רבי משה זמור זצ"ל

  רבי משה זמור זצ"ל דיין מבית דינו של רבי נתן בורג'ל זצ"ל. רבי משה זמור מחבר הספר "בן מז"ה" (נוטריקון הרב משה זמור) תוניס תרנ"ד-1894. רבי משה חתום על פסקי דין הסכמות לספרים. בהסכמת רבני תוניס משנת תרל"ב-1872 לספר "זהר על התורה" לרבי אליהו חי גיג' ליוורנו תרל"ב-1872 ראשון …

קרא עוד »

רבי אליהו זיתון זצ"ל

  בחתימת העדים על הצוואה משנת תרל"ח-1878 לצוואתו של הקאיד נסים שמאמא המופיע בספר "משפט הירושה" ליוורנו תרל"ח-1878 חתומים  ע"ה יצחק בשמוט סלי"ט, ע"ה ישועה חי שתרוג ס"ט, ע"ה ישועה כהן ס"ט, ע"ה שלמה חיון ס"ט, ע"ה אברהם חיים ברדע ס"ט, ע"ה שלום חי גויטע ס"ט, ע"ה שלמה פיתוסי ס"ט, …

קרא עוד »

רבי אברהם זיתון זצ"ל

רבי אברהם זיתון זצ"ל תלמיד חכם לא ברור כיצד הוא קשור לרבי ישראל זיתון זצ"ל. רבי אברהם זיתון זצ"ל מחבר הספר "ויאמר אברהם" כך כותב "מלכי תרשיש" לראשונה אנו פוגשים אותו בספר "מעיני ישועה" לרבי ישועה כהן תוניס תרס"ו -1906 בדף מ"ה ע"א ישנם שתי תשובות החתומות ע"י רבי ישועה …

קרא עוד »

רבי אברהם וויזמאן זצ"ל

  בספר "אוצר גנזים" לרבי יעקב משה טולידאנו  תש"ך עמוד 120 כותב לנו המחבר על אברהם בר משה וויזמאן בא מתוניס והתיישב בצפת או אולי היה אורח לזמן מה. מש' וויזמאן מצאנוה גם במרוקו עיין בספר "נר מערבי" עמוד 161, לדעתי מקורה אשכנזית וויצמן שבאה מאירופה וישבה בתוניסיה והוסב שמה …

קרא עוד »

רבי דוד וזאן זצ"ל (השני)

  רבי דוד בר יהודה וזאן זצ"ל  דיין כנראה מבית דינו של רבי דוד בן עטר זצ"ל.. בהסכמה לספרו "מגן דוד" תוניס תער"ג (תרע"ג-1913) מראש רבני תוניס רבי אליהו זרח זצ"ל מתואר כ "החו"ש הדו"מ המקובל האלוקי"  מזה נראה כי עסק גם בתורת הקבלה. בספר "מעיני ישועה" לרבי ישועה כהן …

קרא עוד »

רבי דוד וזאן זצ"ל (הראשון)

רבי דוד וזאן זצ"ל זה יכול להיות שהוא בנו של רבי יהודה וזאן הראשון ואחיו של רבי שלמה וזאן זצ"ל מהעיר סוסא אשר פגש את החיד"א בעת ביקורות בתוניס בשנת תקל"ג-1773 . הסימוכין לכך שהוא חתום בר"ח אלול שנת "עד עת"-תקמ"ד-1784 עם עוד חמישים ותשע ת"ח על אשרור "תקנת הבשר" …

קרא עוד »

רבי חיים שמואל וזאן זצ"ל

בספר "אוצרות יוסף טוב רואי לרבי יוסף ילוז זצ"ל כותב לנו המחבר על רבי חיים שמואל ווזאן זצ"ל יליד העיר סוסא שבתוניס שעלה לארץ ישראל ונתיישב בעיר טבריה. בשנת תקצ"ז חותם יחד אם רבני המקום על שטר ביטול השד"ר רבי דוד הרוש זצ"ל. באותה שנה הוא חותם יחד אם חנ"א …

קרא עוד »

רבי אברהם ואכיל זצ"ל

רבי אברהם ואכיל זצ"ל דיין בתוניס מבית דינו של רבי נתן בורג'ל זצ"ל חתום על פסקי דין והסכמות לספרים. בהסכמת רבני תוניס משנת תרל"ב-1872 לספר "זהר על התורה" לרבי אליהו חי גיג' ליוורנו תרל"ב-1872 ראשון החתומים הוא ע"ה נתן בורג'יל ס"ט (השני). ע"ה דוד ן עטר ס"ט, ע"ה חיים בורג'יל …

קרא עוד »

ההילולה לרבי מאיר בעל הנס

קורות חייו רבי מאיר בעל הנס היה גדול התנאים בדור הרביעי, ותלמידו החשוב ביותר של רבי   עקיבא, רבם של עשרים וארבעה אלף תלמידים. הוא נשא לאישה את בתו של חנינא בן תרדיון, שהיה מעשרה הרוגי מלכות. רבי מאיר אף נטל חלק חשוב בסידור המשניות, וכל משנה שאין מוזכר בה מי …

קרא עוד »