רבי שלמה בואינו זצ"ל

בספר "שם הגדולים" לחיד"א ווארשא תרל"ג-1876 מערכת גדולים י' אות רצ"ג . "מה' יצחק בואינו רב א' מרבני עה"ק ירושלים בדור שלפני פנינו חיבר שלחן מלכים על ש"ע א"ח וי"ד מחידושי מהריק"ש (מורנו הרב רבי יעקב קאשטרו)וחידושי דינים מרבני עה"ק שלפני זמנו ותוך זמנו. ונמצא ספר זה בעיר קדשנו ירושלים ת"ו והוזכר ס' זה בס' פרי חדש ובספרי אחרוני זמננו"

הספר "שלחן מלכים" נדפס ב2 כרכים ועלה על מזבח הדפוס ע"י הרב דוד טהרני בשנת תשע"א בירושלים. ההסכמות לספר של רבני ירושלים, חברון, צפת וגם מצרים נתנו בשנת את"ן תנ"א-1691.

רבי יצחק בן לאדוני אבי כהר"ר אברהם בואינו זלה"ה (כך הוא חותם בהקדמה לספרו) היה ראב"ד ירושלים לפני כשלוש מאות וחמישים שנה.

רבי יצחק בואינו זצ"ל היה גם בליוורנו כי נמצאו תשובות חתומות על ידו יחד אם חכמי ליוורנו בשנת תמ"ה-1685 (כת"י סינסנטי 17145 מתוך דברי פתיחה לספר שלחן מלכים)

רבי יצחק בואינו זצ"ל הוא אחד מאבות השושלת של משפחת בואינו אשר צאצאה הגיעו גם לתוניס כנראה במאה ה17 יחד אם הגעתם של הליבורנזים (הגראנה) לתוניס.
"בפנקס הקהילה היהודית הפורטוגיזית בתוניס" יצחק אברהמי לוד תשנ"ז דף 221 קימת תקנה של חברה קדישה העוסקת בנושא טהרת הנפטרים משנת תר"ל -1870 "סאבע סי' חיים בואינו" ועל תקנה זאת בדף 222 חתום "ע"ה אברהם ולדו(בנו) חיים בואינו ס"ט"

בספר "תולדת חכמי תונס" לרבי יוסף הכהן טנוג'י זצ"ל בני ברק תשמ"ח דף רע"ח "וידענו מהרב הגדול מהר"י לומברוזו (כפי שהעיד תלמידו בספרו "יוסף חי" בשאלת חי העולמים ע"ש) ותלמידו מהר"א כטורזא שהיו בקיאים בחכמה זו בניקוד ובבניני הפעלים והגזרות מוסף על תורתם. גם מהרב שלמה בואינו (חתום בהסכמת בית המטבחיים) שהיה בקי בחוכמה זו"

הר"ח אלול שנת "עד עת"-תקמ"ד-1784 הצעיר שלמה בואינו חתום עם עוד חמישים ותשע ת"ח על אשרור "תקנת הבשר" אשר אושררה בשנת תק"א-1741 ע"י רבי אברהם טייב (באבא סידי) ורבי יצחק לומברוזו, התקנה מופיעה בספר "משכנות הרועים" לרבי עוזיאל אלחאייך ליוורנו תר"כ-1860 סימן קי"ב דף ק"ג-210 אותה תקנה מופיעה גם בספר "די השב" לרבי דוד בר יצחק בונאן ליוורנו תרי"ז-1857
סימן י"ג דף י"ז-37.

ליקט וערך יוסי פרי

אודות יוסי פרי

עוד כתבה שתעניין אתכם

רבי פראג'י בר שמואל עלוש זצ"ל

  רבי פראג'י בר שמואל עלוש תלמיד חכם ונבון  והוא אחיו של רבי יוסף (סוסו)  …

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *