רבי דוד בר נתן ג'אוי זצ"ל (השני)

רבי דוד בר נתן ג'אוי(השני) תלמידו של רבי אברהם חג'אג' זצ"ל ודיין מבית דינו של רבי ישראל זיתון זצ"ל.
הספר "משפט כתוב" לרבי ישראל זיתון זצ"ל הוא אוסף של תשובות מבית דין של הרב ועליהם חתומים רבי ישראל זיתון, רבי חיים משה זיתון, ורבי דוד ג'אוי זצ"ל.

בהסכמת רבני תוניס משנת תר"ס-1900 לספר "מנחת אברהם" לרבי אברהם חלאוה זצ"ל ליוורנו תרס"א-1901 חתום תחת הכותרת "ראש רבני תוניס". ע"ה מרדכי סמאג'ה ס"ט. אחריו הצעיר ישראל זיתון ס"ט. ע"ה חיים זיתון ס"ט. ע"ה יעקב סלוירה ס"ט. והאחרון ע"ה דוד בלא"א ר' נתן ג'אוי סליט"א.

בהסכמת רבני תוניס משנת תרס"ו-1906 לספר "כג"ן הירק" לרבי כלפה גג' זצ"ל ירושלים תשנ"ב-1992 חתום רבי אליהו זרח כראש רבני תונס. הצעיר ישראל זיתון ס"ט, ע"ה חיים זיתון ס"ט, הצעיר דוד בלא"א ר' נתן ג'אוי שליט"א, הצעיר יעקב אלחאייך ס"ט.

בהסכמת רבני תוניס משנת "וית"ן ע"ז למלכ"ו"-תרס"ט-1909 לספר "שלום דוד" רבי דוד הכהן גישא זצ"ל תוניס תרס"ט-1909, חתומים רבי ישראל זיתון זצ"ל. רבי דוד בלא"א נתן ג'אוי זצ"ל. רבי חיים זיתון זצ"ל ורבי יעקב אלחאייך זצ"ל.

בספר "שערי משה" לרבי משה זקן מאזוז ג'רבה תרע"ג-1913 דף י"ז ע"א " ואת זה שלחו הרבנים המובהקים מלאים זיו ומפיקים ועד כ"ר עוב"י תונס יע"א ה"ה כמוהר"ר ישראל זיתון וכמוהר"ר משה חיים זיתון, וידי"ן כמוהר"ר דוד ג'אוי "

בספר "גן יעקב" לרבי יעקב הכהן ג'רבה תרע"ב-1912 דף ל"ג ע"א חתומים על תשובה מיום י"ג מנחם אב תרס"ג ליצירה(1903) ע"ה ישראל זיתון ע"ה דוד בלא"א נתן ג'אוי ס"ט ע"ה משה חיים זיתון ס"ט.

בחתימת העדים על הצוואה משנת תרל"ח-1878 לצוואתו של הקאיד נסים שמאמא המופיע בספר "משפט הירושה" ליוורנו תרל"ח-1878 חתומים ע"ה יצחק בשמוט סלי"ט, ע"ה ישועה חי שתרוג ס"ט, ע"ה ישועה כהן ס"ט, ע"ה שלמה חיון ס"ט, ע"ה אברהם חיים ברדע ס"ט, ע"ה שלום חי גויטע ס"ט, ע"ה שלמה פיתוסי ס"ט, ע"ה דוד בלא"א ר' נתן ג'אוי ס"ט, ע"ה משה שתרוג ס"ט, ע"ה שלמה כהן ס"ט, ע"ה משה שאלתיאל ס"ט, ע"ה דוד סמול ס"ט, ע"ה אליהו זיתון ס"ט, ע"ה ישועה בסיס ס"ט, ע"ה שלמה דאנא ס"ט, ע"ה שמואל מאני ס"ט, וסוגר את רשימת החתומים "בגושפנקא דמלכא ע"ה אברהם חג'אג' ס"ט"

