יום פטירתו של רבי מנחם מאזוז (הראשון)זצ"ל

רבי מנחם (הראשון) בר רחמים מאזוז תלמיד חכם ונבון שימש כדיין בג'רבה. רבי מנחם הוא אביהם של רבי רחמים מאזוז זצ"ל מחבר הספר "כסא רחמים" רבי שמעון מאזוז ורבי חויאתי. בתחילת דרכו היה רבי מנחם מאזוז זצ"ל סוחר והיה נוסע בין ערי תוניס וערי טריפולי. לכל מקום שהיה מגיע היה …

קרא עוד »

יום פטירתו של רבי גאלי דמרי זצ"ל

רבי גאלי בר פנחס דמרי זצ"ל הוא אביו של רבי פראג'י דמרי זצ"ל כמו שנכתב בספר "פרח לבנון" ג'רבה תש"ז שנפטר ל' חודש שבט שנת תרל"ב-1872. ולא נודע מי הוא. בהקדמה לספר "פרח לבנון" נכתב גם כך "ובכללם ראשית הגזע והיוחסין החכם רבי פנחס דמרי זצ"ל ובנו זקננו הרב אבא …

קרא עוד »

משפחת פרץ

  שם משפחת פרץ נכתב בצורות שונות  כגון: בירס,(שיבוש מערבית) פרז.(שיבוש מצרפתית) אך כולם בני משפחת פרץ.  משפחת פרץ הגיע לתוניס ממרוקו, וייחוסה לפרץ בן יהודה, כך כתוב בהקדמה לספר "בגדי אהרון" לרבי אהרון פרץ זצ"ל תקס"ו-1806. "דכי אתה רבין ממערבא (מרוקו) אשתכח (מצא) כאחמתיה (שראיתי) מגילת יוחסין הלא היא …

קרא עוד »

הרבנים לבית פיתוסי

  בס"ד רבי יעקב בר אברהם פיתוסי זצ"ל רבי יעקב בר אברהם פיתוסי זצ"ל מגדול רבני תוניס חי בין המאות 18-19 . היה מתלמידיו של רבי יוסף זרקא זצ"ל כפי שמופיע בספר "רנו ליעקב, שבסוף ספר "מזבח כפרה" בעמוד צ"ו "ומורי הרב המופלא נ"ר ישראל כמה"ר ר' יוסף זרקא ז"ל".ואיתו …

קרא עוד »

יום פטירתו של רבי יצחק טאפיא זצ"ל

רבי יצחק בר אברהם טאפייה זצ"ל אין בידי פרטים מיוחדים על חיו. מה שכן אנו יודעים כי היה אב"ד לקהילה הפורטוגיזיס/גורנים בתוניס . אחר פטירתו של רבי אברהם פינסי זצ"ל בשנת תרמ"ח- 1888. רבי יצחק טאפייה נשא בתואר " " le grand rabbin בניגוד לקודמיו אשר נשאו בתואר "חכם באשי". …

קרא עוד »

יום פטירתו של רבי יעקב אלחאייך זצ"ל

רבי יעקב בר יוסף אלחאייך זצ"ל. תלמיד חכם אשר חי בין השנים תר"ו- 1846 תרע"ד-1914 והיה דיין בבית הדין הגדול בתוניס בבית דינו של רבי משה זיתון זצ"ל. "נראה לנו שלק"ק פורטוגיזיס קמו עוד שני דיינים בלבד לאחר ר' יעקב סלוירה הסוגר את הרשימה במנחת צדיקים, ר' יעקב אלחאייך המעיד …

קרא עוד »

יום פטירתו של רבי יצחק חי בוכבזה זצ"ל

רבי יצחק חי בר גבריאל כמוס בוכבזה זצ"ל מגדול רבני גאבס, נולד וגדל בעיר גאבס כיהן כאב"ד בגאבס ובעוד ערים. רבי יצחק היה מבן תלמיו של רבי אברהם עלוש זצ"ל מחבר הספר "דברי הברית," יחד אם רבי פראג'י עלוש זצ"ל מחבר הספר "אהב משפט" ורבי משה בר יצחק מימון זצ"ל …

קרא עוד »

שלוחי ארץ ישראל בתוניס

  בס"ד השלוחים-שדרי"ם השלוחים נקראו שדרי"ם "שלוחי דרבנן".עיקר תפקידם היה גיוס כספים לישיבות, לקהילות וכוללים, הכסף נועד  לעניים החזקת ת"ח ועוד. היו שדרי"ם אחרים אשר נשלחו גם כדי להדפיס ספרים ולהפיץ ספרים. היו שדרים אשר עסקו בזה וגם בזה. והיו אחרים אשר יצאו בשליחות של עצמם. השדרים נחלקו לשלוש קבוצות. …

קרא עוד »

יום פטירתו של רבי ישועה צייאדה זצ"ל

רבי ישועה צייאדה זצ"ל היה תלמיד חכם ונבון  מרבני העיר גאבס והיה מתלמידיו של אב"ד  גאבס רבי אברהם עלוש זצ"ל. רבי ישועה צייאדה זצ"ל מחבר הספרים "שערי ישועה" "אור ישועה" "עטרת ישועה"   המאוגדים בספר אחד "כוס הישועה" גרבה תש"ו נמצאו מספר הזכורים בספרים שונים. בספר "אוהב משפט" לרבי פראג'י עלוש …

קרא עוד »

סעודת יתרו-סרטון

בהגדה של פסח חז"ל שואלים: "מצה זו שאנו אוכלים על שום מה" ? "מרור זה שאנו אוכלים על שום מה"? וכאן אנחנו שואלים :סעודת יתרו שאנו עושים על שום מה? סעודת  יתרו שאנו חוגגים הוא לא חג שמופיע בכתובים ולא כולם חוגגים אותו, זה שמנסים לקשור את זה  לפסוק בספר …

קרא עוד »