאז אנו חללים.
  איך אני יכול לבדוק האם אנו קשורים לשושלת חדד הזו ?

  תודה ויום מבורך

  רפאל

 54. רפאל שלום רב וברוך הבא לאתר "תוניסיה מורשת".
  יש כאן התכתבות עניפה בנושא.
  קשה מאוד להגיע להחלטה ברורה וחדה בנושא זה אך כדי מאוד לעיין בתגובות כאן באתר אולי אולי תמצא את מה שאנו לא גילינו.
  בהצלחה
  יוסי פרי
  בשם הנהלת האתר

 55. יוסי שלום,
  תודה על תשובתך המהירה.
  למיטב ידיעתי השושלת של משפחת חדאד בספר "חן טוב למרי נפש" הינה פרי מחקרו ונכתבה ע"י סבי הרב משה חדאד ואת שאר התכנים הוא הביא מפיו של אביו הרב ניסים.
  את ספרו "מאמר אסתר" הוא כתב לאחר פטירתה הפתאומית (בגיל 32) של אשתו (סבתי) הראשונה אסתר, שהייתה אחותו של יצחק (בן יעקב/קיקי) מאמו אשר השתתף בקונגרס הראשון בבזל וגם עליו נכתב רבות.
  ראיתי עוד ציטוט מעניין מתוך ספרו "מאמר אסתר" בגליון "עאדא" מס'116 של קהילת לוב (עמוד 13)
  http://www.or-shalom.org.il/files/Ada116_FULL.pdf
  סבי קבור כיום בצפת.
  ברשותי כמה תמונות מביקורינו בנאבל ב-2009. כיצד להעבירן אליך?
  התמונה של סבי נמצאת בעמוד הראשון של ספרו.
  בברכה,
  וידאל

 56. יאיר ערב טוב
  ראשית תודה על הרצון לשלוח לנו תמונות. לדעתי הדרך הטובה ביותר זה לסרוק את התמונות ולשלוח ב"צור קשר" בראש העמוד בצד שמואל.
  אני השמח לפרסם את התמונות באתר כל אחד במקומו.
  כמובן שיצוין מי השולח.
  ממתין בכליון עיינים.
  בתודה מראש
  יוסי פרי

 57. יאיר שלום רב.
  התמונה של רבי משה חדאד זצ"ל שמופיעה בספר "מאמר אסתר" לא כל כך ברורה אשמח לקבל תמונה יותר ברורה במידה ויש לך או שניתן להשיג ממקור אחר.
  בברכה
  יוסי פרי

 58. להלן פרטים נוספים

  לרב ניסים חדד ב"ר חיים, היום מספר בנים בינהם ר' מאיר
  להלן תמונות http://www.facebook.com/photo.php?pid=923913&l=d313496ac6&id=730197310
  שלו היו מספר ילדים בינהם ר' יוסף שהיו מס ילדים בינהם ר' שלמה ואני בנו יוסף

 59. יוסף שלום רב וברוך הבא לאתר "תוניסיה מורשת"
  סליחה על העיקוב שלא עניתי לתגובתך אך יורשה לי לשאול למי מרבי נסים את מתכוון. אם תוכל יותר למקד אותי, כמו כן התמונה ששלחת של מי היא בדיוק. אשמח להתעדכן ולעדכן בהתאם את השושלת.
  בברכה
  יוסי פרי
  בשם הנהלת האתר

 60. אל השחר חגית הבת של חדד צבי הנמצא כאן לידי

  שלום רב למר פרי, ישבתי ליד המחשב עם אבא שלי צבי חדאד, בן 83 שיהיה בריא. וטיילנו קצת באתר שלך,יפה מאד. בשושלת חדאד גרבה מצאנו את שמו של סבא ישועה חדד אחיו של ממש ז"ל.אז כבר סבא שלי ז"ל קבור בבית העלמין בנצני עוז בשרון. היה רבה והשוחט של המושב.

