מדף ס-צ

 רבי משה סרוסי זצ"ל

מחבר הספר "וישב משה"תוניס תרנ"ז
רבי פרג'אללא סרוסי זצ"ל גאבס
מחבר הספר "ספר החיים"* מערכות ע"ס א"ב, פשטים וגימטריאות.  ג'רבה תרע"ד
רבי מרדכי סגרון  זצ"ל רב העיר מדנין
מחבר הספרים "דברי מרדכי"* באור ע"ד הדרש על חמישה חומשי תורה עם מעשיות בערבית.תש"ה ג'רבה "גדולת מרדכי"- "זעקת מרדכי"* דרושים והספדים. ישראל תשל"א "וישב מרדכי"* שו"ת וחי' ש"ס. ישראל תשל"ד  "מאמר מרדכי"* מערכות בסדר א"ב בעניינים שונים בש"ס.ישראל תש"ל
רבי בוגיד סעדון זצ"ל
מחבר העלון "כתר תורה" ג'רבה תרח"צ
רבי מקיקץ דוד סעדון זצ"ל
מחבר הספר "נחלת דוד"* ליקוטי ש"ס ועניינים שונים.ג'רבה תרע"ו
רבי פינחס סעדון זצ"ל
רבי מרדכי עטייא זצ"ל
מחבר הספר "קול עני"* על הש"ס
רבי אברהם עלוש זצ"ל אב"ד גאבס
רבי אליהו עלוש זצ"ל
מחבר הספר "ילד אליהו"* מערכות ע"ס א-ב. ג'רבה תרפ"ח
רבי חומאני עלוש זצ"ל רב העיר מדנין
מחבר הספר "אני חומה"*  ח"א חי' תורה ודרושים, ח"ב חי' גפ"ת ושו"ת. ג'רבה תשל"ג "שבתי וקומי"* חי' תנ"ך ודרושים ישראל תשל"ט
רבי יוסף סוסו עלוש זצ"ל
מחבר הספר "עצי היער"* חי' שו"ע ושו"ת. ג'רבה תשל"ב
רבי פראג'י עלוש זצ"ל אב"ד גאבס
מחבר הספר "אהב משפט"-ח"אלשו"ע או"ח,אהב משפט-ח"ב יו"ד,ח"ג לאה"ע.  ג'רבה תרפ"ח "פועל צדק"* חידושים על ספר תהילים. ג'רבה תרפ"ה
רבי שמואל עלוש  זצ"ל גאבס
רבי צג'ייר עשוש שליט"א
מחבר הספר "ארפה משובתם"- "אוהבם נדבה"* תיקונים לעוונות בערבית."ימי הפורים"* פרוש למגילת אסתר. ישראל תשכ"ד "מרפא לעצם"* רפואות וסגולות. ג'רבה תש"ח "ענף עץ עבות"*  באור לפרקי  אבות. ג'רבה תרצ"ז "ערבי נחל"* מערכות ע"ס א"ב הכוללים אזהרות שונות בערבית. ג'רבה תש"א
רבי צג'ייר בר בנימין עשוש זצ"ל
מחבר הספר "ושמחתם לפני ה"א" ג'רבה תש"ט
רבי כצ'יר עטון  זצ"ל
מחבר הספר "בנימין צעיר"* חי' תנ"ך וש"ס,דינים לחג ולמועד.ישראל תשל"ח
רבי משה בר שמואל עדאוי זצ"ל
מחבר הספר "בני שמואל"* חידושים על הש"ס. ליוורנו תקי"ח
רבי דוד עידאן זצ"ל
מחבר הספר "משכיל לדוד"* ח"א דרושים בערבית, ח"ב מערכות של חידושים על התורה. ג'רבה תשי"ד "שבחי הצדיקים"* על רבני תוניס. ג'רבה תרע"ד
רבי מכלוף עידאן זצ"ל
מחבר הספר "מנחת ערב" ג'רבה תרפ"ה"* חי לשו"ע, יו"ד הלכות תערובת. ג'רבה  "מלוא העומר"* חי' ש"ס והלכות. ישראל תשל"ב "עמר נקא"*  דרושים ג'רבה תש"ט "הלולא דרבי מאיר
רבי משה עידאן זצ"ל
מחבר הספר "חג הפסח"ליוורנו תר"כ"* חי' ופרושים להגדה של פסח. ירושלים תרס"ג "ידי משה"* פי' על התורה. ג'רבה תרע"ט  "תפארת משה"* דרושים.  ג'רבה תש"ד "תורת משה"* חי על התנ"ך ע"ד הסוד. ג'רבה תרע"ד "שעשוע מצוה
רבי נסים עידאן זצ"ל
מחבר הספר "זית רענן"* דרושים ושו"ת בענייני טריפות  .ישראל תשל"ז
רבי משה פרג'ון שליט"א
מחבר הספר "כף הירך"* שיטה על הניקור הנהוגה בג'רבה. ג'רבה תשי"ח
רבי ברוך פיתוסי זצ"ל
רבי יעקב פיתוסי  זצ"ל
מחבר הספר "ברית יעקב"ליוורנו תק"ע"* מ"ב דרושים,שיטה מקובצת למסכת סוטה. ליוורנו תק"ס  "מראה האופנים"* חי' הרא"ה, ותו"ס  הרא"ש, על מסכת ביצה.  נלווה אליו   "יגל יעקב"* חי' ש"ס. ליוורנו תק"ע  "ירך יעקב"* חי' על חמישה חומשי תורה, נלווה אליו הספר "כוכב יעקב"* חי' ש"ס ושו"ת.  שנת  תר"ד  "מזבח כפרה"* שיטה מקובצת למסכת זבחים עם פרושים מרבנים מפורסמים. ליוורנו תק"ע  "רנו ליעקב
רבי אהרון פרץ זצ"ל אב"ד ג'רבה
מחבר הספרים "בגדי אהרן" ג'רבה תר"ע* חי' תנ"ך ודרושים. ליוורנו תקס"ו "מעשה בית דין"
 רבי חזקיהו פרץ זצ"ל
רבי מאיר שלמה פריאנטי זצ"ל רב העיר בנזרט
מחבר הספר "אמרי שפר"* דרושים, חי' תנ"ך שו"ת ועוד. סוסא תרפ"ד
רבי שלום פלאח זצ"ל (הרואה)
מחבר הספר "צדק ושלום"* תולדות הקהילה  הפורטוגזית בתוניס תוניס תרנ"ז
רבי יצחק צדיקא זצ"ל דיין בג'רבה
מחבר הספר "זרעו של יצחק"* חי' ש"ס, הרמב"ם טור ועוד. בסופו קונטרס "אלו מציאות"* כמה תשובות מהרבנים רבי יצחק טייב זצ"ל ומרבי ישועה בסיס זצ"ל.  תוניס תרנ"ו
רבי ישועה צייאדה זצ"ל
מחבר הספר "כוס הישועות" ג'רבה תש"ו
רבי אברהם צפג' זצ"ל
רבי דוד צפג'  זצ"ל
מחבר הספרים "דברי דוד" כולל הספרים  "זרע דוד"* חי' ברכות וזרעים. "מועד דוד"* לסדר מועד. ג'רבה תשי"א
רבי יצחק גאגו צרור זצ"ל גאבס
מחבר הספרים  "צרור המור"ג'רבה  תרצ"ד* באור והגהות לפיוטים. ג'רבה תרצ"ד. "קול יעקב
רבי רפאל כדיר צבאן  שליט"א

 

אודות יוסי פרי

עוד כתבה שתעניין אתכם

מדף כ-ס

רבי אברהם כטורזא זצ"ל מחבר הספר "זרע אברהם"* חי' על כמה מסכתות ועל הרמב"ם, שו"ע ועוד. …

One comment

  1. יצחק גבריאל מימראן

    שבוע טוב ומזל טוב, בשורות טובות ישועות ונחמות,
    יצאו לאור מחדש הספרים "הא לחמא" פירוש הגדה של פסח ו"משה קבל" פירוש על פרקי אבות, להרב משה פרג'ון זצ"ל, לכל המעוניין ניתן להשיגם בטל' 02-9971530.
    בברכת התורה החיים והשלום

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *