יום פטירתו של רבי אליהו חי בורג'ל(השני) זצ"ל

רבי אליהו חי ברג'ל (השני) זצ"ל היה תלמיד חכם, בתחילת דרכו שימש כדיין בבית הדין בתוניס,

לאחר פטירתו של רבי דוד בן עטר זצ"ל בשנת תרמ"ו-1886 נתמנה לראש רבני תוניס עד לפטירתו בשנת תרנ"ט-1898.

בספר "נר דוד" לרבי דוד גג' זצ"ל ליוורנו תרכ"ח-1868 חתום בהסכמה משנת תרכ"ז-1867. רבי נתן בורג'ל, רבי שמואל צפג', רבי אהרן הכהן טנוג'י, רבי אברהם חג'אג', רבי שלום חי בשמוט, רבי דוד ן' עטר, רבי יוסף נטף, רבי אליהו גאביזון, רבי אברהם כ'לף, רבי שלמה פייתוסי, רבי אליהו בורג'ל ורבי חיים בורג'ל זצ"ל.

בספר "מעיני ישועה" לרבי ישועה כהן זצ"ל תוניס תרס"ו-1906  בסוף הספר בדף מ"ה ע"א בעניין החנויות המוכרות שכר וקאפ"י מצוין כי "צוה לי לחתום בעדו מו"ה כמה"ר דוד ן' עטר"-הצעיר שלמה ן' עטר ס"ט. אחריו לפי סדר זה חתומים כל הדיינים. הצעיר אליהו חי בורג'ל  סילט"א, ע"ה חיים בורג'ל ס"ט, ע"ה מרדכי סמאג'א ס"ט, ע"ה משה שמאמא ס"ט, ע"ה שלום לישע ס"ט, ע"ה סעדיה נטף סיל"ט הצעיר ן' ציון גיג' ס"ט. ביום י"ב לחודש אדר ב' מהאי שנ"ה את ה' האמר"ת היום לפ"ג (שנת תרמ"א-1881) אחרים חתומים עוד מספר רב של ת"ח.

בהסכמה משנת תרל"ט-1879 לספר "שיר חדש" לרבי משה זקן מאזוז זצ"ל חתום ראשון רבי אברהם חג'אג' ואחריו חתומים רבי אליהו חי בורג'ל, רבי חיים בורג'ל, רבי שלום זרקא, רבי שלום לישע, רבי ישראל כהן טנוג'י, רבי מרדכי סמאג'ה, רבי משה שמאמא, רבי משה זמור ורבי בן ציון ג'ג'.

בהסכמה משנת תרמ"ד-1884  לספר "פסקי הראש" לרבי פינחס סעדון זצ"ל תונס תרס"ב-1902. "צוה לי לחתום בעדו מו"ה כמה"ר דוד ן' עטר" הצעיר שלמה ן' עטר ס"ט. ע"ה אברהם חיים בורג'ל ס"ט, ע"ה שלום לישע ס"ט הצעיר ע"ה אליהו חי בורג'ל ס"ט.

בהסכמה "מיום ר"ח אייר משנת זאת לשו"ש" (תרל"ו-1876) לספר "תפארת בחורים"  לרבי רפאל שלום חי הכהן זצ"ל חתום "הצעיר ע"ה אליהו חי בורג'יל ס"ט" שהוא "משנה כסף בעיר עוז לנו עוב"י תונס".

בהסכמה משנת "השמש" תרמ"ה-1885 לספר "סבר פנים" לרבי משה זקן מאזוז זצ"ל חתום שני אחרי רבי אברהם חג'אג' זצ"ל.

בשנת תרנ"ג-1893  חתום  רבי אליהו חי בורג'ל ,רבי מרדכי סמאג'א ו רבי יצחק טאפיא זצ"ל על מעשה בית דין בענין הר' יעקב די חיים שלום.(פנקס הקהילה היהודית הפורטוגזית בתוניס דף 254)

בהסכמה משנת תרנ"ז-1897 לספר "וישב משה" לרבי משה אסרוסי זצ"ל תונס תרס"ג-1903 "החתום בגושפנקא דמלכא יר"ה הצעיר אליהו חי בורג'ל סילט"ה".

רבי אליהו חי בורג'יל נתבקש בישיבה של מעלה  ביום כ"ז לחודש כסלו שנת  תרנ"ט-1898 ת.נ.צ.ב.ה (מלכי תרשיש דף קכ"ב) מצבה

ליקט וערך יוסי פרי

 

אודות יוסי פרי

עוד כתבה שתעניין אתכם

יום פטירתו של רבי דניאל חיים לומברוזו (השלישי)זצ"ל

רבי דניאל חיים לומברוזו זצ"ל הוא בנו של רבי יצחק לומברוזו נכדו של רבי יצחק …

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *