רבי יצחק (השני) בר יוסף הכהן אברי"ש זצ"ל

רבי יצחק הכהן אברי"ש הוא בנו של מחבר "צנצנת המן" רבי יוסף הכהן אברי"ש זצ"ל. רבי יצחק מחבר הספר "בארות יצחק" אשר יצא לאור בבני ברק בשנת תשס"ה-2005. כמאתיים שנה אחרי פטירתו.

בספר "בארות יצחק" מוזכרים לא מעט מרבני תוניס כגון הרב אליהו גאביזון, רבי חיים טייב, רבי אברהם טייב, רבי אליהו חי בורג'יל, רבי דוד טייב, רבי משה סלום(שלום).

בדף פ' "הכי וקושייתם עדין במקומה עומדת ומאי תירצו ומורי הר' ישועה לישע תירץ"

הר"ח אלול שנת "עד עת"-תקמ"ד-1784 חתום רבי יצחק הכהן עם עוד חמישים ותשע ת"ח על אשרור "תקנת הבשר" אשר אושררה בשנת תק"א-1741 ע"י רבי אברהם טייב (באבא סידי) ורבי יצחק לומברוזו, התקנה מופיעה בספר "משכנות הרועים" לרבי עוזיאל אלחאייך ליוורנו תר"כ-1860 סימן קי"ב דף ק"ג-210  אותה תקנה מופיעה גם בספר "די השב" לרבי דוד בר יצחק בונאן ליוורנו תרי"ז-1857 סימן  י"ג דף י"ז-37.

בספר "משחה דרבותא" לרבי מסעוד אלפאסי ליוורנו תקס"ה-1805 דף קע"ד ע"ב חתומים על שטר מתנה ב ח' תמוז יה"ל שנת התקנ"ז (1797)וקיים: יצחק הכהן. שלמה הכהן. מרדכי דרמון.

בספר "משכנות הרועים" לרבי עוזיאל אלחאייך ליוורנו תר"ך-1860 דף  קל"ח ע"ב  "בעא"מ לחודש סיון המקודש שנת התקס"ה -1805 ליצירה עדים תרי סופרי מתא יצחק הכהן ס"ט, הצעיר שלמה הכהן ס"ט.

בהסכמת רבני תוניס  משנת תקע"ז-1817 לספר "אשל אברהם" לרבי אברהם חיות זצ"ל ליוורנו תקע"ט-1818 חתומים: ע"ה אברהם טייב ס"ט, יצחק הכהן ס"ט, אליהו בורג'יל ס"ט, יצחק הכהן טנוג'י ס"ט,  יהודה נג'אר ס"ט, יצחק טייב ס"ט, יצחק נטף ס"ט, יהודה כהן טנוג'י ס"ט.

בהסכמת רבני תוניס משנת תקע"ח-1818 לספר "תוספות הרב רבי פרץ מסכת ב"ק" ליורנו תקע"ח 1818 ראשון החתומים הוא הצעיר יצחק טייב ס"ט, הצעיר יהודה נג'אר ס"ט, הצעיר יצחק כהן ס"ט, הצעיר יצחק כהן טנוג'י ס"ט, הצעיר יהודה ן אברהם הכהן טנוג'י, הצעיר יצחק ס"ט ן' שלמה נטף זלה"ה.

בספר "גנזי שלום" לרבי שלום שמעוני תוניס תרע"ו-1916  בדף י"ג חתומים על תשובה שנשאלה ע"י הר' דוד חי הכהן בשנת תקע"ח-1818 הצעיר יצחק טייב, הצעיר יהודה נג'אר, הצעיר יצחק הכהן ס"ט.

  בהסכמת רבני תוניס משנת תקע"ט-1818 לספר "מחנה לויה" לרבי יהודה הלוי זצ"ל ליוורנו תקע"ט-1818 חתומים: יצחק הכהן ס"ט , ע"ה יהודה בר אברהם הכהן טנוג'י ס"ט, ע"ה נתן בורג'יל ס"ט, הצעיר שלמה זרקא ס"ט,  חיים דוד יצחק הכהן טנוג'י ס"ט.

בהסכמת רבני תוניס משנת תקפ"א-1821 לספר "זרע אברהם" לרבי אברהם כטורזה. ליוורנו תקפ"א-1821  ראשון החתומים הוא ע"ה אברהם טייב ס"ט. יצחק הכהן ס"ט, הצעיר יהודה נג'אר ס"ט, דוד יצחק הכהן טנוג'י ס"ט, ע"ה יהודה בר אברהם הכהן טנוג'י ס"ט, ע" יצחק בכ"ר שלמה נטף זלה"ה ס"ט, הצעיר יצחק טייב ס"ט.

בספר "מעשה בית דין" ג'רבה תר"ע-1910 בדף ט' ע"ב סימן ו' חתומים על פסק דין משנת תקפ"ה-1825 ע"ה יצחק טייב ס"ט, ע"ה יאודה נג'אר ס"ט, ע"ה יאודה בר אברהם הכהן טנוג'י ס"ט, ע"ה יוסף הכהן טנוג'י ס"ט, ע"ה יצחק הכהן ס"ט.

בהסכמת רבני תוניס משנת תקפ"ח-1828  לספר "דברי דוד-הון יוסף לרבי יוסף  זאמירו ליוורנו תקפ"ח-1828  החתומים: הצעיר יצחק טייב ס"ט, יצחק הכהן טנוג'י ס"ט, הצעיר שלמה זרקא ס"ט, הצעיר  נתן בורג'ל סלט"א, ישועה בסיס ס"ט, הצעיר  יוסף אריכס ס"ט,  ע"ה יאודה בר אברהם הכהן טנוג'י ס"ט,  הצ' יצחק הכהן ס"ט.

בהסכמת רבני תוניס  לספר "ישמח משה" לרבי משה גג' זצ"ל ליוורנו תרכ"ג-1863 חתומים ללא תאריך : ע"ה ר' יהודה אנג'אר, ע"ה ר' יצחק הכהן טנוג'י, ע"ה ר' יצחק נטף בכ"ר שלמה, ע"ה ר' יהודה בר אברהם הכהן טנוג'י, ע"ה ר' יצחק הכהן זצ"ל.

בספר "ברית יעקב" לרבי יעקב פיתוסי ליוורנו תק"ס-1800 דף קל"א ע"ב "וידי"ן החה"ש והכולל סוה"ר ספרא רבא דישראל כמוה"ר יצחק הכהן הי"ו,

לעת זקנתו עלה לירושלים בחודש אב (בערך) ונפטר במוצאי יום הכיפורים (תולדות חכמי תוניס דף קפ"א)

 בנוסח השכבה שאומרים בתונס בליל כפור  מתוך הספר "תולדות חכמי תונס" דף  שע"ד  ס'  וג"ן (וגם נפש) הרב ר' יצחק הכהן

ליקט וערך יוסי פרי

 

 

אודות יוסי פרי

עוד כתבה שתעניין אתכם

רבי פראג'י בר שמואל עלוש זצ"ל

  רבי פראג'י בר שמואל עלוש תלמיד חכם ונבון  והוא אחיו של רבי יוסף (סוסו)  …

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *