רבי אברהם כטורזא זצ"ל

רבי אברהם כטורזא זצ"ל היה תלמידו של רבי יצחק לומברוזו זצ"ל, כפי שמעידה ההקדמה לספר "זרע יצחק". רבי אברהם כטורזא היה רב ודיין כפי שמעידה חתימתו בספרים "משחא דרבותא" . ופרפראות לחוכמה ויוסף חי"

רבי אברהם כטורזה חיבר את הספר "זרע אברהם" שנדפס בליוורנו בשנת תקפ"א -1821 ארבעים שנה לאחר פטירתו ספר זה מכיל חידושי ש"ס ,הרמב"ם ,הרא"ם . ובסופו קונטריס "סיני בקודש" אוסף הלכות למשה מסיני.

לרבי אברהם כטורזא היה בן אשר נפטר בחייו ולא נשאר לו זרע על כן קרא לספרו "זרע אברהם" אשר עלה על מזבח הדפוס על ידי תלמידיו רבי יוסף שמאמה

בספר "זרע יצחק" לרבי יצחק לומברוזו תוניס תקכ"ח-1768 יש הקדמת יחיד של רבי אברהם כטורזא שהיה תלמידו של רבי יצחק לומברוזו הקדמה זאת כנראה משנת תקכ"ח-1768 וכך נכתב בסוף ההקדמה: "נאום התלמיד המדבר לכבוד רבו המחבר אשר מדעה יד שכלו רזה. הצעיר אברהם כטורזא ס"ט".

בספר "משחא דרבותא" לרבי מסעוד רפאל אלפאסי ליוורנו תקס"ו-1806 ישנו פסק דין ארוך ומנומק משנת תקל"ב -1772 בדף קנ"א ועליו חתומים :מסעוד רפאל אלפאסי ס"ט, שמריה קאטאריואס ס"ט, דוד נג'אר ס"ט, יוסף זרקא ס"ט, אברהם כטורזה ס"ט, יוסף כהן ס"ט, מרדכי אלחאייך ס"ט, יעקב חג'אג' ס"ט, שמואל צוייד ס"ט ודניאל לומברוזו ס"ט.

בספר "שערי ציון" לרבי ציון הכהן יהונתן ג'רבה תרצ"ב-1932 מזכיר המחבר בדף ע"ב ע"א את רבי אברהם כטורזא ואת ספרו "זרע אברהם" .

בספר "פרחי כהונה" לרבי רחמים חי חויתה הכהן ג'רבה תשכ"ג-1963 מזכיר המחבר בדף ס"ח ע"ב את רבי אברהם כטורזא ואת ספרו "זרע אברהם".

בספר "מאין יבא" לרבי יעקב הכהן ירושלים תשנ"ט-1999 דף כ"ו "ובא הרמז למה שכתב הרב זרע אברהם (כטורזא) ז"ל בפשטים דכוונת הכתוב…….."

בספר "פרפראות לחוכמה ויוסף חי" לרבי יוסף זרקא תוניס תרס"ד-1904 מופיעות שתי תשובות(ללא תאריך) שעליהם הוא חתום . האחד בדף ל"ו ע"ב, והשנייה בדף מ"א ע"ב.

רבי אברהם כטורזא נפטר בשנת תקמ"א -1781 כפי שמופיע בספר "חיים וחסד" בפרק מערתא דחסידי" דף קכ"ה ע"ב.

דרוש להספד הרב המאושר איש צדיק תמי' (תמים) נגוע אלדי' (?) ומדוכה כמהר"ר אברהם כטורזא ז"ל ס' ויגש משנת מאש"ר(תקמ"א -1781) שמנה לחמו לפר"ק
ליקט וערך יוסי פרי

זרע אברהם - כטורזא, אברהם

אודות יוסי פרי

עוד כתבה שתעניין אתכם

רבי פראג'י בר שמואל עלוש זצ"ל

  רבי פראג'י בר שמואל עלוש תלמיד חכם ונבון  והוא אחיו של רבי יוסף (סוסו)  …

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *