רבי שלמה בר אברהם נטף זצ"ל

בספר "משכנות הרועים" לרבי עוזיאל אלחאייך זצ"ל ליוורנו תר"כ. בדף קכ"ג ע"ב' כך נכתב: "גם בשנת תקס"ו (1806) כשנפטר הר' שלמה נ"ע בן לאותו צדיק ה' כמוהר"א (אברהם ) נטף תמ"ך. בדף ר"ן ע"ב כך נכתב "ועיין בדרשו דרוש למלך בשר מוה"ר שלמה נטף" ליקט וערך יוסי פרי

קרא עוד »

רבי שלמה חי נטף זצ"ל

הר"ח אלול שנת "עד עת"-תקמ"ד-1784 חתום רבי שלמה חי נטף עם עוד חמישים ותשע ת"ח על אשרור "תקנת הבשר" אשר אושררה בשנת תק"א-1741 ע"י רבי אברהם טייב (באבא סידי) ורבי יצחק לומברוזו, התקנה מופיעה בספר "משכנות הרועים" לרבי עוזיאל אלחאייך ליוורנו תר"כ-1860 סימן קי"ב דף ק"ג-210 אותה תקנה מופיעה גם …

קרא עוד »

רבי שמואל בר אליהו נטף (השלישי) זצ"ל

  בדף השער לספר "כרוב ממשח" לרבי שלמה וחיים אלפאסי זצ"ל ליוורנו תרי"ט-1859 כך נכתב: "נדיבי עם הלא המה הגביר הנעלה לשם טוב ותהילה כמה"ר שמואל נטף יצ"ו ואחיו החכם המרומם אור יומם כמה"ר שלמה נטף הי"ו בני איש החסד והרחמים דדחיל ורחם והוקיר  רבנן כמה"ר אליהו נטף נ"ע" בסוף …

קרא עוד »

רבי שמואל (השני) בר יצחק נטף זצ"ל

בספר "יכין ובעז" לרבי צמח דוראן זצ"ל ליוורנו תקמ"ב-1782 בהקדמה של רבי אברהם טובייאנה משנת תקמ"ב-1782 כך נכתב "אותו האיש לטובה זרע אנשים תפארת בחורים ואדם כה"ר שמואל יצ"ו בר הגביר המרומם אב אמון כה"ר יצחק הי"ו בן הגביר השר והטפסר החכם השלם כה"ר שמואל תמ"ך תונס יע"א. מכאן נלמד …

קרא עוד »

רבי שמואל (הראשון) בר שלמה נטף זצ"ל

בספר "התשבץ" לרבי צמח דוראן חלק א' אמשטרדם תצ"ח-1737 בהקדמת רבני תוניס כנראה משנת תצ"ז-1736 כך נכתב "הוא הגביר הנעלה, גזע מיוחס ומעלה, פרח רימון, חכם ונבון, אשר בפיו דבש יוטף כמוהר"ר שמואל נטף יזיי"א (יראה זרע יאריך ימים אמן" (הוא אחיו של יוסף נטף ז"ל) בספר "בני שמואל" רבי …

קרא עוד »

רבי משה נקאש זצ"ל

רבי משה נקאש זצ"ל היה תלמיד חכם ,לא כל כך ידוע מי הוא ומה מוצאו ומהיכן הוא הגיע לתוניס. והזכורים שיש הוא היה רבו של רבי אברהם בר שלום בלעיש זצ"ל לראשונה אנחנו פוגשים אותו בר"ח אלול שנת "עד עת"-תקמ"ד-1784 חתום רבי משה נקאש עם עוד חמישים ותשע ת"ח על …

קרא עוד »

רבי שמואל מאני זצ"ל

רבי שמואל מאני זצ"ל לא כל כך ידוע מי הוא אך מחתימתו על מה שהוא חתום מטה נראה כי היה ת"ח או דיין אך מעבר לאזכורים הנ"ל לא מצאתי דבר נוסף. בחתימת העדים על הצוואה משנת תרל"ח-1878 לצוואתו של הקאיד נסים שמאמא המופיע בספר "משפט הירושה" ליוורנו תרל"ח-1878 ראשון החתומים …

קרא עוד »

רבי אברהם מעארך זצ"ל

בספר "תולדות חכמי תונס" לרבי יוסף הכהן טנוג'י כותב המחבר בדף רנ"ח על רבי עוזיאל אלחאייך זצ"ל " על דרושים שנשארו בכ"י והם שלושים דרושים והוא מונה אותם בשמם וכך הוא כותב "דרוש להנכ' הר"א הכהן יהונתן, דרוש להנכ' הר"א מעארך זוטא. הר"ח אלול שנת "עד עת"-תקמ"ד-1784 חתום רבי אברהם …

קרא עוד »

רבי יעקב מעארך זצ"ל

רבי יעקב מעארך זצ"ל מתלמידיו של רבי יוסף זרקא זצ"ל כפי שמעיד עליו החיד"א זצ"ל בספרו "מעגל טוב" בדף 57 כאשר ביקר בתוניס בשנת תקל"ד-1774 וכך הוא כותב: "ומהם הרב יוסף זרקא חכם וסופר וחסיד ונקי וצדיק והוא יש לו כשישים תלמידים ומהם חשובי המעיינים ומגדולי תלמידיו חותנו ר' יאושע, …

קרא עוד »

רבי נסים מעארך (השני) זצ"ל

רבי נסים מעארך זצ"ל לא כל כך ידוע מי הוא אך מחתימתו על מה שהוא חתום מטה נראה כי היה ת"ח או דיין אך מעבר לאזכור הנ"ל לא מצאתי דבר נוסף. בספר "שובה ישראל" לרבי יהודה ג'רמון ליוורנו תרמ"ט ישנו מכתב סמיכה לרבי יהודה ג'רמון זצ"ל, וחתומים עליו בעשור הראשון …

קרא עוד »