יום פטירתו של רבי דוד בונאן זצ"ל

רבי דוד בר יצחק בונאן זצ"ל תלמיד חכם וגדול בתורה, למד אצל רבי יצחק טייב זצ"ל. בשנת תקצ"ב-1832 (פנקס הקהילה עמ' 115 הערה 1) שימש כדיין בבית הדין הגורני יחד עם ידידו רבי יהודה הלוי זצ"ל.
ולאחר מכן מונה לאב"ד ק"ק הפורטוגיזים (גורנים) בתוניס.(מלכי תרשיש עמ' ק"ז)

רבי דוד בונאן נמצא חתום על מספר תעודות ותקנות בפנקס הקהילה.

בשנת תקע"ה-1815 חתום יחד עם רבי יוסף אריכס על שובר מהגזבר הק"ק ליורשי שרה אשת רפאל אנריקס (אריכס) ז"ל בענין המתנה שנתנה לק"ק בחייה.

בשנת תקע"ט-1819 חתום יחד עם רבי יוסף לומברוזו על שטר לזכות הק"ק בענין החלונות של "עולי חליילו" אשר ליד בית הכנסת ר' חיים ז"ל הפונים לבית הכנסת, לפי שטר זה הק"ק הי"ו רשאים בכל עט שירצו לבטלו.

באותה שנה הוא חתום יחד עם רבי אליהו לומברוזו על דרישת ר' יהודה עדן מורשה הק"ק לקבוע מחדש את שכירות הבתים בחצר "דאר גלאמז" בה מוחזקים הק"ק הפורטוגיזיס, וקביעה בגורל מי ישכון בכל בית שבחצר.

בשנת תקפ"א -1821חתום יחיד על תזכורת שלקחו את החוזים הנוגעים לבית הכנסת ר' חיים ובית הבשר מסי' יצחק חי לומברוזו, לצורך המשכונה אלף ריאל מר חיים בר אברהם טייב.

בשנת תר"ה-1845 חתום יחיד על מעשה ב"ד בדבר ביטול החרם וההכרזה מטעם הק"ק פורטוגיזיס, הדבר יקום בנוכחות ובהסכמת כל הדיינים ושלושה אישים מגדולי הק"ק.
אותו מעשה ב"ד בנוסח שונה חתום ע"י ארבע דיינים: רבי יהודה הלוי, רבי דניאל חיים לומברוזו, רבי דניאל קרטוזו ורבי דוד בונאן.

רבי דוד בונאן חיבר את הספרים :

"שו"ת די השב" יחד עם ידידו רבי יהודה הלוי זצ"ל אשר הודפס בליוורנו בשנת תרי"ז-1857.

די השב - בונן, דוד בן יצחק

את הספר "מועד דוד" אשר הודפס בירושלים בשנת תרמ"ז-1887.

מועד דוד - בונן, דוד בן יצחק
את הספר "מחנה דוד" אשר הודפס בירושלים בשנת תרמ"ט-1889 .

מחנה דוד - בונן, דוד בן יצחק

חתום בהסכמה לספר "ירך יעקב" ליוורנו תר"ב-1842 לרבי יעקב פיתוסי זצ"ל.בשם ק"ק הפורטוגיזים בשנת תר"א -1841 שני אחרי רבי יהודה הלוי זצ"ל.

כתב את ההקדמה לספר "באר משה" לרבי משה כרייף זצ"ל ליוורנו תרי"ב-1852.

"פה המדבר אנא זעירא בח'ול שוייוהו רבנן והוא הצעיר המניה בתורתו של ר"מ דוד ס"ט בלא"א רב הכולל בישראל להלל כמהר"ר יצחק בונאן זלה"ה מתהלך בגן אלו נהרות" בחודש תמוז בשנת תורה– תרי"א–1851.

בחודש סיון בשנת תהי"ה צדק"ה-תקצ"ד 1834 חתום ראשון להסכמה שבספר "פי המדבר" ליוורנו תר"ד-1854 לרבי יוסף גז זצ"ל ואחריו חתומים רבי יוסף לומברוזו ורבי דניאל כרטוזו זצ"ל.

רבי דוד בונאן זצ"ל עסק בהדפסת ספרי אביו רבי יצחק בונאן זצ"ל "אהלי יצחק" "אהל ישרים" ו"ברית יצחק".

לרבי דוד בונאן זצ"ל היו שני בנים שם האחד רבי יצחק בונאן ושם השני ר' משה בונאן.

רבי דוד בונאן נתבקש בישיבה של מעלה ביום י' לחודש אדר שנת תרט"ו-1855 (מנוחת צדיקים עמ' כ"ג)

ליקט וערך יוסי פרי

הכיתוב באדום לקוח מהספר "פנקס הקהילה הפורטוגיזית "-יצחק אברהמי

ט.ל.ח

אודות יוסי פרי

עוד כתבה שתעניין אתכם

יום פטירתו של רבי יעקב לומברוזו זצ"ל (1)

רבי יעקב לומברוזו זצ"ל הוא אביהם של רבי יצחק לומברוזו (זרע יצחק) ורבי אברהם לומברוזו …

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *