רבי מרדכי נג'אר זצ"ל

בספר "מעשה בית דין" ג'רבה תר"ע-1910 דף מ"א ע"ב סימן כ"א בחודש כסלו שנת תקצ"ב-1832 חתומים: הצעיר ישועה בסיס ס"ט. הצעיר אברהם הכהן ס"ט. ע"ה מרדכי נג'אר ס"ט. הצעיר משה ברדע סלט"א.
דף מ"ז ע"א סימן כ"ה בחודש אדר א' (ללא שנה) חתומים ע"ה מרדכי נג'אר ס"ט. הצעיר משה ברדע סלט"א.
דף נ"ד ע"ב סימן ל"ב בתחילת חודש מנחם(אב) שנת התק"ץ ושתים ליצירה (תקצ"ב-1832) חתומים הצעיר ישועה בסיס ס"ט. הצעיר שמואל צפג' ס"ט. ע"ה מרדכי נג'אר ס"ט.

בספר "גדולי רבני תוניסיה ולוב" ליהודה מסינג ירושלים תשמ"ו-1986 בדף 34 איגרת משנת התר"א-1841 ובה בקשה לסייע לאחד השדרים באיסוף תרומות למען ארץ חמדתנו חתומים: הרב מרדכי הכהן טנוג'י, רבי נתן בורג'יל, רבי מרדכי נג'אר, רבי חיים אברהם אשכנזי, רבי שמואל צפג', רבי משה ברדע, רבי מרדכי גג', רבי ישועה בסיס.

בהסכמת רבני תוניס משנת תקצ"ו-1836 לספר "שפתי רננות" ר' שאול הכהן ליוורנו תקצ"ז-1837 ראשון החתומים הוא ע"ה ישועה בסיס ס"ט, ע"ה נתן בורג'יל סלט"א, הצעיר יהודה הלוי ס"ט, הצעיר אברהם הכהן ס"ט, ע"ה מרדכי נג'אר ס"ט, הצעיר משה ברדע סול"ט, ע"ה יצחק חיים אשכנזי ס"ט, הצעיר שמואל צפג' ס"ט

בהסכמת רבני תוניס משנת תקצ"ח-1838 לספר "פה ישרים" לרבי חביב טולדנו ליוורנו תקצ"ח-1838 חתומים: ע"ה חיים דוד יצחק הכהן טנוג'י ס"ט, ע"ה ישועה בסיס ס"ט, ע"ה נתן בורג'יל ס"ט, ע"ה מרדכי גז ס"ט, ע"ה אברהם הכהן ס"ט, ע"ה מרדכי נג'אר ס"ט, ע"ה משה ברדע ס"ט, ע"ה שמואל צפג' ס"ט, ע"ה רחמים אברהם אשכנזי ע"ה.

בהקדמה לספר "ירך יעקב" לרבי יעקב פיטוסי ליוורנו תר"ב-1841 ישנה הקדמה מתלמידיו רבי מרדכי גג', רבי אברהם רחמים אשכנזי ורבי מרדכי נג'אר זצ"ל, משנת תקנ"ב-1792

בספר "כף הכהן" לרבי אברהם הכהן יצחקי ליוורנו תרכ"ה-1865 בקונטריס "חסדי כהונה" דף ל"ח ע"ב דרוש ז' " דרוש שדרשתי על החו"ש הדו"מ כמה"ר מרדכי אנג'אר ז"ל בתשלום השנה בבה"כ הגדולה בשנת התר"י-1850.

מזה יוצא שרבי מרדכי נג'אר זצ"ל נפטר בשנת תר"ט-1849

ליקט וערך יוסי פרי

אודות יוסי פרי

עוד כתבה שתעניין אתכם

רבי פראג'י בר שמואל עלוש זצ"ל

  רבי פראג'י בר שמואל עלוש תלמיד חכם ונבון  והוא אחיו של רבי יוסף (סוסו)  …

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *