רבי משה נג'אר (הראשון) זצ"ל

רבי משה נג'אר זצ"ל מתלמידיו של רבי צמח צרפתי זצ"ל שמש בקדש כראש רבני תוניס אחרי רבי יצחק לומברוזו זצ"ל בן השנים תקי"ב-1752 לשנת תקי"ז-1757 (בערך).

בהסכמת רבני תוניס משנת תפ"ה-1725 לספר "שתי ידות" לרבי אברהם חזקוני אמשטרדם תק"ב-1742 חתומים שמואל כהן, אברהם טייב, יצחק לומברוזו, משה נג'ארה משה דרמון.

בהסכמת רבני תוניס משנת תצ"ד-1734 ספר "תשבץ" חלק א' לרבי שלמה בר צמח דוראן זצ"ל אמשטרדם בשנת תק"א-1741. חתומים אברהם טייב ס"ט, משה נג'אר ס"ט, יצחק הכהן ס"ט, אברהם נטף ס"ט, דוד צפג' ס"ט. חתימה זאת מוזכרת בספר "משמרת כהונה" חלק ג' לרבי אברהם הכהן יצחקי זצ"ל.

בספר "סמא דחיי" לרבי חיים יעקב זצ"ל אמשטרדם תצ"ט-1739.
דף ע"א :"אחרי הדברים האלה נגלה אלי עדות אחר מפי החכם השלם הדיין המצוין כמה"ר יצחק לומברוזו ה"י שהעיד הר' שלמה חמיו של פ'רפ'רה לפניו ולפני החכם שמואל הכהן והחכם משה נאג'אר בבית הכנסת הגדולה"

בספר "דברי דוד" לרבי דוד מולדולה זצ"ל אמשטרדם תקי"ג-1753 בדף צ"א ע"א סימן ל"ד שאלה והתשובה בדף צ"ב ע"ב בשנת אני ה' בעת"ה אחישנ' לפ"ק (תפ"ג-1723 וחתומים: יצחק לומברוזו ס"ט. משה נג'הר ס"ט. מסעוד אלפאסי ס"ט. אברהם נטף ס"ט. מרדכי בכ"ר יוסף קארבליו ס"ט. דוד צפג' ס"ט.

בספר "חיים וחסד" לרבי עוזיאל אלחאייך זצ"ל הודפס בליוורנו בשנת תרכ"ב-1865 בפרק "מערתא דדייני דרוש י"ג "בני מורנו הרב עמוד הימני מעוז ומגדול כמוהר"ר דוד ז"ל בן לאותו צדיק סבא דמשפטי מורנו הרב ר"מ ור"מ כמוהר"ר משה נג'אר זכר כולם לברכה"

רבי משה נג'אר נפטר בשנת תקי"ז-1757 (בערך)

בנוסח השכבה שאומרים בתונס בליל כפור מתוך הספר "תולדות חכמי תונס" דף שע"ג י"ז וג"ן (וגם נפש) הרב ר' משה אלנג'אר.

ליקט וערך יוסי פרי

אודות יוסי פרי

עוד כתבה שתעניין אתכם

רבי פראג'י בר שמואל עלוש זצ"ל

  רבי פראג'י בר שמואל עלוש תלמיד חכם ונבון  והוא אחיו של רבי יוסף (סוסו)  …

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *