רבי נסים שמילה זצ"ל

  רבי נסים שמילה זצ"ל לא ברור מי הוא  לא נמצא לו הזכורים  נוספים בכתובים למעט זה. הר"ח אלול שנת "עד עת"-תקמ"ד-1784 רבי נסים שמילה  חתום עם עוד חמישים ותשע ת"ח על אשרור "תקנת הבשר" אשר אושררה בשנת תק"א-1741 ע"י רבי אברהם טייב (באבא סידי) ורבי יצחק לומברוזו, התקנה מופיעה …

קרא עוד »

רבי ישועה חי שתרוג זצ"ל

  רבי ישועה חי שתרוג זצ"ל ר"מ ודיין בבית הדין בתוניס ואחיהם של רבי מרדכי שתרוג ורבי משה שתרוג ראש רבני תוניס בדורו. לראשונה אנו פוגשים אותו חתום על פסק דין בספר "משפט הירושה" ליוורנו תרל"ח-1878 יחד אם עוד  ט"ו ת"ח באותה שנה תרל"ח. בספר "מעיני ישועה" לרבי ישועה כהן …

קרא עוד »

רבי שלמה שתרוג זצ"ל

רבי שלמה שתרוג הוא בנו של ראש רבני תוניס בדורו רבי משה שתרוג זצ"ל. הוא שימש כדיין בבית הדין הרבני בתוניס. יש לו מספר הזכורים בכתובים. בספר "תנובת שדי" לרבי  דוד כטורזא ולרבי ישועה אלמאליח זצ"ל ג'רבה תרצ"ו-1936 על ההקדמה לספר מערב חג שבועות שנת תרצ"ו-1936 חתומים:        …

קרא עוד »

רבי מרדכי שתרוג זצ"ל

  רבי מרדכי שתרוג זצ"ל הוא אחיו של ראש רבני תוניס בדורו רבי משה שתרוג זצ"ל בספר "תולדות חכמי תונס" לרבי יוסף הכהן טנוג'י זצ"ל ב"ב תשמ"ח בדף רמ"ב וכך כותב לנו המחבר "מהר"ר מרדכי שתרוג החו"ש והכולל קולע אל השערה תלמיד הרב "משמרת כהונה"(רבי אברהם הכהן יצחקי) היה מורה …

קרא עוד »

רבי משה שמלא זצ"ל

  רבי משה שמלא זצ"ל תלמיד חכם ומתלמידיו של רבי ישועה בסיס זצ"ל כי שמעיד עליו הכתוב. לראשונה הוא מתגלה לנו בספר "חן טוב למרי נפש" לרבי משה חדאד זצ"ל ג'רבה תש"ו. בדף תולדות המחבר וכך הוא כותב , "בשנת התר"ס הופיע עלינו אחד  הרבנים הגדולים הקדמונים החכם המופלג בתורה …

קרא עוד »

רבי דוד שמול (סמול) זצ"ל

רבי דוד שמול  נולד בעיר תוניס בשנת תר"כ – 1860 ולמד בישיבת "חברת התלמוד" אצל רבי שלמה דאנה אנו פוגשים אותו לראשונה בספר "משפט הירושה" (דף כ"ז ע' ב') משנת תרל"ח-1878 לצוואתו של הקאיד נסים שמאמא חתומים  ע"ה יצחק בשמוט סלי"ט, ע"ה ישועה חי שתרוג ס"ט, ע"ה ישועה כהן ס"ט, …

קרא עוד »

רבי רחמים שמילה (הראשון) זצ"ל

  רבי רחמים שמילה (הראשון)  זצ"ל מחכמי העיר ג'רבה ובן דורו של רבי יצחק חדאד (הראשון) זצ"ל  בספר "תולדות יצחק" לרבי יצחק חדאד ליוורנו תקכ"ב דף ס"א ע"ב  "והחכם הר' רחמים שמילה זלה"ה אמר דאמרו "שם פרושה אחת היא " בספר "תולדות חכמי תונס" לרבי יוסף הכהן טנוג'י זצ"ל ב"ב …

קרא עוד »

רבי יוסף שמילא זצ"ל

  רבי יוסף שמילא זצ"ל  בן העיר ג'רבה תלמיד חכם ונבון. אנחנו פוגשים אותו בספר "קרני ראם" לרבי יצחק חדאד (הראשון) זצ"ל מהדורה חדשה ירושלים תשס"א דף י"ז ע,א   "וכן רבנים אחרים מבני עירו כמו רבי יוסף שמילא ז"ל המוזכר פעם אחת  ב"זרע יצחק, דף כ"ז וכך נכתב "ומהרב יוסף …

קרא עוד »

רבי יעקב ארכח/רקח זצ"ל

  רבי יעקב  ארקח/רקח זצ"ל  נראה לי שמוצאו מלוב , ולא כל כך ברור מה מעשה באותה העת בתוניס . אולי רבי יעקב רקח בעל הספר  "קול יעקב" ועוד הוא מצאצאיו  בר"ח אלול שנת "עד עת"-תקמ"ד-1784 רבי יעקב ארכח  חתום עם עוד חמישים ותשע ת"ח על אשרור "תקנת הבשר" אשר …

קרא עוד »

רבי ראובן רפאל קורקוס זצ"ל

  בספר "תולדות חכמי תונס " לרבי יוסף הכהן טנוג'י זצ"ל בדף רל"ז  מספר לנו המחבר על רבי מסעוד רפאל אלפאסי זצ"ל ועל הספר "משחא דרבותא וכך הוא כותב " אותם סידר אח"כ חתנו בעל בתו מהר"ר ראובן רפאל קורקוס עם חידושי בניו מהר"ש ומהר"ח ויקרא להם בשם "משחא דרבותא"  …

קרא עוד »