יום פטירתו של רבי שאול הכהן אברי"ש זצ"ל

רבי שאול בר מוסא הכהן אברי"ש נחשב לראש רבני ג'רבה במאה ה-19. הוא היה בקי בכל מקצועות התורה, בנגלה ובנסתר. רבי שאול הכהן הצטיין במיוחד בחכמת הדקדוק וחיבר את הספר "לחם הביכורים" ליוורנו תר"ל-1870 אשר עסק בחוכמת הדקדוק והיה מקובל כספר בר-סמכה בכל רחבי תוניסיה. רבי שאול כהן חיבר מספר …

קרא עוד »

יום פטירתו של רבי ישועה אלמאליח זצ"ל

רבי ישועה בר אליהו אלמאליח זצ"ל מתלמידיו של רבי שלמה דאנה למד בישיבת "חברת התלמוד" יחד אם רבי דוד כטורזה ורבי דוד בן בארון זצ"ל. לאחר מכן מונה למורה הלכה בבית המטבחים בתוניס יחד אם רבי דוד כטורזה והם חיבור יחד את הספר "תנובת שדי" ג'רבה ת"ש לאחר זמן מונה …

קרא עוד »

יום פטירתו של רבי אברהם פרג'ון זצ"ל

רבי אברהם בר אליהו פרג'ון זצ"ל יליד העיר סוסא ועלה אם אביו לארץ ישראל ונתיישב בעיר טבריה. והוא בן י"א שנים. רבי אברהם פרג'ון היה ילד חכם ונבון וחשקה נפשו בתורה ובפרט בחוכמת הנסתר .לא עבר עליו חצות והיה מסגף בתעניות ובטבילות תמיד. נתבקש בישיבה של מעלה והוא בן כ"ה …

קרא עוד »

ערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל

שיר שכתב קצין הקשר של גדוד "עז" 77  קובי . לאחר מלחמת יום הכיפורים. לזכר חללי הגדוד. סמ"ר אדרי דוד בן יעקב וימנה מפקד טנק נולד ד' כסלו תשי"ד-11.11.53 נפל י"א תשרי תשל"ד-7.10.73 ע"י החרמונית רס"ל בלומן יואב בן משה והדסה מפקד טנק נולד כ"ז כסלו תשי"ב-26.12.51 נפל י"ד תשרי תשל"ד …

קרא עוד »

יום פטירתו של רבי משה זקן מאג'וז זצ"ל

רבי משה זקן מאזוז נולד בג'רבה בשנת תרי"א-1851 לאביו ר' כמוס מעתוק מאזוז זצ"ל שעסק במסחר והיה אחד מראשי העדה . אביו ר' כמוס הקדיש את בנו משה ללמוד תורה. תחילה למד אצל רבי אברהם הכהן זצ"ל ואחר כך העבירו אביו ללמוד אצל רבי חיים כהן זצ"ל בעל "לב שומע". …

קרא עוד »

יום פטירתו של רבי חיים דוד בר יעקב פיתוסי זצ"ל

רבי חיים דוד פיתוסי זצ"ל הוא בנו של רבי יעקב פיתוסי זצ"ל אשר עלה מתוניס לארץ הקודש יחד עם אשתו ובנו יחידו והשתקע בירושלים. שם מתה עליו אשתו ונותר עם בנו רבי חיים דוד , רבי יעקב יצא כשליח דרבנן לארצות צפון אפריקה . רבי חיים דוד פיתוסי נתלווה לאבי …

קרא עוד »

יום פטירתו של רבי דניאל לומברוזו (הרביעי ) זצ"ל

רבי דניאל די שלמה לומברוזו זצ"ל תלמיד חכם ונבון ובן למשפחת לומברוזו מצאצאי "זרע יצחק" כפי שמעידים עליו הכתובים . בספר "כת"י של יהדות המגרב מכון בן צבי -יוסף אביבי ירושלם תשנ"ג . סימן 79 חידושים על מסכתות הש"ס מאת ר' דניאל די שלמה לומברוזו . בראש בדף "זה החדושים …

קרא עוד »

יום פטירתו של רבי משה שלום

בספר "חיים שאל" ח"ב לרבי חיים יוסף דוד אזולאי (החיד"א) ליוורנו תקנ"ב-1792 סימן ל"ד "לאחד קראתי נועם ונעימות בימינו. דמצפרא כר"ך ותני גופי הלכות הוא עודינו. אהוב ונחמד החכם השלם והכולל סיני ועוקר הרים עצום הוא ורב להושיע כמה"ר משה שלום נר"ו יצרנו כאישון עינו" הר"ח אלול שנת "עד עת"-תקמ"ד-1784 …

קרא עוד »

יום פטירתו של רבי יוסף זרקא זצ"ל

רבי יוסף זרקא זצ"ל היה תלמיד חכם עצום ואחד מגדולי רבני תוניס. נולד בשנת תפ"ב-1722. בתחילת ספרו "עוד יוסף חי" כותב. "זה שלי ממה שחנן השי"ת לעבדו יוסף זרקא ואם שגיתי אותי תלין משוגתי יוסף בן שבע עשרה שנה, שנת התצ"ט בע"ה התחלנו זאת המסכת, יום א' י"ח ימים לחודש …

קרא עוד »

למנוחת הנפטרים חודש אייר

  רבי אליהו גאביזון (הגדול) זצ"ל-תקנ"ה  רבי שמשון אבוקארה זצ"ל-תקכ"ט רבי יעקב לומברוזו זצ"ל-תק"ל (בן אחיו של ז.י.) א' רבי יוסף זרקא זצ"ל-תקנ"ח א' רבי משה שלום זצ"ל-תקס"ו א' רבי דניאל לומברוזו זצ"ל-תרע"ח (4)  ב'-רבי משה זקן מאזוז זצ"ל-תרע"ה ב' רבי דוד חיים פיתוסי זצ"ל-הת"ר  ב'- רבי סאסי הכהן זצ"ל-תשס"ד ג'-רבי …

קרא עוד »