 61. בנימין פנש

  למרות שעבר הרבה זמן מהמייל האחרון פה, אני עושה "שלח לחמך על פני המים…". קודם כל, יש גם משפחת חדאד פנש משפחתי. אשמח אם מישהו יש לו מקור לצירוף השמות הזה. יש כאלה בארץ שעברו לחדד ויש כאלה שהשאירו רק חדד וראיתי בספרי ג'רבה רשום השם של סבא רבא כלפני חדד המכונה פנש. או הגביר יוסף חדד המכונה פנש. כלפני היה בן (אברהם) אחיו של יוסף. יוסף התנגד בזמנו לאליאנס כשהיה בוועד הקהילה. יוסף היה בן אחרון חדד. ממשפחת יוסף שמעתי שאהרון עלה לארץ ונקרא בפי משפחתם אהרון שעלה לירושלים. אם למישהו יש מידע על קשרים בין אהרון חדד עם שושלות הרבנים שבכתבה אשמח מאוד לדעת. אם למישהו יש מידע איפה נפטר אהרון או איפה הוא קבור, אשמח מאוד לדעת. יש לי עץ שורשים שמגיע עד אהרון חדד אבל שם נתקעתי ואשמח לקבל כל עזרה. יש גם סיפור מוכר של רבי חורי זצ"ל שנתפס על ידי גויים ורחמים חדד פנש הציל אותו מאותם ערבים. עדיין לא מצאתי קשר עם רחמים חדד פנש זה. הסיפור הופיע באחד משיחות השבוע של עלון חב"ד. אפשר לעשות חיפוש בגוגל ולקרא את הספיר. מישהו אמר לי שהשם פנש הגיע ממלתה כי משפחתנו היה לה מסחר עם משפחת פנש במלתה וכינוי זה נשאר למשפחה מסוחרים ממלתה ממשפחת פנש גויים. יש גרסה שאומרת שבעצם פנש ממלתה הם יהודים לשעבר שהתנצרו בכוח כשהגיעו מספרד באינקויזיצייה ואלה שלא התנצרו המשיכו לג'רבה. הבעיה שאין מקורות לכל המידע הזה.

 62. מרדכי סמיה

  שלום רב
  נפלא ומשמח לדעת שקיים אתר כזה ישר כוח והרבה הצלחה.
  רציתי לברר פרטים אודות הרב המקובל רבי אברהם חדד שלפחות במשך תקופה מסוימת היה בלוב, נדמה לי שבמאה ה19

  הרבה תודות

 63. חובה לעיין בספר

  "מלכי תרשיש"

  הוא ישפוך אר רב על הנסתר.

 64. אורח נכבד שלום רב וברוך הבאה לאתר תוניסיה מורשת
  דברך לא מדויקים "מלכי תרשיש" לא כל כך מדיק באנפורמציה שלו.
  הנתונים המופיעים כאן באתר מדויקים יותר.
  בברכה
  יוסי פרי
  בשם הנהלת האתר

 65. יצחק גבריאל מימראן

  שלום שלום לכל הגולשים היקרים, תזכו לשנים רבות נעימות וטובות אכי"ר.
  באשר למשפחת "כהן חדאד" החללים מג'רבה, לכו נא ראו בספר "נפש חיה" להרב רפאל כדיר צבאן זצ"ל רבה הראשי של נתיבות, שם כתב על זה בחלק א' בשו"ת סי' ט (הוצאת מכון נטע שעשועים).

 66. בנימין פנש

  אני עובר על השמות שוב ואני גיליתי טעות. כתוב שרחמים חדאד בן רבי מעתוק הראשון נפטר בתרס"א 1801 . צריך להיות 1901. זה גם יותר סביר כי אבא שלו נפטר ב- 1873 . ובנו נפטר ב- 1801? נא לתקן ולמחוק את ההערה שלי, תודה.

 67. בנימין תודה על ההערה תיקנתי כדברך
  בברכה
  יוסי פרי

 68. ישר כח לכל העוסקים באתר זה, ברוכים תהיו, אתר ממש מחמם את הלב על יהדותינו המאירה פנים תמיד.

  למרות ששמות דודי ודורות קודמים, תמיד חוזרים על עצמם (מנחם, משה וכו') אין לי כיום מספיק מידע לקשר עצמי למשפחה כלשהיא באתר, ועל כן החזק דברי עזי:

  מאת עזי:
  23 בדצמבר 2010 בשעה 8:42 (עיין במקור).

  והציין עוד כי יופי העדה שלנו היא אור פנינו,(ועיסוק ביחוס, למשיח צידקינו).
  ודי לנו בדברים ניפלאים המוצגים באתר זה המחממים את הלב, תודה.

