רבי שלמה זרקא (הראשון) זצ"ל

 

רבי שלמה זרקא זצ"ל דיין מבית דינו של רבי יצחק טייב , חתום על פסקי דין והסכמות לספרים .

בספר "גנזי שלום " לרבי שלום שמעוני תוניס תרע"ו-1916  דף י"ד  ע"א סימן ד' חתומים על תשובה  בשנת תקפ"ה-1825 ע"ה יצחק טייב ס"ט, ע"ה שלמה זרקא, ע"ה יאודה בר אברהם הכהן טנוג'י.  בדף י"ח ע"ב סימן ג' חתומים ללא תאריך ע"ה יצחק טייב ס"ט, ע"ה שלמה זרקא, ע"ה יהודה בר אברהם הכהן טנוג'י.

בהסכמת רבני תוניס משנת תקע"ט-1819 לספר "מחנה לויה" לרבי יהודה בר נתן הלוי ליוורנו תקע"ט חתומים יצחק הכהן ס"ט, ע"ה יהודה בר אברהם הכהן טנוג'י ס"ט, ע"ה נתן בורג'יל ס"ט, הצעיר שלמה זרקא ס"ט, חיים דוד יצחק הכהן טנוג'י ס"ט.

רבי שלמה זרקא מוזכר בכמה ספרים :

בספר "ברית יעקב" לרבי יעקב פיתוסי  ליוורנו תק"ס-1800 דף נ' ע"א " ולשני קושיות הראשונות שהקשיתי על הפר"ח הנ"ל תי לי ידין החה"ש כמה"ר שלמה זרקא הי"ו  דבשלמה מס' הממזר" . הוא מוזכר בעוד מקומות דף נ"א, פ"ט, קל"ב.

בספר "מראה האופנים, לרבי יעקב פיתוסי ליוורנו תקע"ה-1815 דף ב' ע"א " וידי"ן החכם השלם עצ'ור כמהר"ר שלמה זרקא הי"ו" בדף ח' ע"א "רב אחאי הרב העצום כמהר"ר שלמה זרקא הי"ו ע"פ רש"י לעיל"  ועוד לו באזכורים.

בספר "גנזי שלום " לרבי שלום שמעוני תוניס תרע"ו-1916 דף י"ד  ע"א סימן ד' חתומים על תשובה  בשנת תקפ"ה-1825 ע"ה יצחק טייב ס"ט, ע"ה שלמה זרקא, ע"ה יאודה בר אברהם הכהן טנוג'י. בדף י"ח ע"ב סימן ג' חתומים ללא תאריך ע"ה יצחק טייב ס"ט, ע"ה שלמה זרקא, ע"ה יהודה בר אברהם הכהן טנוג'י.

בספר "ימי אברהם" לרבי אברהם חלימי ג'רבה תרצ"ט-1939 דף כ"ט ע"ב "וראיתי פתקא חדא מכתבי הקדוש החו"ש והכולל רבי שלמה זרקא ז"ל שהק' ממסכת יבמות"

בספר "שורש ישי" לרבי שלמה שמאמא ליוורנו תרנ"ג-1893 דף צ' ע"א "דכהונת עולם לה משמע למעוטי יש ליישב ואהובנו החו"ש כמהר"ר שלמה זרקא ז"ל ההוא אמר דכוונת התוס' ז"ל,

בהסכמת רבני תוניס משנת תקפ"ח-1828  לספר "דברי דוד-הון יוסף לרבי יוסף  זאמירו ליוורנו תקפ"ח-1828  החתומים: הצעיר יצחק טייב ס"ט, יצחק הכהן טנוג'י ס"ט, הצעיר שלמה זרקא ס"ט, הצעיר  נתן בורג'ל סלט"א, ישועה בסיס ס"ט, הצעיר  יוסף אריכס ס"ט,  ע"ה יאודה בר אברהם הכהן טנוג'י ס"ט,  הצ' יצחק הכהן ס"ט.

בהקדמה לספר "יד אבשלום" לרבי אברהם בלעיש ליוורנו תקפ"ט-1829 כותב מחבר הספר רבי אברהם בלעיש ביום ח' לחודש סיון שנת תקפ"ט-1829 "הרב הכולל כל חכמות ואישור'ין  הדיין המצויין לי יאור'י שארי ומאורי כמהר"ר שלמה זרקא נר"ו"

רבי שלמה זרקא מחבר הספר "כסא שלמה" ליוורנו תקצ"ו-1836 . והרב המשתדל בהדפסתו רבי נתן בורג'יל (השני) כותב עליו "הדיין המצוין הרב הכולל בישראל להלל כמהר"ר שלמה זרקא זלה"ה" מזה יוצא שבשנת הוצאתו של הספר "כסא שלמה" רבי שלמה זרקא כבר לא היה בין החיים. ספר זה מזכירו רבי אברהם פלג'י זצ"ל בספרו "ויקרא אברהם " איזמיר תרמ"ד-1884 דף קכ"ג ע"ב "מאיר עיני חכמים בס' יגל יעקב אשר בס' מראה האופנים ובס' כסא שלמה זרקא בחידושיהם"

בנוסח השכבה שאומרים בתונס בליל כפור  מתוך הספר "תולדות חכמי תונס" דף  שע"ד  מ"ו וג"ן (וגם נפש) הרב ר' שלמה זרקה.

ליקט וערך יוסי פרי

 

אודות יוסי פרי

עוד כתבה שתעניין אתכם

רבי פראג'י בר שמואל עלוש זצ"ל

  רבי פראג'י בר שמואל עלוש תלמיד חכם ונבון  והוא אחיו של רבי יוסף (סוסו)  …

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *