רבי שלמה פיתוסי זצ"ל

רבי שלמה בר משה פיתוסי זצ"ל דיין בתוניס מבית דינו של רבי נתן בורג'ל (השני) זצ"ל. רבי שלמה פיתוסי חתום על פסקי דין והסכמות לספרים. בהסכמת רבני תוניס משנת תרכ"ג-1863 לספר "כיום יאיר" לרבי יחיאל יהודה לוינזון ליוורנו תרכ"ד-1874 ראשון החתומים הוא אני הח"ו בגושפנקא דמלכא הצעיר נתן בורג'יל ס"ט, …

קרא עוד »

רבי דוד פלוס זצ"ל

רבי דוד פלוס זצ"ל זה הוא בן דורו ואולי גם קרוב משפחתו של הדיין רבי אברהם פלוס זצ"ל אשר קיבל עדות בעניין עגונה יחד אם רבי אברהם סעאדה ורבי שושן ג'רבי ביום ב י"ט לחודש שבט שנת תקמ"ח-1788 .עדות זאת מופיעה בספר "משכנות הרועים" דף רנ"ג ע"א. בר"ח אלול שנת …

קרא עוד »

רבי יצחק פרג'ון זצ"ל

רבי יצחק פרג'ון זצ"ל לא ידעתי אם רב הוא או גם דיין אך זה מה שראיתי בספר "שיחת רבני התלמוד" לרבי אברהם דוב הכהן ירושלים תר"מ-1880 תחת הסכמת רבני תוניס "כל אלה המה חתימת דייני תוניס". בהסכמת רבני תוניס משנת תרל"ב-1872 לספר "זהר על התורה" לרבי אליהו חי גיג' ליוורנו …

קרא עוד »

רבי יעקב פרץ זצ"ל

רבי יעקב פרץ זצ"ל לא כל כך ידוע מי הוא אך מחתימתו על מה שהוא חתום מטה נראה כי היה ת"ח או דיין אך מעבר לאזכור הנ"ל לא מצאתי דבר נוסף. בספר "מעיני ישועה" לרבי ישועה כהן זצ"ל תוניס תרס"ו-1906 בסוף הספר בדף מ"ה ע"א בעניין החנויות המוכרות שכר וקאפ"י …

קרא עוד »

רבי רחמים פרץ זצ"ל

רבי רחמים פרץ זצ"ל לא כל כך ידוע מי הוא אך מחתימתו על מה שהוא חתום מטה נראה כי היה ת"ח או דיין אך מעבר לאזכור הנ"ל לא מצאתי דבר נוסף. בספר "מעיני ישועה" לרבי ישועה כהן זצ"ל תוניס תרס"ו-1906 בסוף הספר בדף מ"ה ע"א בעניין החנויות המוכרות שכר וקאפ"י …

קרא עוד »

רבי שלמה מאיר פריאנטי זצ"ל

רבי שלמה מאיר פריאנטי זצ"ל תלמיד חכם דיין ומו"ץ בעיר בנזרת שבתוניס. רבי שלמה מאיר פריאנטי מחבר הספר "אמרי שפר" סוסא תרפ"ד-1924. בספר "אוצר גנזים" לר' יעקב משה טולידאנו תש"ך בעמוד 137 כותב לנו המחבר כי רבי שלמה פאריינטי היה שד"ר קהילת צפת מתוך אגרת המלצה לשד"ר ר"ש מאיר פריינטי …

קרא עוד »

רבי שלום עלוש זצ"ל

רבי שלום עלוש תלמיד חכם ודיין מהעיר תוניס אשר כנראה העתיק את מקום מושבו לעיר הקודש ירושלים. כפי שמופיע ביזכור הזה. הזכור אחד אחד מצאתי לו והוא בספר "משחא דרבותא" לרבי מסעוד רפאל אלפאסי זצ"ל ליוורנו תקס"ה. דף קי"ט ע"א סימן קכ"א "שאלה נפשנו לשואל הגיעה ממעכ"ת (ממעלת כבוד תורתו)על …

קרא עוד »

רבי יעקב עזרייא זצ"ל

רבי יעקב בר חי עזרייא זצ"ל תלמיד חכם ונבון כנראה נולד בעיר ספאקס ולמד תורה אצל אביו רבי חי עזריה זצ"ל אחר שאביו הלך לבית עולמו ישב תחתיו על כיסא הרבנות בעיר ספאקס. בספר "ישיב משה" ח,ב לרבי משה שתרוג זצ"ל ג'רבה תרצ"ב דף י"ט סימן ק"מ "לעיר ספאקס יע"א …

קרא עוד »

רבי כליפה עידאן זצ"ל

רבי כליפה בר ביבו (אברהם)עידאן זצ"ל היה תלמיד חכם ומקובל הוא אביו של גדול המקובלים בג'רבה רבי משה עידאן זצ"ל, והסבא של רבי מכלוף. רבי נסים ורבי דוד עידאן זצ"ל. כך נכתב עליו בספר "ממלכת כהנים" לרבי שושן הכהן דף מ"ג ע"א. "היה מרביץ תורה בישראל בקהל קדוש אלחארה לכבירה …

קרא עוד »

רבי יוסף סדבון זצ"ל

  רבי יוסף בר ישועה סדבון זצ"ל היה מגדולי המקובלים במאה ה-18 בתוניס. בתקופתו היה נפוץ מאוד לימוד הקבלה בתוניס והייתה חבורה של מקובלים גדולים ועצומים שנקראה "כת המקובלים" שעליה כותב החיד"א זצ"ל בספרו "מעגל טוב". רבי יוסף סדבון זצ"ל היה אחד מהם. רבי יוסף סדבון חיבר מספר ספרים העוסקים …

קרא עוד »