  כמו כן השמח לדעת אם מישהוא יודע אם קיים ארכיון לספרי העדה ג'רבא (הלכתי וכו') באתר או בכלל?
  ושוב תודה

  • פליקס ברוך הבא לאתרינו
   "תוניסיה מורשת"
   תודה לך על המילים המחממות את הלב
   ונותנים לכל העוסקים במלאכה את הכח להמשיך
   ולהשקיע
   נישמח לראותך בן גולשינו
   בברכה לבנה פריאנטי
   בשם הנהלת האתר

 69. נסים חדאד אשקלון

  גיבובי שטויות ללא תימוכין נזרקים באויר. הגירסה הטוענת לכוהן חלל היתה לכל המוקדם 10 דורות מהיום ובודאי לא מחורבן בית ראשון השתייכו כביכול לכוהנים. והעובדה המוכחת שהרבה ממשפחת חדאד נישאו לכוהנים ונישאים גם היום לכוהנים. וכל ההשערות אין להםפ כל אחיזה במציאות.
  משפחת "חדאד" המסורתית נרשמת עם א' וכך גם חתמו בספריהם הדורות הקודמים כדוגמת ספר תולדות יצחק.
  ומי שמסתמך על המקורות ימצא כי בתו של הרה"ג יצחק חדאד נישאה להרה"ג המקובל ר' רחמים חורי זצ"ל. ולכן יש להביא תימוכין בטרם יעלו ההשערות ויתחילו הספקות ללא הוכחה ובסיס.

 70. שלום, סבי הוא רבי "ציון בן יוסף חדד",
  הוא היה הגזבר בבית הכנסת בנאבל.
  זה יהיה נחמד אם תוסיפו אותו.

 71. אחד שמתעניין

  בס"ד
  הרבה אי דיוקים. עניין החללים החל לפני כמאה וחמישים שנה בלבד! בחור בשם מאיר חדאד שהיה כהן [המקובל אלחדאד היה כהן] נשא גרושה וחילל זרעו בעמיו, ומאחר והיה משפחה מרובת ילדים הגיע הדבר למאות רבות של חללים. כולם בני הרובע הקטן. ברובע הגדול החדאדיות נשאו ממשפחות כהונה ללא פקפוק.

 72. לזה שמתעניין שלום רב
  ראשית כדאי שתזדה בשמך המלא.
  לתגובתך: כל מה שנכתב בנושא חדד חלל וכ"ו הוא מפרי עטם של הגולשים.
  לטענתך כדאי להציג סימוכין לדבר, כי מתוך מה שאני יודע אין סימוכין בשום ספר מאותה תקופה .
  בברכה
  יוסי פרי

 73. בס"ד
  יוסי, שלומות ואור ובוקר טוב מאֹד!
  העניין ידוע ועובר מאב לבן וכו'. הוא מופיע במפורש בספרו של הרב רפאל כצ'יר צבאן זצ"ל נפש חיה. בזמנו [הוא שימש כחבר מועצת הרבנות הראשית במשך יותר מעשרים שנה] הוא פנה לרב עובדיה יוסף שליט"א וביקש ממנו להכניס לרשימות הרבנות את כל חללי ג'רבה החדדים [כשם שיש רשימות ממזרים ושאר פסולי חיתון] ומשום מה לא אסתייעא מילתא.
  לפני כשבע שנים שמעתי כי בצפון חדדית מבוגרת מהרובע הקטן הכירה כהן, והרבנות שם [הרב שמואל אליהו שליט"א כמדומני] סירבו לרושמם כמותרים להנשא.
  בברכה
  מאיר

 74. מאיר שלום רב וברוך הבא לאת "תוניסיה מורשת"
  לעצם העניין. אני מקבל את גירסתך בנושא חדד חלל עם הסתיגות כמובן.למיטב הבנתי הצנועה רבים מבני משפחת חדד או חדאד שמשו בקודש בדורות שחלפו. ולזה אין מחלוקת. לא מצאתי שום התיחסות לנושא בשום ספר אשר חובר על ידם או על ידי חכם אחר מג'רבה מאותה תקופה. הדברים נשארו "סתומים".
  לכן אין בכונתי להעלות את הנושא מחדש כי כל מה שידוע הוא מפי השמועה. היתכן והר כצ'יר זצ"ל כתב על זה כפי שציינת אך כדאי להניח לזה כי זה יעורר מחלוקות בקרב בני קהילת ג'רבה ואנו עלולים להחטיא את המטרה.
  בברכה
  יוסי פרי

 75. הייתי מציע שנשאל את עצמנו: מה המניע הכול כך חזק שמביא אותנו לעסוק בכשרותם של יהודים מבלי שהוכשרנו ו/ או נדרשנו לכך?
  האם זו תהיה שמחה אם חלילה יוכח שיהודי מסויים אינו כשר?
  אולי יהיה ראוי יותר לחשוש מלשון הרע/ לעג/ לעז/ פילוג ועוד! גובל בדיני נפשות ממש!!

 76. בס"ד
  עזי, שלומות!
  אין כאן כל כוונה לפגוע או ללעוג. תסתכל על זה במבט של להציל מחטא, למנוע עוגמת נפש. דמיין לך חדדית היוצאת עם כהן, הקשר הנפשי מתהדק, מחליטים על חתונה. ו…אופס, זה בלתי אפשרי. ידיעה מקדימה פותרת את הבעיה הזו

 77. מאיר שלום,
  לעניין העוגמת נפש, בו נדאג לעצמנו קודם, ואם נצליח נתקדם מעגל אחד קדימה וקדימה.
  לעניין הידיעה המקדימה, אולי כדאי להשאיר את העניין לברי סמכא.
  ועוד, לידיעתי, כבר פסקו הרב מרדכי אליהו זצ"ל, וכן הרב עובדיה יוסף שיבדל לחיים טובים וארוכים, שאין לחשוש לעניין, ואף התירו נישואין. אזי, האם נכון להביע דעה שיש בה לערער על פסיקתם של גדולי דור! ועוד בעניין זה!
  אולי נכון גם לחשוב על משמעות הדיון כלפי בתים שהוקמו בכוח ההתר כפי שציינתי!
  לכן חברים, ממליץ לשקול לסיים את הדיון בעניין.

 78. מאיר שלום רב.
  אני מצטרף לדעתו של עזי, כדאי להניח לנושא, כי דנו בו רבות בעבר, ואין טעם לעורר אות מחדש,
  אשמח שנעסוק בדברים בונים ולא מפרקים
  בברכה
  יוסי פרי

 79. במקרה חיפשתי נושא עיר בשם גאבס ומצאתי אתר שלם
  מאוד התרגשתי .

  אני מבקש באם מאן דהוא מכיר משפחת טייר לכתוב לי
  ואם יש תמונות ?
  אבא נאזי ז"ל נפטר לפני שש שנים
  אמא מננה ז"ל נפטרה לפניחצי שנה
  סבתא איזה ז"ל עלתה לארץ איתנו ונפטרה לפני כ 40 שנה

  • נתן שלום רב!
   ברוך הבא לאתרינו"תוניסיה מורשת"
   האתר שלנו נועד לשמר את המורשת שלנו
   וגם לרגש את גולישנו
   ראה אתר זה כביתך
   ונישמח לראותך בן גולשינו
   בברכה לבנה פריאנטי
   בשם הנהלת האתר

 80. יצחק גבריאל מימראן

  באשר למשפחת "טייר" מקורה בלוב, ראה "יהדות לוב"
  ויש אתר "מרכז אור שלום" ע"ש הרב שלום טייר זצ"ל

 81. שלום יוסי.
  שמי כרמל ואני בן 18. סבי הוא יצחק חדד יבדל"א בנו של רבי מנחם חדד זצ"ל, נבדו של רבי כמוס חדד זצ"ל ואחיו של רבי ציון חדד זצ"ל. כפי שודאי יכולתי להבחין, כל השמות, חוץ משמו של סבי יבדל"א, מופיעים במאמר הנ"ל.
  אני מודה לך מאוד בשם משפחתי על המידע הרחב והמעמיק שהצגת פה, אני מתכוון להראות לבני משפחתי את האתר שיקראו וילמדו על ההסטוריה והמורשת שלנו.
  רציתי רק לבקש ממך אם תוכל להרחיב לי על מקור שם המשפחה שלי. את השמות של אבותיי כבר ציינתי במעלה התגובה. סבי יצחק טוען כי מקור שם המשפחה הוא כפי שציון פה, אותו כהן שהתחתן עם אלמנה ולכן שינה את שמו. רציתי לדעת מהי אמינות הסיפור והאם הוא תואם את שמה של משפחתי.
  מודה לך מקרב לב על העבודה המעמיקה.
  ישר כח!
  כרמל חדד
  נ.ב בהזדמנות זו, אבקש לציין כי כרגע אנו משפצים את בית הכנסת "שבת אחים" שבבית אליעזר, שהוא כולו "בית מורשת" למשפחת חדד ויהדות טונסיה. אנו זקוקים נואשות לתורמים שיעזרו לנו לבנות את בית הכנסת.
  אני פונה אל כולכם, מי שרוצה לתרום יתקבל בשמחה.
  הנה האתר של בית הכנסת, תוכלו לתרום דרכו:
  http://www.s-ahim.co.il/
  שוב, תודה רבה!

 82. כרמל ערב טוב וברוך הבא לאתר "תוניסיה מורשת"
  ראשית תודה על הפרגון.
  לשאלתך: קטונתי מלהביע דעה נחרצת בנדן. ראה את כמות התגובות בנושא חדד/חלל. או חדאד וכ"ו.
  לא מצאתי בכתובים הקדמונים התיחסות לנושא זה כלל.
  ישנה התיחסות כפי שכבר נכתב באחד התגובות של רבי רפאל כ'דיר צבאן זצ"ל לנושא. אך לא מעבר לזה.
  לדעתי העניה הנח לנושא טעון זה עד באו אליהו הנביא במהרה בימינו אמן.
  בברכה
  יוסי פרי

 83. יש מליוני חדד בעולם ובתוכם רוב של גויים. זה שם של מקצוע בערבית ולכן השם כל כך נפוץ גם אצל הערבים. איך סיפור של כהן אחד שקרה לפני מאה שנה יכול לבלבל עולם שלם? זה כמו להגיד כל הכהנים חללים כי אחד התחתן עם גרושה. הסיפור הזה אכן היה ואלה שקשורים לסיפור הזה יודעים את זה וגם נדמה לי הם רשומים ברבנות. כי שמעתי סיפור אחד של חדד אחת שמנעו ממנה להתחתן עם כהן. אבל מנגד שמעתי על מאות חדד שהתחתנו ורבנים מג'רבה שהיו באותה תקופה ויודעים טוב את הסיפור לא מנעו מהם להתחתן כי הם פשוט לא קשורים.

 84. שלום לכולם
  כולנו החדדים או החדאדים מאוד רוצים לדעת את השורשים
  שלנו. אני גר במושב פורת לאבי קוראים ניסים חדד לסבי ז"ל
  קראו חי חדד ולסבא רבא שלי קראו ניסים . אביו של הסבא רבא
  לפי הידוע היה הרב המקובל רבי ברהם חדד ז"צל .אחיו של
  סבי חי חדד היה רחמים חדד הוא נפטר במקום מגוריו אשדוד .
  אשמח לדעת עוד קצת על השורשים . עלו והצליחו !

 85. בנימין פנש

  עמוס חדד. אשמח להתכתב איתך על השמות שהזכרת. מה המייל שלך? תשלח לי אותו למייל שליbenifene@gmail.com
  תודה

 86. שלום,
  לאבי ז"ל קראו ג"כ ר' אהרון חדד, והוא היה בנם של בנימין ורז'לה חדד מתוניס/ג'רבה. הוא העפיל לארץ ב1947 והועבר לקפריסין עד לאחר קום המדינה.
  הוא הקים בירושלים כמה בתי כנסת,
  אולם אני לא מצליחה למצוא מידע על משפחתנו המורחבת.
  (לאחיו שיחיה קוראים משה חדד, חי במרכז, והייתה לו עוד אחות מבוגרת שאינני זוכרת את שמה).
  אשמח לקצת מידע
  אילת.

 87. חג סוכות שמח לכולם . במשפחתי המורחבת היה בכל משפחה בן אחד שנקרא אהרון . על שום כך הם נקראו "האהוורנה" או האהרונים . אם מישהו שמע על כך אשמח לשמוע . תודה

 88. בס"ד
  במחילה מיוסי שביקש להניח לדברים [אם התגובה המצ"ב אינה לרוחו, הוא יכול למוחקה].
  בחודש האחרון יצא ספר פרי עטו של יהודי ג'רבאי בן ע"ו [עד ק"כ] בשם יוסף חיים חדאד, ושם ספרו 'מעשה נסים'. שם הוא כתב גילוי דעת על משפ' חדאד מהרובע הקטן שהם כולם כהנים חללים, והסביר שם את העניין. על גילוי דעת הזה הוא החתים את רב נתיבות הרב פינחס כהן שליט"א.
  שמעתי שמה ש'דחף' אותו לכתוב הוא קרוב משפחתו מהרובע הקטן ששינה את שם משפחתו מחדד לכהן והחל לעלות לברכת כהנים ושא דברים מוזרים שאין ההלכה מכירה את מקומם.

 89. מאיר ערב טוב
  הסיבה שכתבתי להניח לנושא זה בא מתוך רצון לא לפגוע באף אחד מבני משפחת חדאד/חדד.
  מאחר ואין תיעוד של הנושא מהימים ההם בכתובים אז אין לי שום כוונה לעסוק ברכילות או בהפרחת הצהרות שאין לנו סימוכין ברורוים לכך.
  אני לא מוחק תגובות של אף אחד.
  בברכה
  יוסי פרי

 90. ראשית, באופן וודאי אין כול תיעוד בעניין, וכול שנכתב לאחרונה וכולל בספר שצויין, הינו בגדר "שמועות" בלבד.ודי בכך.

  כבר פסקו הרב מרדכי אליהו זצ"ל, וכן הרב עובדיה יוסף שיבדל לחיים טובים וארוכים ועוד, שאין לחשוש לעניין, ואף התירו נישואין.
  האם "דעתו" של יוסף חיים חדד באה לחלוק על המרא דאתרא?

  מה המניע הכול כך גדול לעסוק בלטעון לאי כשרותם של קבוצה די גדולה של יהודים?ויהודים של ממש!
  באמת מתוך דאגה להלכה? אולי נתקן את ביתנו קודם??? ואם כבר, אולי לנסות למנוע קלקולים ממצבים לא פשוטים כלל שקורים היום? או שבעצם, להביע דעה, גם בחשש של "רכילות" ו"לשון הרע" של ממש קל יותר ואולי אפילו "משעשע"?

  אולי נכון גם לחשוב על משמעות הדיון כלפי בתים שהוקמו בכוח ההתר כפי שציינתי!

  לכן חברים, כפי שכבר נכתב ממליץ לשקול לסיים את הדיון בעניין.

 91. שלום,

  לאחר בדיקה, ברור על מה מדובר.

  דעתי, הנח לכותב ולנכתב.

 92. בס"ד
  ברוך, לא נכון!
  המרא דאתרא דנתיבות הצטרף לגילוי הדעת של המחבר הנ"ל. זאת ועוד, גם כשהוא לא נשאל והוא פוגש בן משפחת חדאד מהרובע הקטן הוא טורח לעדכן אותו במצבו ההלכתי המורכב. לא שמעתי ולא פעם אחת שהרב מרדכי אליהו זצ"ל ויבלטו"א הרב עובדיה יוסף שליט"א התירו מצבים מורכבים כאלה.
  מדבריך נמצאנו למדים, תן לחדד כזה לעלות כהן [כפי שלצערי הרב מאד קורה!] ובלבד שתסתיר את האמת.
  חייבים להבין הרב צבאן הוא עדות! ספר הלכתי הוא עדות! אחרת אין לנו ח"ו עדות לתורה כי למיטב ידיעתי לא נותר מאן דהוא חי מזמן קבלתהּ.
  והאמת והשלום אהבו

 93. פרט לרב צבאן בספרו 'נפש חיה' תשובות שבסוף סימן ח'. ע"ע לרה"ג רבי בוגיד סעדון זצ"ל [הרב הראשי של ג'רבה] בספר מדות הרחמים (סוף פרק י"ב)מה ששמע בעניין זה מרבי רחמים חי חויתה הכהן זצ"ל [ג"כ הרב הראשי לג'רבה לפניו]. וע"ע בדברי הרב עמוס הכהן זצ"ל, הרב של הרובע הקטן בג'רבה בספרו 'ויען עמוס' מערכת ח' אות ט"ז. אז אין כאן עניין רכילותי או חלילה 'שעשוע'. ומבירור שעשיתי שמעתי על רב שיצר היתר על סמך הסתברות וסטטיסטיקה, ורבני 'כסא רחמים' דחו דבריו מכל וכל על יסוד ידיעות ברורות [הסתברות סטטיסטית היא רק במקרה של ספק!].
  דבר אחד אני מוכן לקבל, החלטה בעניינים כ"כ חשובים צריכה להיות נתונים בידי רבנים ולא בידי גולשים כאלה ואחרים.

