רבי יוסף בשמוט זצ"ל

רבי יוסף בשמוט זצ"ל 1 קאיד
בספר "תולדות חכמי תונס" לרבי יוסף הכהן טנוג'י זצ"ל דף קע"ד כותב לנו המחבר שרבי יוסף בשמוט הוא "השר והטפסר" ומציין ציטוט מהספר "חיים וחסד" לרבי עוזיאל אלחאייך מהפרק "מערתא דחסידי" דרוש על רבי שמואל אצוייד זצ"ל "מלך חסיד צדקת ה' עשה הא בצנעה הא בפרהסיה משכיל על דבר מושבח ועומד לפום רבנן כה"ר יוסף בשמוט תמ"ך" ועוד מציין המחבר כי רבי יוסף בשמוט הקים בחצר ביתו ישיבה לתלמידי חכמים .ולסיום הוא מציין כי "השר והטפסר הזה (רבי יוסף בשמוט) מת בשנת המגפה התס"א-1701
בספר "חיים וחסד" לרבי עוזיאל אלחאייך זצ"ל בפרק "מערתא דדייני" דרוש א' לרבי שמואל דרמון זצ"ל משנת תבענ"ה (תקכ"ז-1767 ) כך נכתב. "יתיב ברישא בישיבה של מעלה מודיו לבינה גבר כגוברין גדל בש"ט ונפטר בש"ט רודף צדקה וחסד ומתנהג בחסידות כמה"ר יוסף בשמוט תמ"ך כל כבודה"
תולדות חכמי תונס כותב שנפטר בשנת תס"א-1701.

רבי יוסף בשמוט 2 קאיד
בספר תולדות חכמי תונס" לרבי יוסף הכהן טנוג'י זצ"ל בדף שס"ה מבאי המחבר נוסחי קצת מצבות של קברי הרבנים בתונס. כפי שהועתקו ע"י הסופר ר' רפאל (רודולף) ארדיטי ז"ל. בסעיף ז' כך כתוב "זאת מצבת קבורת הגבר הוקם על סגולת מלכים ותהילת הנסיכים השר הגדול החו"ן (חכם ונבון) כמה"ר יוסף בשמוט זצ"ל, עלה לישיבה עליונה בשנת התקל"ה-1775 תנצב"ה."
ר' רפאל ארדיטי כותב שנפטר בשנת תקל"ה-1775

רבי יוסף בשמוט 3
רבי יוסף בשמוט זצ"ל תלמיד חכם כך כותב עליו החיד"א בספרו "מעגל טוב" דף 60 "ומגדולי אהובי החכמים היה הר' יוסף בושמוט ת"ח חריף וירא שמים .והרבה להראות לי אהבה ועושה לי תועלת" וכן בדף 63 כותב המחבר "ולילה א' הייתי לומד עם אהובי החכם השלם חריף ומקשה כמוה"ר יוסף בושמוט נ"י דיבור תוספות פשוט" דברים אלו נכתבו בעת ביקורו של החיד"א בתוניס בשנת תקל"ד-1774.
הר"ח אלול שנת "עד עת"-תקמ"ד-1784 רבי יוסף בשמוט חתום עם עוד חמישים ותשע ת"ח על אשרור "תקנת הבשר" אשר אושררה בשנת תק"א-1741 ע"י רבי אברהם טייב (באבא סידי) ורבי יצחק לומברוזו, התקנה מופיעה בספר "משכנות הרועים" לרבי עוזיאל אלחאייך ליוורנו תר"כ-1860 סימן קי"ב דף ק"ג-210 אותה תקנה מופיעה גם בספר "די השב" לרבי דוד בר יצחק בונאן ליוורנו תרי"ז-1857 סימן י"ג דף י"ז-37.

בספר "תולדות חכמי תונס" לרבי יוסף הכהן טנוג'י זצ"ל דף רנ"ט ר"ס כותב לנו המחבר כך: "וזה לשונו בדרוש האחרון: דרוש על הרב סיני ועוקר הרים עצום ורב המקובל הגזבר גבאי צדקה לעניים כה"ר יוסף בשמוט ובניו ואחיו ואביו הגזבר שלום בשמוט שמתו כלם תיכף במגפה הנוראה רח"ל שהייתה בשנת כעיר שחבר"ה ל"ה יחדיו לפ"ג (התקמ"ה)-1785

תולדות חכמי תונס דף ר"ס נפטר במגפה בשנת תקמ"ה-1785

ליקט וערך יוסי פרי

 

אודות יוסי פרי

עוד כתבה שתעניין אתכם

רבי פראג'י בר שמואל עלוש זצ"ל

  רבי פראג'י בר שמואל עלוש תלמיד חכם ונבון  והוא אחיו של רבי יוסף (סוסו)  …

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *