רבי חיים מסעוד הכהן זצ"ל.

  רבי חיים מסעוד הכהן זצ"ל לא כל כך ברור מי הוא. משפחות כהן בתוניס הם משפחות ענפות מאוד וגם נתנו בהם סימנים יצחקי, טנוג'י וכ"ו אך רבי חיים מסעוד הכהן זה לא ידעתי למי מהמשפחות אלו הוא שייך וגם לא נמצאו הזכורים במקומות אחרים על פעולה. אך ברור לכל …

קרא עוד »

רבי יהודה הכהן טנוג'י

   רבי יאודה טנוג'י זצ"ל דיין מבית דינו של רבי ישועה בסיס זצ"ל  וחתום על פסקי דין  המופעים בספר "מעשה בית דין " בספר "מעשה בית דין" גרבה תרע"ד-1910 דף כ"ח ע"א סימן י"ב בחודש מנחם(אב) שנת צדק"ת (תקצד-1834 חתומים : ע"ה יהודה הכהן טנוג'י ס"ט. הצעיר ישועה בסיס ס"ט. …

קרא עוד »

רבי יוסף בר אהרן הכהן טנוג'י זצ"ל(השני)

בהסכמת רבני תוניס מחודש שבט שנת תקנ"ג-1793 לספר "בני יוסף" לרבי יוסף  (בר שלום) הכהן טנוג'י ליוורנ תקנ"ג-1793 חתומים" הצעיר יוסף זרקא ס"ט, ע"ה שמואל בכ"ר אברהם הכהן ס"ט, ע"ה שלמה הכהן טנוג'י ס"ט, הצעיר יוסף בכ"ר אהרן הכהן טנוג'י ס"ט, ע"ה יוסף הכהן טנוג'י ס"ט. בספר "תולדות חכמי תונס" …

קרא עוד »

רבי יוסף בר שלום הכהן טנוג'י (הראשון)זצ"ל

  רבי יוסף כהן טנוג'י זצ"ל הוא בנו של הקאייד  שלום כהן טנוג'י (דף השער בני יוסף) ואחיהם של רבי אברהם ורבי ישועה כהן טנוג'י זצ"ל  רבי יוסף כהן טנוג'י היה מתלמידיו של רבי אברהם טייב באבא סידי זצ"ל. רבי יוסף כהן טנוג'י זצ"ל הוא מחבר הספר "בני יוסף" ליוורנו …

קרא עוד »

רבי מרדכי כהן טנוג'י זצ"ל

  בספר "גדולי רבני תוניסיה ולוב" ליהודה מסינג ירושלים תשמ"ו-1986 בדף 31 איגרת משנת התר"א-1841 ובה בקשה לסייע לאחד השדרים באיסוף תרומות למען ארץ חמדתנו חתומים: הרב מרדכי הכהן טנוג'י, רבי נתן בורג'יל, רבי מרדכי נג'אר, רבי חיים אברהם אשכנזי, רבי שמואל צפג', רבי משה ברדע, רבי מרדכי גג', רבי …

קרא עוד »

רבי שלמה הכהן טנוג'י (חצ'רייא)

  רבי שלמה הכהן טנוג'י זצ"ל דיין מבית דינו של רבי יוסף הכהן יצחקי זצ"ל. רבי שלמה הכהן טנוג'י חתום על הסכמות ומוזכר בכמה ספרים. הר"ח אלול שנת "עד עת"-תקמ"ד-1784 חתום רבי שלמה הכהן טנוג'י עם עוד חמישים ותשע ת"ח על אשרור "תקנת הבשר" אשר אושררה בשנת תק"א-1741 ע"י רבי …

קרא עוד »

רבי יצחק בר ישועה הכהן זצ"ל

  רבי יצחק הכהן הוא בנו של רבי ישועה הכהן מחבר הספר "מעיני ישועה" תוניס תרס"ו-1906.  רבי יצחק הכהן כותב הקדמה  לספרו של אביו  ולבסוף הוא חותם ללא תאריך "הלכ"ד (הרהור לא כדבור דמי ) אני הצעיר יצחק בן המחבר ס"ט" בנוסף להקדמה הוא כותב קונטרס בשם "יצחק בנו" דרוש, …

קרא עוד »

רבי שלמה כהן  (השני)זצ"ל

  רבי שלמה כהן זצ"ל תלמיד חכם בתוניס. לראשונה אנו פוגשים אותו חתום בחתימת העדים על הצוואה משנת תרל"ח-1878 לצוואתו של הקאיד נסים שמאמא המופיע בספר "משפט הירושה" ליוורנו תרל"ח-1878 ראשון החתומים הוא ע"ה יצחק בשמוט סלי"ט, ע"ה ישועה חי שתרוג ס"ט, ע"ה ישועה כהן ס"ט, ע"ה שלמה חיון ס"ט, …

קרא עוד »