בספר "מעיני ישועה" לרבי ישועה כהן זצ"ל תוניס תרס"ו-1906 בסוף הספר בדף מ"ה ע"א בעניין החנויות המוכרות שכר וקאפ"י מצוין כי "צוה לי לחתום בעדו מו"ה כמה"ר דוד ן' עטר"-הצעיר שלמה ן' עטר ס"ט. אחריו לפי סדר זה חתומים כל הדיינים. הצעיר אליהו חי בורג'יל סילט"א, ע"ה חיים בורג'יל ס"ט, ע"ה מרדכי סמאג'א ס"ט, ע"ה משה שמאמא ס"ט, ע"ה שלום לישע ס"ט, ע"ה סעדיה נטף סיל"ט הצעיר ן' ציון גיג' ס"ט. ביום י"ב לחודש אדר ב' מהאי שנ"ה את ה' האמר"ת היום לפ"ג (שנת תרמ"א-1881) אחרים חתומים ע"ה ישועה כהן ועוד מספר רב של ת"ח.

בספר "איש מצליח" לרבי מצליח מאזוז ת"א תשל"ד -1974 דף ס"ח ע"א "וגם ראיתי תשובה כ"י לאור ב"ד רבא בעוב"י תונס יע"א הרהג' מוהר"ר ישראל זיתון ז"ל ומוהר"ר משה חיים זיתון ז"ל ומוהר"ר דוד ג'אוי ז"ל.

בספר "סבר פנים" ספר משני "פני זקן" לרבי משה זקן מאזוז ליוורנו תרמ"א-1881 דף ה' ע"א "וידי"ן החו"ש כמה"ר דוד ג'אוי הי"ו שלח אלי מכתב"

בספר "שערי תורה" ספר משני "כתב משה" לרבי משה זקן מאזוז ג'רבה תרע"ג-1913 דף ה' ע"א " מה שראיתי במכתב לאת שאהבה נפשי אהבת נעורים הרב המובה'ק עצו'ר מועד ב"ד הגדול בעוב"י תונס כמהר"ר דוד ג'אוי הי"ו."

"במאסף שנת ארבע עשרה" ירושלים תרס"ט-1909 דף מ"ט ע"א "יח"ד ברכה שלמה ברוב עוב ושלום כנה"ר וכנא"ה הצעיר ישראל זיתון ס"ט ע"ה דוד בלא"א נתן ג'אוי סילט"א, ע"ה חיים משה זיתון ס"ט,

בהקדמה של ראש רבני תוניס לספר "שערי צדק-זרעו של אברהם" לרבי אברהם חג'אג' ירושלים תרמ"ט-1889 כך נכתב " וקניתי לי חבר ה"ה הרב המפורסם הדו"מ כמהר"ר דוד בן ג'אוי זצוק"ל וייע"א אשר אנחנו שנינו סבלנו על שכמינו והגוי נתתי למי"ס"

בהקדמה לספר "מעשה נסים" לרבי נסים הכהן תוניס תרס"ז-1907 כך הוא מסיים "פי המדבר לכבוד הרב המחבר לזכ"ר קדש"ו כהן שנ"ה לישנה קלילא וניבו נבזה מקטני אמנ'ה גברא דלא חזי ולא ראוי ע"ה דוד בלא"א ר' נתן ג'אוי סליט"א"

בספר "ישיב משה" לרבי משה שתרוג ג'רבה תרצ"ב-1932 דף ל"ח ע"א פסק דין מיום י"ב שבט תרע"א-1911 חתומים בשם בית הדין הגדול הצעיר ישראל זיתון ס"ט , הצעיר יעקב אלחאייך ס"ט , ע"ה דוד בלא"א ר' נתן ג'אוי סליטי"א,.

ליקט וערך יוסי פרי

אודות יוסי פרי

עוד כתבה שתעניין אתכם

רבי פראג'י בר שמואל עלוש זצ"ל

  רבי פראג'י בר שמואל עלוש תלמיד חכם ונבון  והוא אחיו של רבי יוסף (סוסו)  …

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *