רבי יעקב בר אליעזר בן זקן זצ"ל.

רבי יעקב בן זקן זצ"ל מחבר הספרים "מקל יעקב" על מסכת מכות עדין בכ"י וכן את הספר "בכורות יעקב על מסכת בכורות גם הוא עדין בכ"י. בסיום ההקדמה למסכת מכות הוא חותם בשם המחבר "הצעיר יעקב ן לא"א אליעזר ן זקן נ"ע הי"ד ", מזה נלמד שאביו הלך לעולמו שלא כדרך הטבע.

רבי יעקב בן זקן תלמיד חכם ודיין מבית דינו של רבי ישועה בסיס זצ"ל ורבי נתן בורג'יל (השני) זצ"ל. עמיתו בתורה של רבי אברהם הכהן יצחקי זצ"ל בעל "משמרת כהונה"

בספר "תורה וחיים" לרבי אברהם הכהן מגוץ ג'רבה תשכ"ד בתחילת הספר מופיעות שתי תקנות אשר תיקנו חכמי תוניס באותו הדור .האחד תקנת החזקת תלמידי חכמים ותשלום קצבתם השבועית. התקנה השנייה תקנת המוהלים. ועליהם חתומים ביום ב' לחודש אייר שנת התרט"ו-1855 והכל שריר וקיים וחתום עלה מורנו הרה"ג הצעיר ישועה בסיס ס"ט. והרב משנה למלך הצעיר נתן בורג'יל. הצעיר שמואל צפג' ס"ט. הצעיר ישועה צפג' ס"ט. אברהם הכהן יצחקי ס"ט. משה פיתוסי ס"ט. אברהם חג'אג' ס"ט. שלום חי בשמוט ס"ט. יעקב בן זקן ס"ט . נסים מעארך ס"ט . נשמט ממקומו הצעיר אהרן הכהן טנוג'י ס"ט .

בספר "כף הכהן" לרבי אברהם הכהן יצחקי זצ"ל ליוורנו תרכ"ה-1865 בקונטריס "חסדי כהונה" דף מ"ד ע"ב דרש ט"ו "דרוש שדרשתי בבה"כ בתשלום השנה להרב ר"א אשכנזי ולהרב מהר"ש טייב ז"ל וקרוב לפטירת הרב ר"י בן זקן ז"ל זכר כולם לחיי עד". דף מ"ז ע"ב דרוש י"ח דרוש שדרשתי על עמיתנו בתורה החו"ש הדו"מ כמהר"ר יעקב בן זקן זלה"ה בפ' תצוה בתשלום השנה בבה"כ הגדולה.

בספר "שערי צדק" "זרעו של אברהם " ח"ב לרבי אברהם חג'אג' זצ"ל תוניס תרפ"ח-1928 דף קי"ו דרוש ה' "דרוש שדרשתי לפטירת מהר"ן(טעות דפוס במקום י נכתב ן) בן זקן ז"ל ס' במדבר שנת התרטו"ב (תרי"ז)-1857

בשנת תרי"א הדפיס בנו רב אלעזר בן זקן "סדר סליחות ותיקון חצות" בעיר ליוורנו כשבראש הספר הקדמה מאביו הרב : "הקדמת החכם השלם והדו"מ כמהר"ר יעקב בן זקן זלה"ה מרביץ תורה בעיר תוניס יע"א וחתום "הצעיר יעקב בלא"א החו"ן כה"ר אלעזר ן זקן נ"ע הי"ד.

רבי יעקב בר אלעזר בן זקן נפטר בשנת תרי"ז-1857

ליקט וערך יוסי פרי

 

כתב-יד – חיבורים על הש"ס "מקל יעקב" ו"בכורתו ליעקב" – מאת רבי יעקב בן זקן, מגדולי חכמי תוניס – חיבורים שלא נדפסו

כתב-יד, ספר "מקל יעקב" על מסכת מכות, וספר "בכורתו ליעקב" על מסכת בכורות – חיבורים שלא נדפסו, מאת רבי יעקב בן זקן. [תוניס, תק"צ-ת"ר בקירוב, המחצית הראשונה של המאה ה-19].
שני חיבורים שלא נדפסו – החיבור על מסכת מכות נמצא כאן בשלמותו, ואילו החיבור על מסכת בכורות חסר בתחילתו (מתחיל מדף יז של המסכת). רוב החיבור (מדף יט ואילך, במסכת מכות, ומדף ב' בספירה השניה במסכת בכורות) בכתיבה אוטוגרפית של מחבר, עם תיקונים והוספות בתוך הטקסט ובשולי הדפים. כ-42 דף כנראה נכתבו בכתב-יד מעתיק (הקדמת המחבר והדפים הראשונים של מסכת מכות, ו-[כה] דף בתחילת מסכת בכורות). בסיום ההקדמה המעניינת (דף ב/1) חתום שם המחבר "הצעיר יעקב ן' לא"א אלעזר ן' זקן נ"ע הי"ד".
בתוך הדברים מביא המחבר דברים בשם רעיו ורבותיו מחכמי תוניס: "ומורי הרב המובהק כמה"ר ישועה בסיס נר"ו תריץ לי" (מכות, דף ה/1); "וכן הקשה מוה"ר כמוהר"י בסיס נר"ו" (מכות, דף יב/1); "… רצה ליישב ידי"ן [ידיד נפשי] הרב הכולל כמה"ר אברהם חג'אג' נר"ו" [בעל "זרעו של אברהם"] (מכות, דף כז/2); "ובהתווכחי בזה עם הרב הכולל כה"ר שמואל צפ'ג' נר"ו השיב לי…" (מכות, דף כח/2); "ובני הישיבה ה"י תירצו" (בכורות, דף [יב]/2); "ובהרצותי דברי אלה עם ידי"ן החו"ש הדו"מ [ידיד נפשי החכם ושלם הדיין ומצויין] כה"ר אברהם הכהן נר"ו כה הראני" (בכורות, דף [טו]/1); "ובהתווכחי בזה עם החו"ש הדו"מ כה"ר ישועה צפ'ג' נר"ו" (בכורות, דף [יז]/1).

רבי יעקב בן זקן (נפטר תרי"ז) מגדולי חכמי תוניס במפנה שנות הת"ק והת"ר, דיין בעיר תוניס בבית דינו של רבי ישועה בסיס ורבי נתן בורגיל (השני). "עמיתו בתורה" של רבי אברהם יצחקי בעל "משמרות כהונה" (תקס"ב-תרכ"ה) – שהספידו בתואר זה (ראה: "חסדי כהונה", דף מז/2, דרוש יח, וראה שם בדרוש טו). בשנת תרי"א הדפיס בנו רבי אלעזר סדר סליחות ותקון חצות, בעיר ליוורנו, כשבראש הספר הקדמה מאביו הרב "הקדמת החכם השלם והדו"מ כמה"ר יעקב בן זקן זלה"ה, מרביץ תורה בעיר תונס יע"א", וחותם בסופה "הצעיר יעקב בלא"א החו"ן כה"ר [בן לאדוני אבי החכם ונבון כבוד הרב] אלעזר ן' זקן נ"ע הי"ד [נוחו עדן, ה' יקום דמו]". ב"סדר סליחות" זה מופיעים הלכות ומנהגים מאת רבי יעקב בן זקן, והינם אחד המקורות למנהגי תוניס. חידושים ומנהגים הובאו בשמו בספרי חכמי תוניס (בספר "זרעו של אברהם" למוהר"א חג'אג', ועוד), והוא חתום במספר כתבי תקנות עם רבני תוניס, מהשנים תר"י-תרט"ו. כתבי ידו האחרים לא נדפסו. בהקדמת הספר שלפנינו מוזכר חיבור נוסף שחיבר בשם "נדר יעקב" על הלכות נדרים. כתב היד שלפנינו, מוזכר ע"י רבי שלמה מאזוז ב"שם הגדולים לחכמי תונס" (מערכת ז', בסוף ספר "חשק שלמה", ח"ב), הכותב כי ראה כתב-יד של ספרו "מקל יעקב".
לה דף; [כה], ב-יז, ב-יא, [2] דף – סה"כ כ-174 עמ' כתובים. 20 ס"מ. מצב בינוני. בלאי ונזקי עש על הטקסט. פגיעות וחוסרים בטקסט בכ-5 דפים ראשונים ובשולי כ-15 דף בהמשך. ללא כריכה.
מצורף מכתב אישור מומחה לכתבי יד רבניים

 

אודות יוסי פרי

עוד כתבה שתעניין אתכם

רבי פראג'י בר שמואל עלוש זצ"ל

  רבי פראג'י בר שמואל עלוש תלמיד חכם ונבון  והוא אחיו של רבי יוסף (סוסו)  …

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *