משפחת פרץ

 

שם משפחת פרץ נכתב בצורות שונות  כגון: בירס,(שיבוש מערבית) פרז.(שיבוש מצרפתית) אך כולם בני משפחת פרץ.
 משפחת פרץ הגיע לתוניס ממרוקו, וייחוסה לפרץ בן יהודה, כך כתוב בהקדמה לספר "בגדי אהרון" לרבי אהרון פרץ זצ"ל תקס"ו-1806.
"דכי אתה רבין ממערבא (מרוקו) אשתכח (מצא) כאחמתיה (שראיתי) מגילת יוחסין הלא היא כתובה מקבלה ואילך דמר ניהו מיהודה קאתי (שהוא בא מיהודה) ואלה תולדות פרץ"
חיזוק לטיעון זה מצאתי בהקדמה לספר "פרח לבנון" לרבי יהודה בן יוסף פרץ זצ"ל תע"ב-1712.
"ואדוני אבי זקני זלה"ה יצא ללכת אל ארץ צבי אבותיו האשורים ויהי אך יצאו יצא לדרכו ובניו ובני ביתו איתו …ואליו מקושרים, ויבאו עד עיר טולמשין(טלמסין שבאלג'יר) וישבו שם. מפני חמת המציק סגורים, נסיבות המלחמות שנתעוררו אז בימים ההם בן מלך פי"ס ובן מלך הקדרים, ויוצאו כל הכסף הנמצא בידם בחקר השערים, ויצאו לעיר באשר ימצאו ויבאו עד עיר תוניס ויהיו שם".
 בהמשך הוא כותב "אתם בני יוצאי חלצי,קבלה זו תקבלו ויהא בידכם, דמבית פרץ קאתינא כולכם זרע אמת וטהורים"
הראשון שבהם הוא רבי שלמה פרץ זצ"ל שנכדו בעל "בגדי אהרון" כותב שהוא זה שבא ממרוקו לג'רבה. והביא  איתו את מגילת היוחסין מפרץ בן יהודה. רבי שלמה חיבר את הספר "דברי שלמה" בשנת תל"ה-1675 . אשר נשאר בכתב יד ונימצא בבית הספרים הלאומי.
"פרח לבנון" כותב בהקדמה "אדוני אבי זקני זצוק"ל בזמן נשיאות הגאון הגדול מוהר"ר שלמה לבית פרץ זלה"ה אשר חיבר כמה וכמה חיבורים…." יתכן וזה אותו רבי שלמה או אולי אחר.
לרבי שלמה פרץ נולדו שני בנים שם האחד אברהם ושם השני דוד. אין בידי תאריכים מדויקים ללידתו או פטירתו של רבי שלמה פרץ זצ"ל אך מאחר ונכדו רבי אהרון פרץ זצ"ל נפטר בשנת תקכ"ו-1766 אני נוטה להאמין כי הוא חי ונפטר  בן המאה ה-16 למאה-17.
רבי אברהם בר שלמה פרץ זצ"ל תלמיד חכם ואולי גם משורר שיריו שסימנום "אברהם פרץ" כמו שמופיע ב"ממלכת כוהנים" הוא אביו של רבי אהרון פרץ זצ"ל. על לידתו ופטירתו אין בידי פרטים מדויקים אך מאחר  ובנו רבי אהרון נפטר בשנת תקכ"ו-1766 נראה לי כי הוא חי בין המאה-17 למאה-18
רבי דוד בר שלמה פרץ זצ"ל תלמיד חכם, בן דורם של רבי נסים כייאט זצ"ל ורבי מיכאל ואוזן זצ"ל  נראה כי גם הוא שלח ידו במלאכת המשוררות כאחיו בספר "שירי זמרה" נדפסו מספר פיוטים שסימנם "דוד פרץ".  כך כותב "מלכי תרשיש"  אני לא ראיתי זאת. אין בידי פרטים נוספים על שנות חייו ופטירתו אני נוטה להאמין כי חי ופעל בן המאה-17 למאה-18.ממלכת כהנים כותב:במצבה שעל קברו (השערה שזה הוא) כתוב: "זאת מצבת קבר פנת יקרת הערך המשכיל ונבון הישיש כה"ר דוד פרץ נ"ע נפטר ביום ג' י"א מרחשון שנת יש  תקו"ה" יוצא שהוא נפטר בשנת 1751.
רבי אהרון בר אברהם פרץ זצ"ל מגדולי רבני ג'רבה במאה -17 מאה-18 תלמיד חכם גדול בנגלה ובנסתר משורר ובקי בחוכמת הדקדוק. למד אצל רבו רבי נסים כייאט זצ"ל יחד עם רבי יצחק חדאד הראשון זצ"ל. מבין תלמידיו הרבים היה גם רבי צמח הכהן אברי"ש (השני) זצ"ל  בעל "מדרש הגדה" ו"חולת אהבה" .
רבי אהרון פרץ זצ"ל שמש כרב ראשי בג'רבה וחיבר את הספרים "בגדי אהרון" ו "משחת אהרון"  אשר הודפס בשנת תקס"ו-1806 על ידי נכדו רבי מימון בר מיכאל פרץ זצ"ל.רבי אהרון פרץ זצ"ל הלך לבית עולמו בשנת תקכ"ו-1766.  
רבי חזקיה בר אהרון פרץ זצ"ל תלמיד חכם גדול ואחיו של רבי מיכאל בר אהרון פרץ זצ"ל. מחבר הספר "מכתב לחזקיה" אשר הודפס יחד עם "בגדי אהרון" ו"משחת אהרון" על ידי בן אחיו רבי מימון בר מיכאל פרץ זצ"ל. מסופר כי מתו בניו בחייו ולא השאיר זרע אחריו, מפני שעסק בקבלה מעשית. בהקדמה לספר "בגדי אהרון" כותב עליו רבי אברהם כלפון זצ"ל בשנת תקמ"ד-1784 הי"ו. בהקדמה של חכמי ליוורנו משנת תקס"ו-1806 כתבו עליו נר"י. מזה נראה כי נפטר במאה-19. קיים בית כנסת על שמו בג'רבה "צלאת חזקיה".
רבי מיכאל בר אהרון פרץ זצ"ל תלמיד חכם ואחיו של רבי חזקיה בר אהרון פרץ זצ"ל הוא אביו של רבי מימון פרץ זצ"ל אשר השתדל בהדפסת הספר "בגדי אהרון". נפטר בשנת תקל"ב-1772.
רבי מימון בר מיכאל פרץ זצ"ל . השתדל מאוד בהדפסת הספר "בגדי אהרון".           כתוב עליו בהקדמות לספר "בגדי אהרון". רבני ליוורנו "גדול המזכה את הרבים בעין יפה והוא נותן את הסלעים………כמה"ר מימון פרץ נר"ו.
דודו רבי חזקיה פרץ זצ"ל כותב עליו "הן היום העיר ה' רוח איש חיל רב פעלים אשר פריו קודש הילולים……..כמה"ר מימון פרץ נר"ו בן אחיסמך….."
כל אלה הם בניו וצאצאיו של רבי שלמה פרץ זצ"ל אשר בא ממרוקו לג'רבה.
שאר בני משפחת פרץ המפוזרים ברחבי תוניסיה הם צאצאים של אחד מבני משפחת פרץ מג'רבה. או בני משפחת פרץ אחרים כמו שכותב "פרח לבנון", "……..נסיבות המלחמות שנתעוררו אז בימים ההם בן מלך פי"ס ובן מלך הקדרים, ויוצאו כל הכסף הנמצא בידם בחקר השערים, ויצאו לעיר באשר ימצאו ויבאו עד עיר תוניס ויהיו שם".
רבי כליפה פרץ זצ"ל תלמיד חכם מג'רבה חי במאה-19 רבי רחמים חורי הראשון זצ"ל מזכירו בספרו "כסא רחמים"  . חתימתו מופיעה בהרשאה לרבי מעתוק חדאד יחד עם עוד רבנים ואנשי ציבור אין בידי פרטים נוספים.
רבי אפרים פרץ זצ"ל תלמיד חכם ודין מנאבל חי במאה -18 חתימתו מופיעה בקבלת עדותו של ר' בנימין בן שמואל הלוי אודות יהודי שטבע בים  בבית הדין בנאבל יחד עם רבי שושן ג'רבי ורבי אברהם סעאדא. בספר "משכנות הרועים"
רבי יעקב פרץ זצ"ל מחכמי תוניס חי במאה-19 חתום עם רבנים נוספים בהסכמה שבספר "מעיני הישועה"  בעניין פתיחת בתי קפה בשבת יחד עם רבי רחמים פרץ זצ"ל ביום י"ב לחודש אדר ב' שנת תרמ"ו-1886.
רבי רחמים פרץ זצ"ל מחכמי תוניס חי במאה -19 חתום יחד עם רבי יעקב פרץ זצ"ל בהסכמה שבספר "מעיני הישועה" בעניין פתיחת בתי קפה בשבת.  ביום י"ב לחודש אדר ב' בשנת תרמ"ו-1886.
ט.ל.ח
 

