יום פטירתו של רבי שלמה בר אליהו נטף זצ"ל

בדף השער לספר "כרוב ממשח" לרבי שלמה וחיים אלפאסי זצ"ל ליוורנו תרי"ט-1859 כך נכתב: "נדיבי עם הלא המה הגביר הנעלה לשם טוב ותהילה כמה"ר שמואל נטף יצ"ו ואחיו החכם המרומם אור יומם כמה"ר שלמה נטף הי"ו בני איש החסד והרחמים דדחילו ורחם והוקיר רבנן כמה"ר אליהו נטף נ"ע" בסוף ספר …

קרא עוד »

למנוחת הנפטרים חודש סיון

    רבי יעקב מוהדאר זצ"ל-תקכ"ז    רבי יצחק אלחאייך זצ"ל-תקס"ב א' רבי דוד חיים יצחק הכהן טנוג'י זצ"ל-תר"ז א' רבי אברהם הכהן(השני) זצ"ל-תרל"ד א'   רבי יעקב לומברוזו זצ"ל-תפ"ג ב'   רבי נסים חורי זצ"ל-תש"נ ב'  רבי שלמה נטף זצ"ל-תרנ"ז ה'   רבי פרץ מימון זצ"ל-תשנ"ב ו'    רבי מרדכי אמייס הכהן זצ"ל-תשל"ד …

קרא עוד »

יום פטירתו של רבי יעקב לומברוזו זצ"ל (1)

רבי יעקב לומברוזו זצ"ל הוא אביהם של רבי יצחק לומברוזו (זרע יצחק) ורבי אברהם לומברוזו זצ"ל , לא ברור אם הוא בא לתוניס בכלל. או שבא בגל הראשון שבו הגיע אברהם לומברוזו בשנת 1626 או שבא בגל השני ברבע האחרון של המאה (17) שבו הגיע רבי יצחק לומברוזו זצ"ל סימוכין …

קרא עוד »

יום פטירתו של רבי דוד חיים יצחק הכהן טנוג'י (רבי חוגה מגדורה)

רבי שושן הכהן זצ"ל אשר הוציא לאור את סיפרו של רבי דוד חיים יצחק הכהן טנוג'י זצ"ל הנקרא "תורת המלך" ג'רבה תש"ה- 1845 . כותב את תולדות חיו של הרב וכך הוא כותב: "על השם מגדורה מספרת האגדה כי כאשר היתה אמו שלרבנו מעוברת ממנו וימלאו ימיה ללדת אחזוה חבלי לידה …

קרא עוד »

חודש סיון

  החודש השלישי מניסן והתשיעי מתשרי. הוא לעולם מלא שלושים יום, ולעולם ראש חודש יום אחד,  וחל אלא בימי אגד"ו ולא בה"ז. יום ב' סיון קורין יום מיוחס, לפי שעומד בן ראש חודש ובן שלושת ימי הגבלה(עי' מסכת תענית י"ח. הואיל ומוטל בין שני ימים טובים הוא כיום טוב עצמו) …

קרא עוד »

יום פטירתו של רבי משה הכהן גדישא זצ"ל

רבי משה כהן גדישא (לא ברור מה זה) זצ"ל תלמיד חכם ונבון איש של תורה  איש ירא שמים עניו וצנוע כל חיו הסתובבו סביב התורה.  רבי משה היה סגי נהור . והיה מתלמידיו של רבי אברהם כהן (השני) מחבר הספר "קנה אברהם". ומבין תלמידיו של רבי משה היו רבי חיים …

קרא עוד »

יום פטירתו של רבי משה דוד בר נסים חדאד זצ"ל

רבי משה דוד בר נסים חדאד נולד בנאבל ב י' תמוז שנת תרמ"א-1881 למד בבית מדרשו של רבי שלמה דאנה זצ"ל בישיבת "חברת התלמוד" היה מנכבדי העיר ומתלמידי חכמיה עסק בצורכי ציבור ואמונה לשם שמים.. עמד בחליפת מכתבים אם רבני ארץ ישראל והתפוצות ובניהם רבי אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל …

קרא עוד »

יום פטירתו של רבי חיים חורי זצ"ל

  רבי חיים חורי זצ"ל התייחד בהיותו מזכה את הרבים, כל פועלו ומעשיו היו לטובת הכלל. רבי חיים למד אצל רבי דוד כהן, מחבר הספר "שירי דוד" על הדקדוק ועל העיבור, וכן אצל רבי משה זקן מאזוז רבה של ה"חארה צ'גירה" שבג'רבה, מחבר ספרים רבים בהלכה. סיפרו "שערי משה" היה …

קרא עוד »

יום פטירתו של רבי שמשון (2) בר גבריאל אבוקארה זצ"ל

רבי שמשון בר גבריאל אבוקארה זצ"ל תלמיד חכם בקרב קהילת הגראנה בתוניס. רבי שמשון אבוקארה מחבר הספר "על לדבר" ליוורנו תר"כ-1860. רבי שמשון אבוקארה היה סופר סת"מ כפי שמעידים עליו הכתובים בהסכמת הרבנים לספר "עת לדבר"                              …

קרא עוד »

יום פטירתו של רבי משה בורג'ל זצ"ל

רבי משה בר אליהו חי (הראשון) בורג'ל זצ"ל תלמיד חכם ונבון איש שהיה עשיר ומקורב למלכות.. הוא אביו של רבי אליהו חי בורג'ל (השני) . ואחיהם של רבי יוסף בורג'ל (הראשון) ורבי נתן בורג'ל(השני) זצ"ל . בספר "ויקן יוסף "לאחיו רבי יוסף בורג'ל (הראשון) ליוורנו תרי"ב דף נ"ג ע"ב "ובלוה …

קרא עוד »