רבנים שתאריך פטירתם לא נודע

רבי שלום עלוש זצ"ל

  רבי שלום עלוש זצ"ל היה תלמיד חכם ונבון  בן דורו של רבי שלמה אלפאסי זצ"ל. נמצא הזכור אחד בספר "משחא דרבותא"  לבני משפחת אלפאסי בתוניס. בדף קי"ט סימן קכ"א  וכך נכתב. "שאלה נפשנו לשאול הגיעה ממעכ"ת על אודות יהודה אחד שמו יוסף בן  החכם הדיין כה"ר שלום עלוש נר"ו …

קרא עוד »

רבי מיכאל עלוש זצ"ל

  רבי מיכאל בר יעקב עלוש זצ"ל היה תלמיד חכם ונבון והוא מרבני העיר גאבס, אף שימש כדיין בבית הדין בגאבס. בספר "אוהב משפט" אה"ע לרבי פראג'י עלוש זצ"ל דף ק"א  ע"א  עדות שנתקבלה לפני האיש רחמים וזאן הנ"ז ובפני האישה מרים בת אליהו זכות היה זה ביום שלישי לחו' …

קרא עוד »

רבי אברהם נג'אר

רבי אברהם בר דוד נג'אר דיין מבית דינו של רבי שלמה אלפאסי זצ"ל רבי אברהם נג'אר חתום על פסקי דין והסכמות לספרים. בספר "מגדנות נתן" לרבי אליהו חי בורג'יל ליוורנו תקל"ח-1778 דף רפ"ו ע"ב "והחשוב והכולל רב רחומאי כמה"ר אברהם נג'אר הי"ו פי' לי בדבר התוס' ז"ל" בספר "אלפי יהודה" …

קרא עוד »

רבי פראג'י בר שמואל עלוש זצ"ל

  רבי פראג'י בר שמואל עלוש תלמיד חכם ונבון  והוא אחיו של רבי יוסף (סוסו)  בר שמואל עלוש. מצאתי הזכור בספרו של אביו רבי שמואל עלוש זצ"ל מחבר הספר "ויאמר שמואל" ג'רבה תשכ"ב בהקדמה לספר של בני המחבר חתומים  ביום אסרו חג  הפסח בשנת  תשכ"ב ע"ה יוסף עלוש ס"ט ע"ה …

קרא עוד »

רבי דוד כהן (השלישי) זצ"ל

  רבי דוד הכהן (השלישי) זצ"ל  מרבני גאבס אך מוצאו מהאי ג'רבה כשאר רוב הרבנים בערים ובכפרים בדרום תוניס . רבי דוד כהן זצ"ל היה משם כפי שמעיד עליו הכתוב. אין אני יודע מי היו אבותיו. בספר "שלום דוד" ח"א לרבי דוד בר משה הכהן תוניס תרנ"ה-1895 בסוף הספר ישנו …

קרא עוד »

רבי דוד חי הכהן זצ"ל

  רבי דוד חי הכהן זצ"ל מרבני גאבס בן דורם של רבי יצחק טייב ורבי יהודה נאג'ר  זצ"ל  שמש כרב ודיין בעיר גאבס. . בספר "גנזי שלום" לרבי שלום שמעוני תונס תרע"ו-1916 דף י"ב ע"ב סימן ב' "תשובת רבני תונס יע"א למהרד"ח הכהן ז"ל לעיר קאבס יע"א (היא גאבס עיר …

קרא עוד »

רבי שלמה דמרי זצ"ל

  רבי שלמה בר פראג'י דמרי זצ"ל הוא אחיו של רבי אליהו חי חואתי דמרי זצ"ל.  רבי שלמה תלמיד חכם ונבון שמש כרב בעיר אלחאממה. הספר "ראש פנה"  מאת רבי פראג' דמרי זצ"ל בסוף ספר  "קרן דוד" ג'רבה תר"ן הוא נוטריקון  של "הרבנים רבי פראג'י שלמה אדמרי" בדף השער לספר …

קרא עוד »

רבי אברהם כטורזא זצ"ל

רבי אברהם כטורזא זצ"ל היה תלמידו של רבי יצחק לומברוזו זצ"ל, כפי שמעידה ההקדמה לספר "זרע יצחק". רבי אברהם כטורזא היה רב ודיין כפי שמעידה חתימתו בספרים "משחא דרבותא" . ופרפראות לחוכמה ויוסף חי" רבי אברהם כטורזה חיבר את הספר "זרע אברהם" שנדפס בליוורנו בשנת תקפ"א -1821 ארבעים שנה לאחר …

קרא עוד »