אודות יוסי פרי

עוד כתבה שתעניין אתכם

משפחת כרטוזו/קרדוזו

   בס"ד ראשון מבני משפחת כרטוזו/קרדוזו הוא אברהם מיכאל קרדוזו אשר נולד בשנת שפ"ז-1627 בריו סקו …

28 תגובות

 1. יוסי שלום
  לא יתכן שרבי אברהם פרץ חי במאה 16או17
  אם אביו כתב ספרו ב 1677 היינו סוף המאה 17
  אלא המאה 17 ו18

  המאה 17 מתחילה מ 1600 +

  בברכה רבה וישר כח על העבודה החשובה
  שאתה עושה גדעון

 2. גדעון שלום רב
  תודה על הערה הנושא יבדק שוב ויתוקן
  בברכה
  יוסי פרי

 3. אורלי בירס

  יוסי שלום

  לגבי השם פרץ עד כמה שידוע לי השושלת היא מספרד.
  סבי ז"ל נקרא אהרון פרץ לגבי השנוי לבירס האם זה היה עוד בנאבל או כשהגיעו לארץ מכיון שחלק מהדודים נקראים פרץ וחלק בירס.
  האם ידוע לך על היכו יש משפחת בירס בארץ, חוץ מאשר בעיר רמלה.

  בברכה
  שבת שלום

 4. תמם יוסף חיים

  לאורלי היקרה,
  זה היינו אך פשוט התוניסאים לא ידעו לבטא את ה-"פ" ובמקום אמרו"ב" זה כמו להבדיל הערבים שאין להם "פ" ובמקום יש להם "ב" כגון פוליטיקה הם אומרים בוליטיקה

 5. אורלי שבוע טוב.
  בהמשך להסברו של ידידי יוסף חיים כולם בני משפחת "פרץ" אך מאחר ואין בשפה הערבית המדוברת אות פ' אז יש במקומה האות ב' וזה השיבוש במקום פרץ אמרו בירס. לדעתי כאשר הוריך עלו לארץ ונשאלו לשם משפחתם אמרו בירס וכך כתב "הפקיד" את שם המשפחה.
  מוצאה של משפחת פרץ בתוניס כפי שמופיע במאמר הוא מרוקו. יתרה מכך סבך אהרון יתכן שהוא צאצא של רבי אהרון פרץ זצ"ל. נשאלת השאלה כיצד הוא מתחבר לרבי אפרים פרץ מהעיר נאבל שווה בדיקה.
  כדאי להמשיך לבדוק את השורשים אולי יורם בריס יעזור לך בנדון.
  בהצלחה
  יוסי פרי

 6. אריאלה אמר

  יוסי שלום,
  אני חוקרת במרכז לאמנות יהודית ולפני כתובת הקדשה הכתובה על תקרת בית הכנסת הגדולה בג'רבה. בכתובת מופיע שמו של "השר כליפא פרץ" שככל הנראה מימן הרחבת בית הכנסת "בשנת העשירי"= 1835
  כך שיש מידע על הזמן שהוא חי – מאה 19, על פי הכתובת הוא איש "גביר נעלה, חכם שלם ושר" כך שסביר להניח שהוא נולד בסוף המאה ה- 18.
  האם אתה יודע מה קרה בשנת 1825 בג'רבה או ציון של איזו שנה עשירית?
  תודה ויישר כוח
  אריאלה

 7. יוסי שלום
  מעיניין מאוד הכל מה שכתוב פה. רק יש לי כמה שאלות

  1. מה המקורות של הסיפורים האלה ? איזה ספרים או רק הסיפורים ששמעת מהמשפחה שלך ?

  2. באנציקלופדיה היהודית בענין משפחת רבי יהודה בן יוסף פרץ
  http://www.jewishencyclopedia.com/view.jsp?artid=191&letter=P#702
  כתוב שסבא שלו הוא הרב שלמה (סולומון) פרץ בעל פרוש על הזהר השודש:
  "Judah Aryeh Leon Perez
  His grandfather Solomon Perez, a contemporary of Moses Zacuto and author of a commentary, as yet unpublished, on the Zohar, lived first at Tlemçen and then at Tunis
  "
  האם הרב שלמה פרץ הזה הוא אותו שלמה פרץ שבניו הם אברהם ודוד ?

  3. אם כן אז היה צריך להיות לו עוד בן שלישי שהוא יוסף אבא של הרב יהודה. למה אתה הזכרת רק אברהם ודוד ?

  תודה רבה ושנה טובה
  דוד

 8. דוד ערב טוב וברוך הבא לאתר תוניסיה מורשת.
  לשאלתך: אני לא כל כך בטוח שרבי שלמה שהגיע לג'רבה הוא אביו של יוסף אביו של רבי יהודה בעל פרח "פרח לבנון" ראה תאריכים
  בברכה
  יוסי פרי

 9. יוסי שלום ותודה בשביל תשובתך
  אתה יכול לגלות לי בבקשה את המקורות של כתבך שלרבי שלמה היו לו בנים אברהם ודוד. חוץ מנותריקון בפיוטים איפה כתוב על דוד בן רבי שלמה פרץ ?
  חג שמח
  בברכה
  דוד

 10. דוד שלום רב
  ראה בהקדמה לספר "בגדי הארון" לרבי אהרון פרץ זצ"ל
  מועדים לשמחה
  יוסי פרי

 11. שבת שלום
  אני כפרץ יודע דרך בית התפוצות אנחנו מאיטליה וחלק גדול בתקופת גירוש ספרד מעל 500 שנה יוכלתי לקבל אזרחות ספרדית מבלי שאלות וחקירות אבל התנאי שלהם בקונסוליה הסםפרדית נאמר לי חד משמעית שאני אמור לוותר על האזרחות הישראלית.
  מועדים לשמחה

 12. שלום יוסי ולכל המגיבים
  ראשית תודתי נתונה לך ולכל המסייעים בידיך, להנציח את זכר אבות אבותינו.
  אני מנסה תקופה ארוכה להתחקות אחר אילן היוחסין של משפחתי שהיא ממשפחת פרץ בג'רבה . אנו יודעים מטל ילדותינו מ-מור אבי שה' יאריך ימיו בטוב ושנותיו בנעימים, הרב שמעון פרץ מנתניה שאנו מצאצאיו של רבי אהרן פרץ וסבו רבי שלמה פרץ,
  סבי כמוס פרץ(עמוס) ע"ה נולד בג'רבה בשנת 1913,לאביו נשומה פרץ (ניסים)ועלה לארץ בשנת 1949 התגורר במושב ברכיה, אחיו שושן פרץ,
  אם מישהו יודע פרטים על הדורות הקדומים יותר אשמח מאוד לקבל פרטים.

  • שלום ישי
   אשמח אם תיצור קשר
   אנחנו צאציו של רבי שלמה פרץ הגדול מבנו רבי יעקב שנשאר במרוקו
   בברכה
   אליהו פרץ
   נשיא שושלת בית פרץ

 13. יצחק גבריאל מימראן

  חג אורים שמח לכל הגולשים היקרים, אודות הגביר רבי כליפא פרץ בא זכרונו בספר "בגדי שש" על פרקי אבות חלק א' דף ק"א ע"א דפוס ליוורנו תרנ"ז (1896), לרבינו רחמים בוכריץ זצ"ל וזה לשונו, ושמעתי מפי אהובי החו"ש רבי דניאל כהן נ"ע, שהגביר הנעלה קאיד כליפא פרץ נ"ע שהיה נוהג בנטילה בכל שפיכה רביעית במדה בכוס, עכ"ל. הרי שבשנת תרנ"ז לא היה בחיים, שהוא כותב עליו נ"ע דהיינו נוחו עדן.

 14. יוסי שלום רב וחודש טוב
  אתה כותב שבספר "שירי זמרה" נדפסו מספר פיוטים שסימנם "דוד פרץ" ואני נסיתי למצוא את הפיוטים האלה בתוך הספר שירי זמרה השלם ולא מצאתי שום פיוט עם הסימן דוד פרץ. אתה יכול בבקשה לעזור לי ולהזכיר את העמודים בתוך הספר הזה שאתה ראית את הפיוטים האלה.
  בברכה
  דוד פרסיץ

 15. אורלי בירס

  שלום רב לכולם

  כמו שבקשתי בעבר מידע לגבי שורשי השם פרץ-בירס מנאבל לא התקדמתי מאז בחיפושים.
  כיום בני אמור לעשות עבודת שורשים ואשמח מאד אם למישהו יש מידע על יוחסין משפחת פרץ-בירס מנאבל??

