רבי שלמה כהן (הראשון) זצ"ל

  רבי שלמה כהן זצ"ל שימש כסופר בבית הדין בתוניס. לראשונה אנו פוגשים אותו בחודש תמוז שנת תקנ"ז-1797 חתום יחד אם הסופרים יצחק הכהן ומרדכי דרמון על שטר מתנה בספר "משחא דרבותא" לרבי מסעוד אלפאסי זצ"ל ליוורנו תקס"ה בדף קע"ד ע"ג. בספר "משכנות הרועים" לרבי עוזיאל אלחאייך זצ"ל ליוורנו תר"ך …

קרא עוד »

רבי משה כייאט זצ"ל

  רבי משה כייאט זצ"ל הוא בן דורו ואולי גם צאצא או קרוב משפחתו של הדיין רבי אברהם כייאט זצ"ל אשר חתום בהסכמת רבני תוניס משנת תקי"ח-1758 לספר "בני שמואל" לרבי משה עדאוי בר"ח אלול שנת "עד עת"-תקמ"ד-1784 רבי משה כייאט  חתום עם עוד חמישים ותשע ת"ח על אשרור "תקנת …

קרא עוד »

רבי אברהם כלף זצ"ל

  בהסכמת רבני תוניס משנת  תרכ"ז-1867 לספר "נר דוד" לרבי דוד גג' זצ"ל ליוורנו תרכ"ח-1868 ראשון החתומים הוא הצעיר נתן בורג'יל ס"ט. הצעיר שמואל צפג' ס"ט, הצעיר אהרן הכהן טנוג'י ס"ט, הצעיר אברהם חג'אג' ס"ט, שלום חי בשמוט ס"ט, הצעיר דוד בן עטר ס"ט, הצעיר יוסף נטף ס"ט, הצעיר אליהו …

קרא עוד »

רבי משה  כרייף זצ"ל

  רבי משה כרייף זצ"ל תלמיד חכם עצום  מתלמידם של רבי צמח צרפתי ורבי "זרע יצחק" לומברוזו זצ"ל. רבי משה כרייף מחבר הספר "באר משה" ליוורנו תרי"ב אשר עלה על מזבח הדפוס על ידי  תלמידו רבי דוד בר יצחק בונאן זצ"ל  החיבור "באר משה" הוא שיטה גדולה  ורחבה על מסכת …

קרא עוד »

רבי נסים כייאט זצ"ל

  משפחת כייאט  זאת ככול הידוע לנו מוצאה מג'רבה . הראשון שידוע לנו הוא הדיין רבי נסים כייאט זצ"ל רבם של רבי אהרן פרץ ורבי יצחק חדאד (הראשון) זצ"ל. בספר "תעופות ראם" לרבי מרדכי ברוך קארבאליו ליוורנו תקכ"א  דף כ"ד ע"א "וראיתי בספר קרני ראם כי שהקשה משם רבי הר'  …

קרא עוד »

רבי דוד כהן (השלישי) זצ"ל

  רבי דוד הכהן (השלישי) זצ"ל  מרבני גאבס אך מוצאו מהאי ג'רבה כשאר רוב הרבנים בערים ובכפרים בדרום תוניס . רבי דוד כהן זצ"ל היה משם כפי שמעיד עליו הכתוב. אין אני יודע מי היו אבותיו. בספר "שלום דוד" ח"א לרבי דוד בר משה הכהן תוניס תרנ"ה-1895 בסוף הספר ישנו …

קרא עוד »

רבי דוד חי הכהן זצ"ל

  רבי דוד חי הכהן זצ"ל מרבני גאבס בן דורם של רבי יצחק טייב ורבי יהודה נאג'ר  זצ"ל  שמש כרב ודיין בעיר גאבס. . בספר "גנזי שלום" לרבי שלום שמעוני תונס תרע"ו-1916 דף י"ב ע"ב סימן ב' "תשובת רבני תונס יע"א למהרד"ח הכהן ז"ל לעיר קאבס יע"א (היא גאבס עיר …

קרא עוד »

רבי אברהם כרייף זצ"ל

  בספר "שערי חיים(חוקי חיים)" לרבי אברהם חיים בורג'ל זצ"ל ג'רבה תשי"ב בסוף הספר יש השמטות מתוך אבן העזר סימן ק"ב "שאלה מה ששלחו לנו מתס מעיר בנזרת יע"א מתא שני דייני העיר ה"ה החו"ש הדו"מ ר' שלמה פאריינתי הי"ו והחו"ש הדו"מ ר' אברהם כרייף הי"ו. בספר "אמרי שפר" לרבי …

קרא עוד »

רבי דוד ירחי זצ"ל

  רבי דוד ירחי זצ"ל הוא בנו של ראש רבני תוניס בדורו רבי נסים ירחי זצ"ל היה תלמיד חכם ודיין בבית הדין  הרבני בתוניס. בהסכמה לספר "שמן טוב" לרבי שמואל טייב זצ"ל סוסה תש"ה-1945 חתומים  בשנת "רצית" (ת"ש 1940) שבעה כוכבי לכת חכמי ורבני תוניס יע"א  אתה ה' תשמרם אמן …

קרא עוד »

רבי שמואל בר דוד טייב זצ"ל

  בהסכמת רבני תוניס משנת תרי"ג-1856 לספר "פי המדבר" לרבי יוסף גג' ליוורנו תרי"ד-1857 ראשון החתומים הוא הצעיר ישועה בסיס ס"ט, הצעיר נתן בורג'יל סלט"א, הצעיר שמואל צפג' ס"ט, ע"ה שלמה שמאמא ס"ט, הצ' אהרן הכהן טנוג'י, הצ' שמואל בכ"ר דוד טייב ס"ט, הצעיר יוסף בורג'יל ס"ט, הצ' אברהם הכהן …

קרא עוד »