 94. מאיר שלום,

  1. דווקא טרחתי היום לעיין בספר שציינת, ואני מודיע לך, שמה שכתוב, אינו יותר מאשר רכילות זולה.
  ז"א: בעניין הנישואין כפי שצויינו, אין בכך יותר מאשר רכילות בעלמא. ובעניין "ששאל אישה זקנה", אין כול קשר בין הנכתב למציאות. וודאי.
  2. מוכר לי העולה לכהונה, ולידיעתך, קיימת בידו פסיקה הלכתית חתומה בידי אב בית דין, ועם הסכמה של הרב כדורי זצ"ל. כך שגם אמינות עניין הבירור בהסתברויות וסטטיסטיקה , הינו המשך של רכילות ולשון הרע של ממש.

  טוב תעשה כלפי שמיא, אם תפסיק להתעקש לנסות לפסול רבבות מעם ישראל. ואם כבר תפנה את כוחותיך למנוע נישואים תערובת, חילולי שבת ועוד.

 95. בס"ד
  לאחר שיג ושיח ארוך [וחשוב!] עם עזי שגולל בפני מחקר ארוך שערך בנושא. כ"כ אמר כי בידו עדויות מוקלטות מנשים זקנות מזִקנות העדה. וכן פסקים כתובים מרבנים שנפטרו ואשר חיים עדנה לכך שאין להחשיב 'חדד' כחלל. הרי שמבחינתי העניין תם, איני רוצה חלילה לפגוע לא ברבותינו אלה ולא בפסקים אחרים. ובמקום גדולים אל תעמוד. ואם פגעתי, חלילה, במאן דהו. לא לזה היתה כוונתי, ומחילה אבקש מכל מי שרואה עצמו ככזה.

 96. שלום רב,
  שמחתי לראות שיש שושלת כזאת,אבי היה אחיו של מקיקץ ישראל חדד (קוצה)שמושל אבי דוד חדד ז"ל אשמח לדעת עוד פרטים על המשפחה.

 97. שלום.נכנסתי לאתר כדי לאתר את משפחת סמיה מלוב.אני יודעת שהשם במוצא היה חדד מג'רבה אך אין לי ידע ברור כיצד השתלשלו הדברים.ראיתי שכתבתם שמשפ' סמיה קשורה לחדד אודה מאוד על כל שביב מידע.בהצלחה.

 98. יצחק גבריאל מימראן

  לסיגלית חדד תחי' ותאריך ימים בטוב ובנעימים,
  באשר לפרטים על משפחת חדאד, יש מאמר נקרא "בית חדאד" בו מתאר מחבר המאמר הרב אפרים חדד שליט"א כל משפחת חדאד לדורותיה, נדפס באחד מספריו, אפשר לפנות אליו בטל' 026519806.
  דרך אגב בשמו של הרב מקיקץ ישראל חדאד נכתב בסוגריים קוצה צריך לומר גוצה, היה רב מושב בית הגדי מחבר הספרים כה לחי, שאגת אריה, אשביע לחם.
  אפשר לראות בספר מלכי תרשיש או אנשי שם.

 99. בס"ד
  לרב מימראן שלומות!
  התלבטתי אם אכן רבי גוצה זה שהיא דיברה עליו הוא רבי גוצה שאליו התכוונת. כיוון שלא ידוע לי [אם זה חשוב, אוכל לברר] שהיה לו אח בשם דוד.
  מעט פרטים שדליתי על רב בית הגדי, מעט מן המרובה, מצ"ב:
  מושב בית הגדי כ"כ העריץ את רבי גוצה עד שישנו רחוב שם שנקרא 'רחוב הרב' [או שכך הוא מכונה / היה מכונה] וברור היה לכולם למי הכוונה.
  שם אביו: שומאני. בן שם טוב. בן כמיסה.
  נין ונכד לרבי נסים חדאד מג'רבה.
  שם אמו ג'נינה.
  אביו נפטר בקיצור ימים ושנים ביסורין גדולים [ניטלה ממנו יכולת הדיבור ועוד] בתאריך כ"ח בכסלו תש"ד.
  בג'רבה היה חותם בשם מקיקץ ולא ישראל.
  אשת נעוריו יעקותה בת רות נפטרה בדמי ימיה בת כ"ב שנים בלבד בתאריך י"ג בניסן.
  אחותו מזייאנה [נישאה להוידא מאזוג' ובנה שמו אברהם] נפטרה אף היא בדמי ימיה בת כ"ח שנים בתאריך ז' במרחשוון תש"ג.
  שם אשתו השנית חנה [בתו של ציון חורי בן עזיזה].
  שם בנותיו: יעקותה וכמיסה.
  שם אחיו: זאכינו חדאד
  היה רועה ישראל ומלמד תינוקות בקהילת טיטאווין.
  למד הרבה גם שחיטה ובדיקה אצל רבי רחמים חי חויתה הכהן זצ"ל, שדאג גם ל'מחזיקים' שיתמכו בו כלכלית עקב מצבו הדחוק.
  היה גם ש"ץ, דרשן ומוהל!
  גם בג'רבה וגם בטיטאווין היה מקבל קצבה קבועה מחויתה ועזיזי בני ראובן כהן למג'רבי [שמוצאם המקורי ממרוקו?]