  מודה לכם אם תעבירו לי מידע
  050-7230191

 16. בס"ד
  מעט תיקונים:
  דכי אתא ולא אתה.
  אשתכח (נמצא)
  באחמתיה (באמתחתו)

  בהקדמת פרח לבנון:
  אך יצֹא יצַא
  עמו [במקום …] ואליו מקושרים
  ויבואו עד עיר טולמשין [חושבני שהיא עיר באלג'יר?]
  בסיבת [ולא נסיבות]
  בין מלך.. ובין מלך [ולא בן..ובן]
  ויוציאו… ביוקר השערים [ולא: ויצאו.. בחקר השערים]
  ויצאו לגור [ולא: ויצאו לעיר]

 17. שלום רב

  לאחרונה נתקלתי בספר שירי דוד . הספר במקור נכתב ע"י הרב דוד הכהן, ןנדפס בארץ ע"י משפחת פרץ ממןשב ברכיה,
  לעילוי נשמת אב המשפחה – עמוס פרץ.
  התרשמתי מאד מהספר, ואני מעונין לשמוע יןתר על דוד הכהן , ומשפחת פרץ.
  מי יוכל לעזור בכך?

  תודה

  אהרן גל
  usa

 18. יצחק גבריאל מימראן

  לאהרן גל הי"ו, ספר "מלכי תרשיש" יוכל לעזור לך על המתבקש.

 19. איך ניתן להשיג את הספר "מלכי תרשיש" ?
  עד כה לא עלה בידי למצוא קשר לאיש ממשפחת עמוס פרץ, או בנימין הכהן, או כל אחד שיתן לי אינפורמציה על דוד הכהן מחבר שירי דוד.
  חבל.

  אהרן

 20. יצחק גבריאל מימראן

  ניתן להשיג את הספר "מלכי תרשיש" אצל המחבר הרב בנימין כהן מושב ברכיה

 21. שלום רב, ותודה על תשובתך.
  כפי שציינתי לא הצלחתי ליצור קשר עם הרב בנימין הכהן.
  אני גר בארה"ב. חפשתי את מס הטלפון באתר של בזק 144 אך לא מצאתי
  אולי יש למישהו את מספר הטלפןן של הרב בינימין הכהן מברכיה?
  בברכה
  אהרן

 22. יצחק גבריאל מימראן

  יש לי טלפונים של הרב בנימין כהן מברכי'ה
  ואינני יודע אם הם מעודכנים, על כל פנים
  077-507-0465, 077-509-0630, 052-767-8649
  אודה לך אם תעדכן אותי אם מצאת את הרב באחד מהמספרים האלה.

 23. אהרן ערב טוב
  להלן מספר הפלפון של רבי בנימין הכהן ממושב ברכיה: 050-8789293 או 08-6729289 בהצלחה.
  בברכה
  יוסי פרי

 24. תודה רבה לכולם
  הצלחתי, בעזרתכם, ליצור קשר עם הרב בנימין הכהן, שספר לי בקצרה על הספר, שירי דוד, ומחברו.
  טוב שמצאתי את אתר האינטרנט הזה.

  כל טוב

  אהרן

 25. בס"ד
  אני מכיר איש מבוגר, יקר ונעים שיחה, מומחה בניגוני שירי הספר 'שירי דוד', הלא הוא: סעיד חזן ממושב בית הגדי, שה' יאריך ימיו בטוב ושנותיו בנעימים.

 26. הלואי ויכולתי לשמוע את נעים חזן שר את שירי דוד
  אהיה בארץ בע"ה בחודש ניסן
  בכלל, מעניין אותי לדבר עם מישהו שמכיר את הספר

  שבת שלום
  אהרן גל

 27. בס"ד

  אני בת למשפחת פרץ מהעיר טוניס אבי דוד פרז בן סלומון אחיו מורדכי.אבי ז"ל נולד בשנת 1918
  מענין אותי לדעת על אילן היוחסין של משפחתי.
  תודה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *