חודש אדר-משנכנס אדר מרבים בשמחה

חודש אדר הוא החודש השנים עשר לחודש ניסן והשישי לחשבון השנה מחודש תשרי. חודש אדר חסר בן כ"ט ימים, ראש חודש שני ימים. ב' ראש חודש הוא א' אדר, הינו נופל אלא בימים זבד"ו ולא בימי אג"ה. בשנה מעוברת יש אדר א' ואדר ב', אדר א' הוא מלא ל' ימים, …

קרא עוד »

יום פטירתו של רבי כמוס חדאד זצ"ל

רבי כמוס מיכאל בר מוסה חדאד זצ"ל תלמיד חכם ונבון מבן תלמידיו של רבי דוד הכהן גישא זצ"ל. כל ימיו של רבי כמוס היו על התורה ועל העבודה לצורכי ציבור. תחילה שימש רבי כמוס כרב ומו"צ בג'רבה ולאחר מיכן עבר רבי כמוס חדאד לעיר מדנין ושם שימש כרבה של העיר …

קרא עוד »

יום פטירתו של רבי מנחם מאזוז (הראשון)זצ"ל

רבי מנחם (הראשון) בר רחמים מאזוז תלמיד חכם ונבון שימש כדיין בג'רבה. רבי מנחם הוא אביהם של רבי רחמים מאזוז זצ"ל מחבר הספר "כסא רחמים" רבי שמעון מאזוז ורבי חויאתי. בתחילת דרכו היה רבי מנחם מאזוז זצ"ל סוחר והיה נוסע בין ערי תוניס וערי טריפולי. לכל מקום שהיה מגיע היה …

קרא עוד »

יום פטירתו של רבי גאלי דמרי זצ"ל

רבי גאלי בר פנחס דמרי זצ"ל הוא אביו של רבי פראג'י דמרי זצ"ל כמו שנכתב בספר "פרח לבנון" ג'רבה תש"ז שנפטר ל' חודש שבט שנת תרל"ב-1872. ולא נודע מי הוא. בהקדמה לספר "פרח לבנון" נכתב גם כך "ובכללם ראשית הגזע והיוחסין החכם רבי פנחס דמרי זצ"ל ובנו זקננו הרב אבא …

קרא עוד »

משפחת פרץ

  שם משפחת פרץ נכתב בצורות שונות  כגון: בירס,(שיבוש מערבית) פרז.(שיבוש מצרפתית) אך כולם בני משפחת פרץ.  משפחת פרץ הגיע לתוניס ממרוקו, וייחוסה לפרץ בן יהודה, כך כתוב בהקדמה לספר "בגדי אהרון" לרבי אהרון פרץ זצ"ל תקס"ו-1806. "דכי אתה רבין ממערבא (מרוקו) אשתכח (מצא) כאחמתיה (שראיתי) מגילת יוחסין הלא היא …

קרא עוד »

הרבנים לבית פיתוסי

  בס"ד רבי יעקב בר אברהם פיתוסי זצ"ל רבי יעקב בר אברהם פיתוסי זצ"ל מגדול רבני תוניס חי בין המאות 18-19 . היה מתלמידיו של רבי יוסף זרקא זצ"ל כפי שמופיע בספר "רנו ליעקב, שבסוף ספר "מזבח כפרה" בעמוד צ"ו "ומורי הרב המופלא נ"ר ישראל כמה"ר ר' יוסף זרקא ז"ל".ואיתו …

קרא עוד »

יום פטירתו של רבי יצחק טאפיא זצ"ל

רבי יצחק בר אברהם טאפייה זצ"ל אין בידי פרטים מיוחדים על חיו. מה שכן אנו יודעים כי היה אב"ד לקהילה הפורטוגיזיס/גורנים בתוניס . אחר פטירתו של רבי אברהם פינסי זצ"ל בשנת תרמ"ח- 1888. רבי יצחק טאפייה נשא בתואר " " le grand rabbin בניגוד לקודמיו אשר נשאו בתואר "חכם באשי". …

קרא עוד »

יום פטירתו של רבי יעקב אלחאייך זצ"ל

רבי יעקב בר יוסף אלחאייך זצ"ל. תלמיד חכם אשר חי בין השנים תר"ו- 1846 תרע"ד-1914 והיה דיין בבית הדין הגדול בתוניס בבית דינו של רבי משה זיתון זצ"ל. "נראה לנו שלק"ק פורטוגיזיס קמו עוד שני דיינים בלבד לאחר ר' יעקב סלוירה הסוגר את הרשימה במנחת צדיקים, ר' יעקב אלחאייך המעיד …

קרא עוד »

יום פטירתו של רבי יצחק חי בוכבזה זצ"ל

רבי יצחק חי בר גבריאל כמוס בוכבזה זצ"ל מגדול רבני גאבס, נולד וגדל בעיר גאבס כיהן כאב"ד בגאבס ובעוד ערים. רבי יצחק היה מבן תלמיו של רבי אברהם עלוש זצ"ל מחבר הספר "דברי הברית," יחד אם רבי פראג'י עלוש זצ"ל מחבר הספר "אהב משפט" ורבי משה בר יצחק מימון זצ"ל …

קרא עוד »

שלוחי ארץ ישראל בתוניס

  בס"ד השלוחים-שדרי"ם השלוחים נקראו שדרי"ם "שלוחי דרבנן".עיקר תפקידם היה גיוס כספים לישיבות, לקהילות וכוללים, הכסף נועד  לעניים החזקת ת"ח ועוד. היו שדרי"ם אחרים אשר נשלחו גם כדי להדפיס ספרים ולהפיץ ספרים. היו שדרים אשר עסקו בזה וגם בזה. והיו אחרים אשר יצאו בשליחות של עצמם. השדרים נחלקו לשלוש קבוצות. …

קרא עוד »