רבי אברהם נג'אר זצ"ל

רבי אברהם בר דוד נג'אר דיין מבית דינו של רבי שלמה אלפאסי זצ"ל רבי אברהם נג'אר חתום על פסקי דין והסכמות לספרים.

בספר "מגדנות נתן" לרבי אליהו חי בורג'יל ליוורנו תקל"ח-1778 דף רפ"ו ע"ב "והחשוב והכולל רב רחומאי כמה"ר אברהם נג'אר הי"ו פי' לי בדבר התוס' ז"ל"

בספר "אלפי יהודה" לרבי יהודה נג'אר ליוורנו תרנ"ד-1794 דף ג' ע"ב "והחכם השלם והכולל נהירו דעיינין שאר ידידי כמה"ר אברהם נג'אר הי"ו הק' לפי' הרב"

הר"ח אלול שנת "עד עת"-תקמ"ד-1784 רבי אברהם נג'אר חתום עם עוד חמישים ותשע ת"ח על אשרור "תקנת הבשר" אשר אושררה בשנת תק"א-1741 ע"י רבי אברהם טייב (באבא סידי) ורבי יצחק לומברוזו, התקנה מופיעה בספר "משכנות הרועים" לרבי עוזיאל אלחאייך ליוורנו תר"כ-1860 סימן קי"ב דף ק"ג-210 אותה תקנה מופיעה גם בספר "די השב" לרבי דוד בר יצחק בונאן ליוורנו תרי"ז-1857 סימן י"ג דף י"ז-37.

בשנת תק"נ-1790 חתום על קבלת עדות בשבועה של עזיזה אלמנת הר' אברהם טייב על כתובתה וזכתה בחלקה בירושת בעלה. חתומים ע"ה שלמה אלפאסי ס"ט וע"ה אברהם נג'אר ס"ט. (פנקס הקהילה היהודית הפורטוגיזית בתוניס דף 64)

בהסכמת רבני תוניס משנת תקנ"ב-1792 לספר "בית יעקב" לרבי אברהם הכהן מלאסק ליוורנו תקנ"ב-1792 חתומים ע"ה שלמה אלפאסי ס"ט, יצחק בכ"ר דוד אלחאייך ס"ט, הצעיר יוסף זרקא ס"ט, הצעיר שמואל הכהן יצחקי ס"ט, הצעיר אברהם נג'אר ס"ט, ע"ה עוזיאל אלחאייך ס"ט, הצעיר אברהם אבוקארא ס"ט, אליהו חיים בורג'יל ס"ט, ע"ה אברהם טייב ס"ט, ע"ה דניאל פראנקו ס"ט.

בהסכמת רבני תוניס משנת תקנ"ב-1792 לספר "עין פנים בתורה" לרבי אברהם הכהן מלאסק ווארשה תקנ"ז-1797 חתומים ע"ה שלמה אלפאסי ס"ט, יצחק בכ"ר דוד אלחאייך ס"ט, הצעיר יוסף זרקא ס"ט, הצעיר שמואל הכהן יצחקי ס"ט, הצעיר אברהם נג'אר ס"ט, ע"ה עוזיאל אלחאייך ס"ט, הצעיר אברהם אבוקארא ס"ט, אליהו חיים בורג'יל ס"ט, ע"ה אברהם טייב ס"ט, ע"ה דניאל פראנקו ס"ט.

בספר "משכנות הרועים "לרבי עוזיאל אלחאייך ליוורנו תר"ך-1860 דף ק"ב ע"ב חתום על פסק דין בשנת תקנ"ג-1793 ראשון החתומים הוא ע"ה שלמה אלפאסי, הצעיר אברהם נג'אר, ע"ה אברהם טייב, ע"ה דוד טייב, דוד גג', ע"ה אליהו בורג'ל, ע"ה עוזיאל אלחאייך, יצחק בכ"ר דוד אלחאייך.

בשנת תקנ"ג-1793 חתום על תקנה בעניין החזקות, הסכמת דייני שתי הקהילות ועליה חתומים: ע"ה שלמה אלפאסי ס"ט, הצעיר שמואל כהן ס"ט, הצעיר אברהם נג'אר ס"ט, הצעיר אברהם אבוקארה 1 ס"ט, ע"ה דוד טייב ס"ט, ע"ה דוד גיג' ס"ט, ע"ה אברהם טייב ס"ט, ע"ה דניאל פרנקו ס"ט, ע"ה אליהו בורג'יל סליט"א, יצחק בר דוד אלחאייך ס"ט (פנקס הקהילה היהודית הפורטוגיזית בתוניס דף 70)

בשנת תקנ"ה-1795 חתום על תקנה בעניין המשוכנות כמה פרות למאה לחודש חתומים:מוהר"ש אלפאסי .יצחק בר דוד אלחאייך ס"ט, הצעיר אברהם נג'אר ס"ט, ע"ה עוזיאל אלחאייך ס"ט, הצעיר יוסף זרקא ס"ט, ע"ה דוד טייב ס"ט, הצעיר אברהם אבוקארה ס"ט, ע"ה אברהם טייב ס"ט, ע"ה דניאל פראנקו ס"ט, אליהו חי בורג'יל ס"ט (פנקס הקהילה היהודית הפורטוגיזית בתוניס דף 74 )

 

דרוש להספד מר לי מר בר אוריין ובר אבהן א'ח עצמי ובשרי גם לי לבב שמה הרוח אלו קשרים קשרא דמהימנותא החכם השלם הדיין המצויין נגוע אלקים ומדוכא כמה"ר אברהם נג'אר ז"ל אחיטו'ב דיינא הוא החכם השלם הדיין המצויין כמה"ר משה ז"ל בני מורנו הרב עמוד הימני מעוז ומגדל כמוהר"ר דוד ז"ל בן לאותו צדיק סבא דמשפטים מורנו הרב ר"מ ור"מ כמוהר"ר משה נג'אר זכר כולם לברכה ס' שמות משנת נטעתי"ך שורק כלו זרע אמת לפר"ק"

רבי אברהם בר דוד נג'אר נפטר בשנת תקנ"ט-1799.

ליקט וערך יוסי פרי

 

אודות יוסי פרי

עוד כתבה שתעניין אתכם

רבי פראג'י בר שמואל עלוש זצ"ל

  רבי פראג'י בר שמואל עלוש תלמיד חכם ונבון  והוא אחיו של רבי יוסף (סוסו)  …

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *