רבי שמואל  בר יוסף שמאמא

רבי שמואל בר יוסף שמאמא היה רב ומקובל שחיי בתוניס בן דורם של רבי יוסף הכהן (הדיין) רבי נתן בורג'יל הראשון רבי שלמה אלפאסי ועוד.

הר"ח אלול שנת "עד עת"-תקמ"ד-1784 חתום רבי שמואל שמאמא  עם עוד חמישים ותשע ת"ח על אשרור "תקנת הבשר" אשר אושררה בשנת תק"א-1741 ע"י רבי אברהם טייב (באבא סידי) ורבי יצחק לומברוזו, התקנה מופיעה בספר "משכנות הרועים" לרבי עוזיאל אלחאייך ליוורנו תר"כ-1860 סימן קי"ב דף ק"ג-210  אותה תקנה מופיעה גם בספר "די השב" לרבי דוד בר יצחק בונאן ליוורנו תרי"ז-1857 סימן  י"ג דף י"ז-37.

בספר "מים קדושים" לרבי אברהם משה סגל מעזירוב תק"נ-1790 דף י"ז ע"א "וכן ראיתי בכתבי הקדש לעמיתינו בתורה החכם השלם והכולל ידי"ן נאמן רוח כמה"ר שמואל שמאמא נר"ו,

בספר "אלפי יהודה" לרבי יהודה נג'אר ליוורנו תקנ"ד-1794 דף י"ז ע"א "וכן ראיתי בכתבי הקודש לעמיתנו בתורה החכם השלם והכולל ידי"ן נאמן רוח כמה"ר שמואל שמאמא נר"ו"

בספר "ברית יעקב" לרבי יעקב פיתוסי ליוורנו תק"ס-1800 דף י"ד ע"א "וידי"ן החה"ש והכולל כמה"ר שמואל שמאמא הי"ו"

בספר "קרנים" לרבי אהרן קרדינא ליוורנו תקפ"ה-1825 פרוש לספר הנ"ל הוא "קרן הצבי" לרבי שמואל שמאמא וכך הוא כותב בהקדמה "ועוד זה חברתי ספר ליקוטים שלי קראתי אותו "פרח שושן" כמנין שמי שמואל ועוד חי  שבו הרמז לשם אבי יוסף…."

בספר "קולו של יעקב" לרבי יעקב רקח ליוורנו תרנ"ג-1893 דף קמ"א ע"ב "והנה ס' קרנים נדפס פעם שנית בדפוס ליוורנו ומימין פירוש דן ידין של מהר"ש מאסטרפולי זלה"ה ,ומשמאל קרן הצבי לרבי שמואל שמאמא זלה"ה"

בספר "למודי ה'" לרבי יהודה נג'אר לאמברג תרנ"ט-1899 דף נ"ד ע"א "גם יתישב נמי מה שהקשה אלי ידי נפשי הר' שמואל שמאמא הי"ו" . דף נ"ה ע"א "במה שנסתפק אור עיני איש צדיק החכם השלם עמיתי בתורה כמה"ר שמואל שמאמא נר"ו"

ליקט וערך יוסי פרי

אודות יוסי פרי

עוד כתבה שתעניין אתכם

רבי פראג'י בר שמואל עלוש זצ"ל

  רבי פראג'י בר שמואל עלוש תלמיד חכם ונבון  והוא אחיו של רבי יוסף (סוסו)  …

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *