רבי דוד חזקיה גיג' זצ"ל

רבי דוד חזקיה בר אברהם גיג' זצ"ל תלמיד חכם עצום, חיבר כמה חיבורים והם
"נר דוד" ליוורנו תרל"ג-1873."שאל דוד"- על הרמב"ם, "משפטי דוד"-על הש"ס, "המעלות לדוד"- חידושי תורה . אך כולם נשארו בכ"י.

הר"ח אלול שנת "עד עת"-תקמ"ד-1784 רבי דוד חזקיה גיג' חתום עם עוד חמישים ותשע ת"ח על אשרור "תקנת הבשר" אשר אושררה בשנת תק"א-1741 ע"י רבי אברהם טייב (באבא סידי) ורבי יצחק לומברוזו, התקנה מופיעה בספר "משכנות הרועים" לרבי עוזיאל אלחאייך ליוורנו תר"כ-1860 סימן קי"ב דף ק"ג-210 אותה תקנה מופיעה גם בספר "די השב" לרבי דוד בר יצחק בונאן ליוורנו תרי"ז-1857 סימן י"ג דף י"ז-37.

בספר "משכנות הרועים" בדף ק"ב ע"ב חתום על תקנה משנת אשר ייטב לך (תקנ"ג-1793 ) לפי סדר זה. רבי שלמה אלפאסי, רבי אברהם נג'אר, רבי אברהם טייב, רבי דוד טייב, רבי דוד גג' רבי אליהו חי בורג'יל רבי עוזיאל אלחאייך ורבי יצחק אלחאייך זצ"ל .

בשנת תקנ"ג-1793 חתום על תקנה בעניין החזקות, הסכמת דייני שתי הקהילות ועליה חתומים: ע"ה שלמה אלפאסי ס"ט, הצעיר שמואל כהן ס"ט, הצעיר אברהם נג'אר ס"ט, הצעיר אברהם אבוקארה 1 ס"ט, ע"ה דוד טייב ס"ט, ע"ה דוד גיג' ס"ט, ע"ה אברהם טייב ס"ט, ע"ה דניאל פרנקו ס"ט, ע"ה אליהו בורג'יל סליט"א, יצחק בר דוד אלחאייך ס"ט (פנקס הקהילה היהודית הפורטוגיזית בתוניס דף 70)

בסכמת רבני תוניס משנת תקנ"ז-1797 לספר "ברית יעקב" לרבי יעקב פיתוסי זצ"ל ליוורנו תק"ס-1800 חתום ראשון ואחריו. ע"ה יוסף זרקא ס"ט . ע"ה יצחק אלחאייך ס"ט ע"ה אברהם טייב ס"ט. ע"ה דוד טייב ס"ט .ע"ה אברהם אבוקארא ס"ט. ע"ה דניאל פראנקו ס"ט. ע"ה דוד גיג' ס"ט. ע"ה אליהו חי בורג'יל זצ"ל.

בשני פסקי דין משנת תקס"ג-1803 המופיעים בספר "משכנות הרועים" האחד בדף ק"ה ע"א והשני בדף שס"א ע"א. חתומים רבי שמואל הכהן יצחק, רבי עוזיאל אלחאייך, רבי אברהם טייב, רבי דוד טייב, רבי דוד גג', רבי אברהם אבוקארא, רבי חזקיה יצחק מזרחי דידיע שרעבי, רבי משה סוזין, רבי יצחק טייב ורבי אליהו חי בורג'יל זצ"ל.

בשנת תקס"ג-1803 חתום יחד אם דייני שתי הקהילות על תקנה לפיה לא ימכור איש את ביתו אלא לאחר שנועץ עם שותפו או המצרן. הסופר אשר יכתוב את שטר המכר מבלי לשאול לדעתם ייענש ע"י הדיינים. חתומים: הצעיר שמואל הכהן יצחקי ס"ט, ע"ה דוד גיג' ס"ט, ע"ה משה סוזין ס"ט, הצעיר אברהם אבוקארה 1 ס"ט, ע"ה חזקיה יצחק מזרחי דידיע שרעבי ס"ט, ע"ה דניאל פראנקו ס"ט, ע"ה אליהו בורג'יל ס"ט ע"ה דוד טייב ס"ט. (פנקס הקהילה היהודית הפורטוגיזית בתוניס דף 83)

בספר "מעשה בית דין" ג'רבה תר"ע-1910 חלק א' דף נ"ב ע"ב סימן כ"ט "בשלהי חודש תמוז יה"ל שנת התק"ס וחמש (תקס"ה-1805 ) ליצירה והכל שריר ובריר וקיים ע"כ הטופס הנז' והב"ד דחתימי עליה ע"ה דוד טייב ס"ט, ע"ה אברהם טייב ס"ט, הצעיר משה שלום ס"ט, ע"ה אליהו חי בורג'יל ס"ט ע"ה יצחק טייב ס"ט ע"ה דוד גיג' ס"ט.
בדף נ"ג ע"א סימן ל' "תשובה מיום י"א לחודש סיון שנת תק"ע וחמש (תקע"ה-1815) ליצירה." חתומים ע"ה חזקיה דוד גג' ס"ט, ע"ה חיים דוד ואלאנסי ס"ט וע"ה יצחק טייב ס"ט.
הערה: סביר להניח שבשנת תקע"ה-1815 נתמנה לראש רבני תוניס

בספר "וישב יוסף" לרבי יוסף נסים בר חיים יעקב בורלא זצ"ל ירושלים תרס"ה-1905 דף מ"ב ע"א "וחתימי עליה הרב המחבר(רבי עוזיאל אלחאייך) והרב יצחק טייב ז"ל והסכים עמהם הרה"ג חזקיה דוד גיג ז"ל.

על גדולתו של רבי דוד חזקיה גיג' זצ"ל כותב רבי נתן בורג'יל (השני) זצ"ל בהקדמה לספר "נר דוד" משנת תרכ"ז-1867 ."ראשי סנהדראות, יושבי כסאות, עשרה יוחסין תפשוהו הושיבוהו על המט"ה, להו"ד לבני ישראל ראש ממשלה אב"ד נודע בשערים וישת לו הד"רים הדר"א ארעא והד"רא פירי רב משרש"יא מבני עלייה תנא דאורייתה חד מן קמייה הרב הגדול מעוז ומגדול כמהר"ר דוד גיג זצוק"ל" חתומים :
נתן בורג'יל, שמואל צפג', אהרון הכהן טנוג'י, אברהם חג'אג', שלום חי בשמוט, דוד בן עטר, יוסף נטף, אליהו גאביזון, אברהם כ'לף, שלמה פיתוסי, אליהו חי בורג'יל וחיים בורג'יל זצ"ל.

רבי דוד חזקיה גז נפטר בשנת תקע"ח -1818(מלכי תרשיש דף ק"מ)

בנוסח השכבה שאומרים בתונס בליל כפור מתוך הספר "תולדות חכמי תונס" דף שע"ד מ"ג וג"ן (וגם נפש) הרב ר' דוד אלגז.

ליקט וערך יוסי פרי

אודות יוסי פרי

עוד כתבה שתעניין אתכם

רבי פראג'י בר שמואל עלוש זצ"ל

  רבי פראג'י בר שמואל עלוש תלמיד חכם ונבון  והוא אחיו של רבי יוסף (סוסו)  …

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *