רבי בן ציון גג' זצ"ל

רבי בן ציון גג' זצ"ל הוא בנו של רבי יוסף גג' (הראשון) זצ"ל מחבר הספר "פ"י המדב"ר" ליוורנו תרי"ט-1859. ואחיהם של רבי דוד חיים גג' ורבי אליהו חי גג' זצ"ל.

רבי בן ציון גג' זצ"ל הוא מחבר הקדמה לספרו של אביו בשנת תרי"ט-1859.
רבי בן ציון גג' זצ"ל היה דיין מבית דינו של רבי אברהם חג'אג' זצ"ל הוא חתום על פסקי דין והסכמות לספרים.

בהסכמה משנת תרל"ח-1878 לספר "שיחות רבני התלמוד", לרבי אברהם דוב הכהן ירושלים תר"מ-1880 חתומים: ע"ה אברהם חג'אג'. הצעיר ע"ה אליהו חי בורג'ל ס"ט. משה שמאמא. יהודה זערמאן (ג'רמון). בן ציון גאז (גג'). יצחק פארגאן (פרג'ון) . מרדכי שמאזי (סמאג'ה) . ישראל מענג'א (כהן טנוג'י). שלום לישע

בהסכמת רבני תוניס משנת תרל"ט-1879 לספר "שיר חדש" לרבי משה זקן מאזוז זצ"ל ליוורנו תרמ"ה-1885ראשון החתומים הוא ע"ה אברהם חג'אג' ס"ט. ואחריו חתומים הצעיר ע"ה אליהו חי בורג'ל סילט"א , ע"ה חיים בורג'ל ס"ט, ע"ה שלום זרקא ס"ט, ע"ה שלום לישע ס"ט, ע"ה ישראל כהן טנוג'י ס"ט, ע"ה מרדכי סמאג'ה ס"ט, ע"ה משה שמאמא ס"ט, ע"ה משה זמור ס"ט, ע"ה בן ציון גיג' ס"ט.

בהסכמת רבני תוניס משנת תר"מ-1880 לספר "סבר פנים" לרבי משה זקן מאזוז זצ"ל ליוורנו תרמ"א-1881 ראשון החתומים הוא ע"ה אברהם חג'אג ס"ט, ואחריו ע"ה אליהו חי בורג'יל ס"ט, הצעיר אברהם חיים בורג'יל ס"ט, ע"ה אברהם ואכיל ס"ט, ע"ה סעדיה נטף ס"ט, ע"ה שלום לישע ס"ט, ע"ה מרדכי סאמג'א ס"ט, ע"ה משה שמאמא ס"ט, הצעיר משה זמור ס"ט, ע"ה בן ציון גג' ס"ט.

בפסק דין משנת תרמ"א-1881 המופיע בדף מ"ה בספר "מעיני ישועה" לרבי ישועה הכהן תוניס תרס"ו-1906 ראשון החתומים הוא רבי דוד בן עטר אשר בשמו חתום הצעיר שלמה בן עטר ובמקום השמיני חתום ע"ה בן ציון גג'.

בספר "נוסף על נחלה" לרבי יהודה ג'רמון ליוורנו תרמ"ב-1882. צוואתו של הקאיד נסים שמאמא חתומים ביום י"ט אדר א' שנת תרמ"א-1881 :הצעיר אליהו חי בורג'יל סיל"ט. ע"ה מרדכי סמאג'א ס"ט. ע"ה משה שמאמא הי"ו. הצעיר בן ציון גיג' ס"ט. הצעיר משה זמור ס"ט. ע"ה שלום לישע ס"ט. ע"ה יהודה ג'רמון סיל"ט.

בספר "שובה ישראל" לרבי יהודה ג'רמון ליוורנו תרמ"ט חתומים ביום כ' לחודש אדר ראשון שנת התרמ"ג-1883 פ' תונס יע"א על מודעה בעניין הפריצות בדת בעיר תוניס שהתחילו להופיע באותה העת ההודעה נכתבה בשפה הערבית וראשון החתומים הוא אב ב"ד הזמן הרב כמה"ר דוד בן עטאר זלה"ה. ע"ה אליהו חי בורג'יל סליט"א. ע"ה חיים בורג'יל הי"ו. ע"ה אברהם ואכיל סיל'ט. ע"ה סעדיה נטף סילט"א. ע"ה שלום לישע ס"ט. ע"ה יהודה ג'רמון סיל'ט. ע"ה מרדכי סמאג'א . ע"ה הצעיר בן ציון גיז סילט.

בהקדמה לספר "חלב חטים "לרבי יצחק חי טייב זצ"ל תוניס תרנ"ו-1896 כתובה עדות. וכך כתוב: עדותי זו נאמנה שהחיבור הלז הוא של הרב הגדול כמהר"ר ר' יצחק חי טייב זיע"א והמשתדל להדפיסו להוציאו לאורה הנה שכרו אתו כפול מן השמים וזכות המח' יעמוד לימינו כיר"א הכ'ר החתום בגושפנקא דמלכא יר"ה ע"ה אברהם חג'אג' ס"ט. ע"ה שלום לישע ס"ט. ע"ה בן ציון גג' ס"ט.

בנוסח השכבה שאומרים בתונס בליל כפור מתוך הספר "תולדות חכמי תונס" דף שע"ד צ"ד וג"ן (וגם נפש) הרב ר' ציון אלגז. (אולי הוא רבי בן ציון אלגז)

ליקט וערך יוסי פרי

אודות יוסי פרי

עוד כתבה שתעניין אתכם

רבי פראג'י בר שמואל עלוש זצ"ל

  רבי פראג'י בר שמואל עלוש תלמיד חכם ונבון  והוא אחיו של רבי יוסף (סוסו)  …

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *