יום פטירתו של רבי שלמה (שני) שמאמא זצ"ל

רבי שלמה בר שמואל שמאמה זצ"ל תלמיד חכם ודיין היה עמיתו בתורה של רבי אברהם הכהן יצחקי זצ"ל. רבי שלמה שמאמה מחבר הספר "בגדי שש" ליוורנו תרכ"ו-1866. בהקדמה לספר כותבים המגיהים . כ"ד זעיר שם הצעיר חיים לומברוזו ס"ט. כ"ד זעיר שם הצעיר נסים טובייאנא ס"ט. שבנוסף לספר זה נותרו …

קרא עוד »

יום פטירתו של רבי אברהם בונאן

רבי אברהם בונאן הוא בנו של רבי יצחק בונאן (הראשון) זצ"ל ואחיו של רבי דוד בונאן זצ"ל אשר שימש כאב"ד לקהילת הגראנה בתוניס. סימוכין לדבר מובאים בספר "תולדות חכמי ירושלים" לרבי אריה לייב פרומקין ירושלים תרפ"ח-1928.וכך הוא כותב בדף 296: "הרב המובהק ר' אברהם בונאן מעיר טוניס בן הרב הצדיק …

קרא עוד »

יום פטירתו של רבי אבא יהודה חדאד זצ"ל

רבי אבא יהודה חדאד זצ"ל (תוספת המילה "אבא" שם של כבוד)היה תלמיד חכם ובעל זיכרון פנומנלי חוכמתו הייתה בתורת הדקדוק והוא היה סגי נאור. מספרים שהיה מגיע לבית המדרש לפקח על התלמידים הלומדים שם ש"ס והיו לומדים לפניו את הסוגייה אם פרוש רש"י ותוספות .לאחר שלמדו את הסוגייה מספר פעמים …

קרא עוד »

יום פטירתו של רבי נסים הכהן (השני) זצ"ל

רבי נסים בר מרדכי הכהן זצ"ל היה תלמיד חכם ונבון שהיה מבן תלמידיו של רבי אהרן פרץ זצ"ל ובנו רבי חזקיה פרץ זצ"ל. את לימודי ההלכה למד יחד אם אחיו רבי רחמים הכהן ויחד אם רבי רחמים חורי (הראשון). אביו רבי מרדכי הכהן זצ"ל היה ראב"ד ו בג'רבה אחיו רבי …

קרא עוד »

יום פטירתו של רבי סאסי מעתוק הכהן יהונתן זצ"ל

רבי סאסי מעתוק הכהן יהונתן נולד בג'רבה בשנת תקצ"ב-1832 . היה תלמידיו של רבי כליפה עידאן זצ"ל והיה אחד מגדול רבני ג'רבה רבי שושן הכהן זצ"ל כותב עליו בספרו "ממלכת כהנים" שבתחילתו היה שו"ב (שוחט ובודק). לאחר הוסמך לרבנות . והיה עמל ושוקד על התורה בחשק גדול. היה גם מרביץ …

קרא עוד »

צלאת פריחא

השם פריחא לא היה נפוץ כלל בתוניס. על פי מחקרו של פרופסור יוסף שטרית שהתפרסם בעיתון ידיעות אחרונות ביום 7.1.2000, מקורו שמו של בית הכנסת ע"ש פריחא ומקורו של הסיפור המסופר בהקשר זה הוא ממרוקו. הסיפור על פריחא ובית הכנסת על שמה התחולל לפני כ – 300 שנה. לאחר מותו …

קרא עוד »

יום פטירתו של רבי רחמים בר יצחק חדאד זצ"ל

רבי רחמים בר יצחק חדאד זצ"ל תלמיד חכם ונבון היה בנו השני של כמהר"ר רבי יצחק יזאכי חדאד זצ"ל היה סוחר גדול בג'רבה . הוא אחיו של רבי מוסא חדאד זצ"ל שהיה גם סוחר גדול. אם עיסוקיו במסחר עסק גם בדברים שבקדושה וחיבר קונטרס הנקרא "דברי רחמים" אשר נדפס בסוף …

קרא עוד »

מנהג תוניסאי עתיק יומין-"קימאן הספרים"

"קימאן אל-ספרים" או "החזרת הספרים להיכל" ד"ר ויקטור חיון  בתוניסיה, כמו בכל מקום, נהגו להוציא את ספרי התורה בחג שמחת תורה. המתפללים היו נושאים אותם על כפיהם, רקדו בבית הכנסת ושרו פיוטים. אך בתום הריקודים והשירה בתוניסיה נהגו אחרת ולא החזירו את ספרי התורה להיכל אלא השאירו אותם בחוץ, הניחו אותם …

קרא עוד »

יום פטירתו של רבי משה פיתוסי זצ"ל

רבי משה פיתוסי זצ"ל דיין בבית דינו של רבי ישועה בסיס זצ"ל כפי שמעידה חתימתו בהסכמת רבני תוניס משנת תרי"ג-1856 לספר "פי המדבר" לרבי יוסף גג' ליוורנו תרי"ד-1857 ראשון החתומים הוא הצעיר ישועה בסיס ס"ט, הצעיר נתן בורג'יל סלט"א, הצעיר שמואל צפג' ס"ט, ע"ה שלמה שמאמא ס"ט, הצ' אהרן הכהן …

קרא עוד »