יום פטירתו של רבי יעקב בסיס זצ"ל

רבי יעקב בסיס זצ"ל אין לא אזכורים כלל למעט בספר "אוצרות יוסף בפרק "טוב רואי" לרבי יוסף חיים ילוז אשקלון תשס"א דף קל"ב סימן כ"ז "הח' הישיש יעקב בסיס ז"ל מעיר תונס ועלה לטבת"ו (טבריה תיבנה ותיכונן) בש' (בשנת) עת"ר- תר"ע וז"נ מצבתו זמ"ק (זה מקום קבורתו) הזקן הכשר הח' …

קרא עוד »

רבי יוסף (סוסו) הכהן זצ"ל

  רבי יוסף סוסו  בר שאול הכהן זצ"ל תלמיד חכם ונבון מרבני גאבס. בספר "אסוך שמן" בדף כ"ו ישנו דרוש אשר דרש  רבי רפאל כדיר סבן זצ"ל  בעט פטירתו. רבי יוסף הכהן זצ"ל שמש כאב"ד בעיר גאבס ונימצא חתום ביום  טו"ב לחודש כסלו שנת התשל"א  על ההקדמה לספר "ויפתח  יוסף" …

קרא עוד »

יום פטירתו של רבי שלמה בן עטר (הראשון) זצ"ל

רבי שלמה בן עטר זצ"ל תלמיד חכם לא ברור מה מוצאות ומהיכן הוא הגיע לתוניס. מהזכורים למטה יוצא שרבי שלמה אבן עטאר זצ"ל היה רבם של רבי יעקב פיתוסי ורבי אברהם בר שלום בלעיש זצ"ל. הר"ח אלול שנת "עד עת"-תקמ"ד-1784 חתום רבי שלמה בן עטר עם עוד חמישים ותשע ת"ח …

קרא עוד »

יום פטירתו של רבי דוד בן-בארון זצ"ל

רבי דוד בן-בארון נולד בשנת תרמ"ה- 1884 למשפחה תוניסאית טיפוסית . למד תורה אצל רבי שלמה דאנה זצ"ל בישיבת "כיד נסים וחברת התלמוד"  בתוניס ולמד גם אצל רבי ישועה כהן זצ"ל בעל הספר "מעייני הישועה". לאחר פטירתו של רבי חיים בלעיש זצ"ל בשנת תש"ז-1947 נתמנ לראש רבני תוניס עד לפטירתו …

קרא עוד »

יום פטירתו של רבי יהודה ג'רמון זצ"ל

רבי יהודה ג'רמון זצ"ל נולד בשנת תקע"ב-1812 (משפט כתוב לרבי ישראל זיתון ) בהקדמה לספר נחלת אבות כך כותב המחבר. "הכ"ד הצעיר באלפי יהודה בלא"א הרב המובהק ביושר העיון כמה"ר מאיר ג'רמון זלה"ה. בן רבין חסידא הרב המובהק כמה"ר פנחס ג'רמון זיע"א. בכמהר"ר הרב הגדול המופלג בחוכמה ובזקנה סבא קדישא …

קרא עוד »

יום פטירתו של רבי משה שאלתיאל זצ"ל

  בחתימת העדים על הצוואה משנת תרל"ח-1878 לצוואתו של הקאיד נסים שמאמא המופיע בספר "משפט הירושה" ליוורנו תרל"ח-1878 חתומים  ע"ה יצחק בשמוט סלי"ט, ע"ה ישועה חי שתרוג ס"ט, ע"ה ישועה כהן ס"ט, ע"ה שלמה חיון ס"ט, ע"ה אברהם חיים ברדע ס"ט, ע"ה שלום חי גויטע ס"ט, ע"ה שלמה פיתוסי ס"ט, …

קרא עוד »

ספרייה תורנית א-ג

מוצגת לפניכם ספרים אשר חוברו ע"י רבני תוניסיה הרשימה ערוכה עפ"י סדר א-ב של שמות המשפחה של הרבנים וזאת כדי להקל על החיפוש. הספרייה בנויה לפי מדפים, כל מדף מכיל כ30 רבנים לפי הסדר א-ב וספריהם.

קרא עוד »

יום פטירתו של רבי אליהו (לאלו) מימון זצ"ל

  רבי אליהו (לאלו) מימון זצ"ל תלמיד חכם ושימש  כמלמד תינוקות של בית רבאן.  בגאבס. לא נמצאו הזכורים בשמו למעט  בספר "ישמח לבב" לרבי שמעון חירארי זצ"ל בדף תק"ץ יש דף "אל מלא רחמים" למספר רבני גאבס ובכללם  רבי אליהו (לאלו) מימון נ"ע ח' אייר התשי"ט. רבי אליהו (לאלו) מימון …

קרא עוד »

יום פטירתו של רבי שמואל צוייד

רבי שמואל צוייד זצ"ל דיין מבית דינו של רבי דוד צפג' בתוניס כפי שמעידים עליו הסכמותיו על ספרים ופסקי דין. למרות זאת הספדו מופיע בספר "חיים וחסד" לרבי עוזיאל אלחאייך בפרק "מערתא דחסידי" ולא בפרק "מערתא דדייני" בהסכמת רבני תוניס משנת תקי"ח-.1758 בספר "בני שמואל" לרבי משה בר שמואל עדאוי …

קרא עוד »

יום פטירתו של רבי דוד ג'רמון זצ"ל

מתולדות ושבחי הרה"ק(הרב הקדוש) ר' דוד ג'ארמון זיע"א מחו"ר (מחכמי ורבני)תוניס וירושלים משפחת ג'רמון היא מהמשפחות המיוחסות בתוניס, וידועים כמה מבני המשפחה שהיו תלמידי חכמים עצומים. ר' דוד נולד בתוניס בסביבות שנת תקנ"ז. עלה לא"י בשנת תרכ"א, במפקד מונטפיורי מאותה תקופה הוא מכונה מו"ה (מורנו ורבינו הרב)דוד ג'ארמון, שם נאמר …

קרא עוד »