יום פטירתו של רבי אברהם אבוקארה (השני)זצ"ל

רבי אברהם (השני) בר חיים אבוקארא זצ"ל חי במאה ה-18-19 ושימש כדין בבית הדין הפורטוגיזיס בתוניס,
רבי אברהם חתום בהסכמה לספר "אהבת ה' " לרבי יוסף סדבון זצ"ל בשנת תרל"א-1871 יחד עם רבי אברהם בר משה אבוקארא זצ"ל ורבי אברהם לומברוזו זצ"ל בשם הקהילה הפורטוגזית בתוניס.

רבי אברהם בר חיים אבוקארא זצ"ל חתום על מספר רב של תעודות ותקנות בפנקס הקהילה הפורטוגזית בתוניס.

בשנת תקפ"א-1821 חתום יחד עם רבי חיים דוד ואלנסי ועם רבי יוסף אריכס על רשימה בדבר ההיטל שהוטל בפקודת הבאי משנת תקפ"א וחלוקתו ע"י הדיינים כראות עיניהם.(פנקס הקהילה היהודית הפורטוגיזית בתוניס דף 106)

בשנת תקצ"א-1831 חתום יחד עם רבי יוסף לומברוזו על עדות אודות לס"ת בכתב ידו של רבי יוסף זרקא זצ"ל אותו מכרו הגזברים של בית הכנסת ר' חיים לסי' משה סלוירה. (פנקס הקהילה היהודית הפורטוגיזית בתוניס דף 112)

בשנת תר"י-1850 חתום יחד עם רבי יצחק בונאן על מעשה ב"ד בעניין העיזבון של ר יעקב בן ארוש ז"ל ובין האחים ובין האלמנה ובתה.
באותה שנה חתום יחד עם ? (ל"ב) על שובר בין יצחק פלוס אשר יש לו חזקה בבית הקאיד יהודה בדריבת אלגראנה ובין הק"ק הי"ו בנוגע לחנות היוצאת מבית הבשר. (פנקס הקהילה היהודית הפורטוגיזית בתוניס דף 161)

בשנת תרי"ו-1856 חתום יחד עם רבי יצחק בונאן על שטר משכונה על יעקב לוי די ליאון נ"ע מאחותו רחל ולאחר מותה יירש אותה ויישא בהוצאות הנחוצות לה.(פנקס הקהילה היודית הפורטוגיזית בתוניס דף 167)

בשנת תרי"ח-1858 חתום יחד עם רבי יצחק בונאן על שטר קנית בית המרחץ אותו קנו הגזברים לזכות הק"ק הפורטוגיזיס. פנקס הקהילה היודית הפורטוגיזית בתוניסדף 168)

בשנת תר"כ-1860 חתומים רבי דניאל כרטוזו .רבי יוסף לומברוזו ורבי אברהם בר חיים אבוקארא על הקדש פרנכיתי. (פנקס הקהילה היהודית הפורטוגיזית בתוניס דף 140)

בשנת תרכ"א-1861 חתום יחד עם רבי אברהם די יוסף אריכס ורבי יצחק סלוירה על שובר מאברהם אריכס ז"ל אודות הפרעון הק"ק הי"ו עבור כל ההוצאות שהוצאו לבניית הבית החדש שניבנה בבית החיים בשנת תרכ"א. פנקס הקהילה היודית הפורטוגיזית בתוניס דף 181)

בשנת תרכ"ב-1862 חתום על שטר הרשאה יחד עם הדיינים לגזבר סי דניאל בונאן הי"ו בענין בני תלמוד תורה של ק"ק פורטוגיזיס בדבר קביעת איש מבוגר ממונה עליהם שידאג להאכילם ולהשקותם ולהלבישם ולשלוט בהם כמו הורים. חתומים: ביה יוסף לומברוזו ס"ט חכם באשי בתוניס, ע"ה אברהם אבוקארה (2)ס"ט, אברהם אבוקארה ס"ט(3) דניאל קרטוזו ס"ט, ע"ה יצחק בונאן ס"ט.(פנקס הקהילה היהודית הפורטוגיזית בתוניס דף 182)

בשנת תרכ"ד-1864 חתום עם הדיינים וכלל הק"ק בדבר כיטול תפילה בישיבות במועדים רק בבתי הכנסת של הק"ק תותר התפילה. חתומים: הצעיר יוסף לומברוזו ס"ט, ע"ה אברהם אבוקארה ס"ט, הצעיר דניאל קרטוזו ס"ט. (פנקס הקהילה היהודית הפורטוגיזית בתוניס דף 184)

בשנת תרכ"ט-1869 חתום יחד עם רבי דניאל קרטוזו במעשה ב"ד בעניין בית הרחיצה אשר לפיו הסמכות לניהול היא בידי ראש החברה קדישא המתמנה מטעם הק"ק והנמצא בתפקיד. ברם ראש החברה הודם אין לו זכות יותר משאר האנשים. . (פנקס הקהילה היהודית הפורטוגיזית בתוניס דף 198 )

בשנת תרל"ב-1872 חתום יחד עם רבי דניאל קרטוזו על שובר הק"ק בידי סי גבריאל ואלנסי הבן בעניין כלי הכסף שהיו אצלו בפיקדון לידי הדיינים. . (פנקס הקהילה היהודית הפורטוגיזית בתוניס דף 215)

רבי אברהם אבוקארא נתבקש בישיבה של מעלה ביום כ"ג לחודש כסלו שנת תרל"ג- ת.נ.צ.ב.ה 1873(מנוחת צדיקים כ"ג)

בנוסח השכבה שאומרים בתונס בליל כפור מתוך הספר "תולדות חכמי תונס" דף שע"ד ע"ד וג"ן (וגם נפש) הרב ר' אברהם אבוקארה בן ר' חיים.

ליקט וערך יוסי פרי.

הכיתוב באדום לקוח מהספר "פנקס הקהילה היהודית הפורטו

אודות יוסי פרי

עוד כתבה שתעניין אתכם

יום פטירתו של רבי דניאל לומברוזו (השני) זצ"ל.

רבי דניאל לומברוזו זה לא ידוע מי הוא וגם לא נמצאו אזכורים של שמו בספרים. …

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *