רבי שלמה מאיר פריאנטי זצ"ל

רבי שלמה מאיר פריאנטי זצ"ל תלמיד חכם דיין ומו"ץ בעיר בנזרת שבתוניס. רבי שלמה מאיר פריאנטי מחבר הספר "אמרי שפר" סוסא תרפ"ד-1924.

בספר "אוצר גנזים" לר' יעקב משה טולידאנו תש"ך בעמוד 137 כותב לנו המחבר כי רבי שלמה פאריינטי היה שד"ר קהילת צפת מתוך אגרת המלצה לשד"ר ר"ש מאיר פריינטי שנשלחה בחודש טבת שנת תקצ"ב-1832 ועלה חתום יאודה בר אברהם הכהן טנוג'י .

ראיתי בהקדמה לספר "אמרי שפר" בשנת "נזר הקדש זהב ט' פ"ג" (התרפ"ד-1924) שכותב "הצעיר שמואל טייב סילט"א חו"פ (חונה פה) עי"ת (עיר תהילה) בנזרת יע"א " "לו זרוע עם גבורה קולע אל השערה ולא יחטיא הלא זה הו"ד הרב המובהק הדו"מ כמה"ר רבי מאיר שלמה פארינטי"

בסוף ספר "אמרי שפר" יש שו"ת. והמחבר מציין חמש שאלות. השאלה הראשונה מופנית לדייני העיר בנזרט התשובה נכתבה בערבית ובעברית וחתומים עליה: ביום ח' תשרי תרל"ב-1872 שלמה פאריינטי. שלמה טייב. יאודה כהן בולאקייה.

שאלה שניה ושאלה שלישית מופנים לרבי אברהם הכהן (קשה לדעת מי מהם רבי אברהם הכהן יצחקי או רבי אברהם הכהן טנוג'י שניהם היו דיינים באותה שנה) מ עשרים לחודש סיון שנת תור"ה (תרי"א-1851) אחת לפר"ק .

שאלה רביעית ושאלה חמישית מופנים לרבי שלמה פאריינטי. ללא תאריכים.

בספר "שערי חיים(חוקי חיים)" לרבי אברהם חיים בורג'ל זצ"ל ג'רבה תשי"ב בסוף הספר יש השמטות מתוך אבן העזר סימן ק"ב "שאלה מה ששלחו לנו מתס מעיר בנזרת יע"א מתא שני דייני העיר ה"ה החו"ש הדו"מ ר' שלמה פאריינתי הי"ו והחו"ש הדו"מ ר' אברהם כרייף הי"ו.

בספר "די השב" לרבי דוד בונאן ולרבי יהודה בר נתן הלוי ליוורנו תרי"ז דף כ"ב ע"א קבלת עדות בלשון ערבית ובלשון עברית על רציחתו של יהודי בשם שלמה מהעיר באג'א וחתומים בחודש תשרי שנת התר"ב-1842 ליצירה הצעיר יוסף גג' ס"ט. הצעיר שלמה פארינטי ס"ט הצעיר אברהם כטורג'א ס"ט.

ליקט וערך יוסי פרי

אודות יוסי פרי

עוד כתבה שתעניין אתכם

רבי פראג'י בר שמואל עלוש זצ"ל

  רבי פראג'י בר שמואל עלוש תלמיד חכם ונבון  והוא אחיו של רבי יוסף (סוסו)  …

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *