חכמים/רבנים

יום פטירתו של רבי יצחק אלמאליח זצ"ל

רבי יצחק בר אליהו אלמאליח זצ"ל תלמיד חכם והוא אחיו של רבי ישועה אלמאליח זצ"ל מחבר הספר "תנובות שדי" רבי יצחק היה מתלמידיו של רבי שלמה דאנה זצ"ל. וכמו שכותב בדף השער לספריו "ויזרע יצחק" תוניס ב'צ'ר'ת'ה (לפ"ג) התרצ"ב-1932. "כי יצק מים ע"י אדמו"ר הרב המפורסם כמהר"ר שלמה דאנה זצוק"ל …

קרא עוד »

יום פטירתו של רבי כמוס חדאד זצ"ל

רבי כמוס מיכאל בר מוסה חדאד זצ"ל תלמיד חכם ונבון מבן תלמידיו של רבי דוד הכהן גישא זצ"ל. כל ימיו של רבי כמוס היו על התורה ועל העבודה לצורכי ציבור. תחילה שימש רבי כמוס כרב ומו"צ בג'רבה ולאחר מיכן עבר רבי כמוס חדאד לעיר מדנין ושם שימש כרבה של העיר …

קרא עוד »

יום פטירתו של רבי מנחם מאזוז (הראשון)זצ"ל

רבי מנחם (הראשון) בר רחמים מאזוז תלמיד חכם ונבון שימש כדיין בג'רבה. רבי מנחם הוא אביהם של רבי רחמים מאזוז זצ"ל מחבר הספר "כסא רחמים" רבי שמעון מאזוז ורבי חויאתי. בתחילת דרכו היה רבי מנחם מאזוז זצ"ל סוחר והיה נוסע בין ערי תוניס וערי טריפולי. לכל מקום שהיה מגיע היה …

קרא עוד »

משפחת פרץ

  שם משפחת פרץ נכתב בצורות שונות  כגון: בירס,(שיבוש מערבית) פרז.(שיבוש מצרפתית) אך כולם בני משפחת פרץ.  משפחת פרץ הגיע לתוניס ממרוקו, וייחוסה לפרץ בן יהודה, כך כתוב בהקדמה לספר "בגדי אהרון" לרבי אהרון פרץ זצ"ל תקס"ו-1806. "דכי אתה רבין ממערבא (מרוקו) אשתכח (מצא) כאחמתיה (שראיתי) מגילת יוחסין הלא היא …

קרא עוד »

הרבנים לבית פיתוסי

  בס"ד רבי יעקב בר אברהם פיתוסי זצ"ל רבי יעקב בר אברהם פיתוסי זצ"ל מגדול רבני תוניס חי בין המאות 18-19 . היה מתלמידיו של רבי יוסף זרקא זצ"ל כפי שמופיע בספר "רנו ליעקב, שבסוף ספר "מזבח כפרה" בעמוד צ"ו "ומורי הרב המופלא נ"ר ישראל כמה"ר ר' יוסף זרקא ז"ל".ואיתו …

קרא עוד »

יום פטירתו של רבי יצחק טאפיא זצ"ל

רבי יצחק בר אברהם טאפייה זצ"ל אין בידי פרטים מיוחדים על חיו. מה שכן אנו יודעים כי היה אב"ד לקהילה הפורטוגיזיס/גורנים בתוניס . אחר פטירתו של רבי אברהם פינסי זצ"ל בשנת תרמ"ח- 1888. רבי יצחק טאפייה נשא בתואר " " le grand rabbin בניגוד לקודמיו אשר נשאו בתואר "חכם באשי". …

קרא עוד »

יום פטירתו של רבי יעקב אלחאייך זצ"ל

רבי יעקב בר יוסף אלחאייך זצ"ל. תלמיד חכם אשר חי בין השנים תר"ו- 1846 תרע"ד-1914 והיה דיין בבית הדין הגדול בתוניס בבית דינו של רבי משה זיתון זצ"ל. "נראה לנו שלק"ק פורטוגיזיס קמו עוד שני דיינים בלבד לאחר ר' יעקב סלוירה הסוגר את הרשימה במנחת צדיקים, ר' יעקב אלחאייך המעיד …

קרא עוד »

יום פטירתו של רבי יצחק חי בוכבזה זצ"ל

רבי יצחק חי בר גבריאל כמוס בוכבזה זצ"ל מגדול רבני גאבס, נולד וגדל בעיר גאבס כיהן כאב"ד בגאבס ובעוד ערים. רבי יצחק היה מבן תלמיו של רבי אברהם עלוש זצ"ל מחבר הספר "דברי הברית," יחד אם רבי פראג'י עלוש זצ"ל מחבר הספר "אהב משפט" ורבי משה בר יצחק מימון זצ"ל …

קרא עוד »

יום פטירתו של רבי ישועה צייאדה זצ"ל

רבי ישועה צייאדה זצ"ל היה תלמיד חכם ונבון  מרבני העיר גאבס והיה מתלמידיו של אב"ד  גאבס רבי אברהם עלוש זצ"ל. רבי ישועה צייאדה זצ"ל מחבר הספרים "שערי ישועה" "אור ישועה" "עטרת ישועה"   המאוגדים בספר אחד "כוס הישועה" גרבה תש"ו נמצאו מספר הזכורים בספרים שונים. בספר "אוהב משפט" לרבי פראג'י עלוש …

קרא עוד »

הרבנים לבית עידאן זצ"ל

  משפחת עידאן ידועה כמשפחת רבנים, אבי המשפחה רבי כליפה עידאן זצ"ל נפטר בשנת תרל"ט-1877. היו שלוש בנים, רבי אברהם זצ"ל נפטר בשנת תרע"ז-1917, רבי אהרון זצ"ל ורבי משה עידאן זצ"ל נפטר בשנת תרנ"ד-1894 שהיה מבין הראשונים שהביא את חכמת הקבלה לאי ג'רבה. אחד החכמים בג'רבה שאל את רבי מסעוד …

קרא עוד »