רבי יצחק צוייד זצ"ל

  רבי יצחק צוייד זצ"ל זה הוא בן דורו ואולי גם קרוב משפחתו של הדיין רבי שמואל צוייד זצ"ל אשר חתום בהסכמת רבני תוניס בשנת תקי"ח-1758 לספר "בני שמואל" לרבי משה  עדאוי זצ"ל. בר"ח אלול שנת "עד עת"-תקמ"ד-1784 רבי יצחק צוייד חתום עם עוד חמישים ותשע ת"ח על אשרור "תקנת …

קרא עוד »

רבי אליהו צפג' זצ"ל

  רבי אליהו צפג' זצ"ל דיין מבית דינו של רבי נתן בורג'ל (השני) זצ"ל. רבי אליהו צפג' חתום על פסקי דיין והסכמות לספרים. בהסכמת רבני תוניס משנת תרל"ב-1872 לספר "זהר על התורה" לרבי אליהו חי גיג' ליוורנו תרל"ב-1872 ראשון החתומים הוא ע"ה נתן בורג'יל ס"ט (השני). ע"ה דוד ן עטר …

קרא עוד »

רבי דוד צפג' (השלישי)  זצ"ל

  רבי דוד צפג' זצ"ל הוא בנו של רבי ישועה צפג'  זצ"ל . היה תלמיד חכם עצום כפי  שמופיע בספר "תולדות חכמי תונס" בדף קכ"ד. שם מספר לנו המחבר כי רבי דוד הוא בנו של רבי ישועה צפג' בנו של רבי דוד צפג' השני. כן מספר לנו המחבר כי רבי …

קרא עוד »

רבי דוד צפג' (השני)זצ"ל

  רבי דוד צפג'  זצ"ל, בן שושלת של רבנים וחכמים  מחוכמים וקורין לה "מנקיי הדעת שבתוניס" (תולדות חכמי תוניס דף קכ"ג). רבי דוד צפג' מתואר על ידי רבי חיים דוד יצחק הכהן טנוג'י (מגדורה)  "כלול בכל מיני חכמות נרתיקא דאורייתא" רבי דוד צפג' השני היה תלמיד חכם עצום  הוא תלמידו …

קרא עוד »

רבי דוד צפג' (הראשון)זצ"ל

רבי דוד זצ"ל, בן שושלת של רבנים וחכמים מחוכמים וקורין לה "מנקיי הדעת שבתוניס" (תולדות חכמי תוניס דף קכ"ג). רבי דוד צפג' היה תלמידו של רבי אברהם טייב "באבא סידי" זצ"ל. בראשית דרכו שימש כדין כפי שמעידה חתימתו בספר "תשב"ץ". לאחר פטירתו של רבי משה נג'אר זצ"ל בשנת תקי"ז-1757 נתמנה …

קרא עוד »

רבי בן ציון צרפתי זצ"ל

רבי בן ציון צרפתי זצ"ל לא כל כך ידוע מי הוא אך מחתימתו על מה שהוא חתום מטה נראה כי היה ת"ח או דיין אך מעבר לאזכור הנ"ל לא מצאתי דבר נוסף. בספר "מעיני ישועה" לרבי ישועה כהן זצ"ל תוניס תרס"ו-1906 בסוף הספר בדף מ"ה ע"א בעניין החנויות המוכרות שכר …

קרא עוד »

רבי יהודה צדיקא זצ"ל

רבי יהודה צדיקא זצ"ל מגדולי רבני ג'רבה העת היא תלמיד חכם ונבון . הוא אביו של רבי יצחק צדיקא זצ"ל מחבר הספר "זרעו של יצחק". בהסכמה לספר זה של רבני ג'רבה משנת תרנ"ה-1895 מתואר רבי יהודה צדיקא כך : "בן לאותו צדיק ראש גולה, משיירי כנסת גדולה , המרביץ תורה …

קרא עוד »

רבי דניאל פראנקו זצ"ל

בפנקס ק"ק פורטוגיזיס בתוניס נמצאו תעודות הנושאות את הכותרת "מנוחת צדיקים" זוהי רשימת החכמים, הדיינים והאישים של ק"ק פורטוגיזיס בתוניס מראשית המאה ה18 ועד ראשית המאה ה20.בעמוד י"ז כותב המעתיק שרבי דניאל פראנקו היה חבר בית דין יחד עם רבי יצחק אלחאייך רבי אברהם אבוקארה, יחד אתם הוא חתום על …

קרא עוד »

רבי ברוך בר שלמה פיתוסי זצ"ל

רבי ברוך בר שלמה פיתוסי זצ"ל חי בתוניס במאה-18. על שם הוריו אנו למדים מההקדמה לספרו "מקור ברוך" שהודפס בליוורנו בשנת תק"נ-1790. וכך הוא כותב. "מספר הזוהר הקדוש והמקובלים ע"פ כה תברכו גם תיבות מקו"ר ברו"ך במ"ק(במספר קטן) ע"ה של ח' אותיות וכלל אחד לכולם הם גימ' (גימטרייה) ברוך בן …

קרא עוד »