רבי יעקב מעארך זצ"ל

רבי יעקב מעארך זצ"ל מתלמידיו של רבי יוסף זרקא זצ"ל כפי שמעיד עליו החיד"א זצ"ל בספרו "מעגל טוב" בדף 57 כאשר ביקר בתוניס בשנת תקל"ד-1774 וכך הוא כותב: "ומהם הרב יוסף זרקא חכם וסופר וחסיד ונקי וצדיק והוא יש לו כשישים תלמידים ומהם חשובי המעיינים ומגדולי תלמידיו חותנו ר' יאושע, ור' אברהם קטן הפרנס, ור' יעקב מעארך וכולם היו אהובים לי ולמדתי עמהם וכן עם כמה וכמה ת"ח אפשר כמאה ת"ח,

בספר "פרפראות לחוכמה-יוסף חי" לרבי יוסף זרקא זצ"ל תוניס תרס"ד-1904 דף ל"ו ע"ב בעניין קריאת "חי העולמים", חתומים אברהם לומברוזו ס"ט, ע"ה יוסף הכהן ס"ט, שמריה קטריואש ס"ט, אברהם קטן ס"ט יעקב מעארך ס"ט.

רבי יעקב מעארך זצ"ל מחבר הספר "שופריה דיעקב" ליוורנו תקמ"ז-1787, בהקדמה לספר כותב רבי יהודה נג'אר בשנת תקמ"ז-1787 "החכם השלם והכולל רב ועצום כמהר"ר יעקב מעארך זלה"ה" מכאן נלמד שבאותה שנה תקמ"ז רבי יעקב מעארך זצ"ל כבר לא היה בין החיים.

הר"ח אלול שנת "עד עת"-תקמ"ד-1784 חתום רבי יעקב מעארך עם עוד חמישים ותשע ת"ח על אשרור "תקנת הבשר" אשר אושררה בשנת תק"א-1741 ע"י רבי אברהם טייב (באבא סידי) ורבי יצחק לומברוזו, התקנה מופיעה בספר "משכנות הרועים" לרבי עוזיאל אלחאייך ליוורנו תר"כ-1860 סימן קי"ב דף ק"ג-210 אותה תקנה מופיעה גם בספר "די השב" לרבי דוד בר יצחק בונאן ליוורנו תרי"ז-1857 סימן י"ג דף י"ז-37.

בספר "תולדות חכמי תונס" לרבי יוסף הכהן טנוג'י זצ"ל ב"ב תשמ"ח דף קס"ט כותב לנו המחבר: "וס' שופריה דיעקב למהר"ר יעקב מעארך שניהם תלמידי מהר"י זרקא ונפטרו בקוצר שנים" לא ברור באז גיל הוא נפטר אך אין ספק שהוא זה שחתום על תקנת הבשר משנת תקמ"ד-1784.

ליקט וערך יוסי פרי

אודות יוסי פרי

עוד כתבה שתעניין אתכם

רבי פראג'י בר שמואל עלוש זצ"ל

  רבי פראג'י בר שמואל עלוש תלמיד חכם ונבון  והוא אחיו של רבי יוסף (סוסו)  …

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *