רבי שלום עלוש זצ"ל

רבי שלום עלוש תלמיד חכם ודיין מהעיר תוניס אשר כנראה העתיק את מקום מושבו לעיר הקודש ירושלים. כפי שמופיע ביזכור הזה. הזכור אחד אחד מצאתי לו והוא בספר "משחא דרבותא" לרבי מסעוד רפאל אלפאסי זצ"ל ליוורנו תקס"ה. דף קי"ט ע"א סימן קכ"א "שאלה נפשנו לשואל הגיעה ממעכ"ת (ממעלת כבוד תורתו)על …

קרא עוד »

רבי יעקב עזרייא זצ"ל

רבי יעקב בר חי עזרייא זצ"ל תלמיד חכם ונבון כנראה נולד בעיר ספאקס ולמד תורה אצל אביו רבי חי עזריה זצ"ל אחר שאביו הלך לבית עולמו ישב תחתיו על כיסא הרבנות בעיר ספאקס. בספר "ישיב משה" ח,ב לרבי משה שתרוג זצ"ל ג'רבה תרצ"ב דף י"ט סימן ק"מ "לעיר ספאקס יע"א …

קרא עוד »

רבי כליפה עידאן זצ"ל

רבי כליפה בר ביבו (אברהם)עידאן זצ"ל היה תלמיד חכם ומקובל הוא אביו של גדול המקובלים בג'רבה רבי משה עידאן זצ"ל, והסבא של רבי מכלוף. רבי נסים ורבי דוד עידאן זצ"ל. כך נכתב עליו בספר "ממלכת כהנים" לרבי שושן הכהן דף מ"ג ע"א. "היה מרביץ תורה בישראל בקהל קדוש אלחארה לכבירה …

קרא עוד »

רבי יוסף סדבון זצ"ל

  רבי יוסף בר ישועה סדבון זצ"ל היה מגדולי המקובלים במאה ה-18 בתוניס. בתקופתו היה נפוץ מאוד לימוד הקבלה בתוניס והייתה חבורה של מקובלים גדולים ועצומים שנקראה "כת המקובלים" שעליה כותב החיד"א זצ"ל בספרו "מעגל טוב". רבי יוסף סדבון זצ"ל היה אחד מהם. רבי יוסף סדבון חיבר מספר ספרים העוסקים …

קרא עוד »

רבי ישועה סדבון זצ"ל

רבי ישועה סדבון זצ"ל זה הוא לא אביו של רבי יוסף סדבון זצ"ל מחבר הספר "אהבת ה'" "כי אביו של זה נפטר ביום ט' לחודש אייר שנת תקל"ו- 1776 רבי ישועה סדבון זה חתום על תקנת הבשר בר"ח אלול שנת "עד עת"-תקמ"ד-1784 עם עוד חמישים ותשע ת"ח על אשרור "תקנת …

קרא עוד »

רבי יצחק סלאמא זצ"ל

רבי יצחק סלאמא זצ"ל לא כל כך ידוע מי הוא אך מחתימתו על מה שהוא חתום מטה נראה כי היה ת"ח או דיין אך מעבר לאזכור הנ"ל לא מצאתי דבר נוסף. בספר "מעיני ישועה" לרבי ישועה כהן זצ"ל תוניס תרס"ו-1906 בסוף הספר בדף מ"ה ע"א בעניין החנויות המוכרות שכר וקאפ"י …

קרא עוד »

רבי כ'לף אללה סלאמא זצ"ל

רבי כ'לף אללה סלאמא זצ"ל לא כל כך ידוע מי הוא אך מחתימתו על מה שהוא חתום מטה נראה כי היה ת"ח או דיין אך מעבר לאזכורים הנ"ל לא מצאתי דבר נוסף. בספר "מעיני ישועה" לרבי ישועה כהן זצ"ל תוניס תרס"ו-1906 בסוף הספר בדף מ"ה ע"א בעניין החנויות המוכרות שכר …

קרא עוד »

רבי יוסף סלאמא זצ"ל

רבי יוסף סלאמא זצ"ל תלמיד חכם ומחבר הספר "שירי זמרה" ליוורנו תרל"ב-1872. בספר "מעיני ישועה" לרבי ישועה כהן זצ"ל תוניס תרס"ו-1906 בסוף הספר בדף מ"ה ע"א בעניין החנויות המוכרות שכר וקאפ"י מצוין כי "צוה לי לחתום בעדו מו"ה כמה"ר דוד ן' עטר"-הצעיר שלמה ן' עטר ס"ט. אחריו לפי סדר זה …

קרא עוד »

רבי יעקב סלאמה השני זצ"ל.

רבי יעקב סלאמה זצ"ל זה הוא לא רבי יעקב סלאמה זצ"ל המפורסם מהעיר נאבל כי זה נפטר בשנת תקל"ה-1775. אך סביר מאוד להניח שזה רבי יעקב סלאמה המוזכר בספר "כף הכהן" בקונטריס "חסדי כהונה" לרבי אברהם הכהן יצחקי ליוורנו תרכ"ה-1865 דרוש י' דרוש זה נאמר בשנת תרי"א-1851 . ורבי יעקב …

קרא עוד »

רבי חנן סרוסי/אסרוסי זצ"ל

רבי חנן סרוסי/אסרוסי זצ"ל תלמיד חכם ונבון בן דורם של רבי יצחק חדאד (הראשון) ורבי אהרן פרץ זצ"ל. בספר "ממלכת כוהנים" לרבי שושן הכהן ירושלים תשל"ז בפרק "תולדות ושבחי הרבנים הקדמונים סימן ה' מספר לנו המחבר על רבי חנן אסרוסי וכותב שהוא מחכמי ג'רבה אך מוצאו לא מג'רבה כי אם …

קרא עוד »