 100. יצחק גבריאל מימראן

  לרבי מאיר שלום וברכה, באמת איני יודע אם הכוונה לרב חדאד שהיה במושב בית הגדי, אני מחכה לתגובה מסיגלית חדאד אם התכוונה על הרב או על אדם פשוט בשם הזה, על כל פנים הפניתי אותה למאמר "בית חדאד".
  מה שכתבת כהן למג'רבי מוצאם ממרוקו?, ראה מלכי תרשיש בערכו של רבי דוד הכהן למג'רבי שכך כתב למג'רבי – מערבי.
  תבורך מפי עליון

 101. סיגלית חדד

  שלום לאדון גביראל מימראן,
  אכן אבא שלי היה אח של מקיקץ חדד, התרגשתי מאוד לקרוא את מה שכתב יאיר חדד, וזה אכן שמות סבא וסבתא שלי

 102. סיגלית חדד

  אני זוכרת שהוריי היו נוסעים למושב לבקר אותו בחגים,ואני יודעת שהיה לו בן אריה שעל שמו הספר שאגת האריה שנהרג בצבא, שאר הפרטים שכתבם לא היו ידועים לי,ריגש אותי מאוד לקרוא את עבר המשפחה,אשמח לקבל עוד פרטים

 103. יצחק גבריאל מימראן

  לסיגלית חדד, תודה על תשובתך, שוב פעם אני מפנה אותךם לספר "מלכי תרשיש" בערכו של הרב מקיקץ ישראל חדאד, וכיון שמדובר בתלמיד חכם אודה לך מאד אם תכני אותו הרב מקיקץ ולא בשמו הפרטי, תבורכי מפי עליון

 104. סיגלית חדד

  תודה רבה לך על כל המידע.

 105. בע"ה

  ליוסי פרי השלום והברכה

  תמונתו של רבי יעקב בר מעתוק חזקיה חדאד זצ"ל
  מופיעה כתמונתו של ר' חיים דאבוש זצ"ל בתמונות הרבנים המופצות בקרב קהילת יהודי לוב.
  השאלה היא כיצד אפשר לדעת בוודאות למי שייכת התמונה

  בברכת
  חזק ואמץ
  יוסף ג'אן

 106. יוסף שלום רב
  לשאלתך את התמונה קיבלתי מאחד מבני משפחת חדאד אך לא זכור לי מי השולח בהנחה שהוא מדיק בפרטים פורסמה התמונה .
  בברכה
  יוסי פרי

 107. המשפחה של אימא שלי היא חדד , ההורים שלה הם מרגושה ואוזיפה חדד מנתיבות . סבתא שלי מספרת סיפור שלפני המון שנים הסבתא רבה שלה ששמה הוא "שוויכ'ה " עלתה לישראל עם סוס ועגלה לאחר שהיא עשתה שלום בית עם ההורים של הרב חיים חורי זצ"ל – מספרים על האישה הזו המון דברים ומקום קבורתה לא נודע-יש אומרים שהיא קבורה בטבריה .
  האם יש מישהו כאן ששמע על האישה הזו? ובנוסף סבא שלי הביא מג'רבה ספר תורה בן מאות שנים ,מישהו יודע מה ערכו היום ?

 108. שלום רב,
   אודה למידע אודות רבי רחמין חדד אשר קבור כמדומני בבית הקברות בנתיבות.
  תודה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *