רבי נסים מעארך (השני) זצ"ל

רבי נסים מעארך זצ"ל לא כל כך ידוע מי הוא אך מחתימתו על מה שהוא חתום מטה נראה כי היה ת"ח או דיין אך מעבר לאזכור הנ"ל לא מצאתי דבר נוסף.

בספר "שובה ישראל" לרבי יהודה ג'רמון ליוורנו תרמ"ט ישנו מכתב סמיכה לרבי יהודה ג'רמון זצ"ל, וחתומים עליו בעשור הראשון לחודש אייר בשנת הת"ר ושמנה עשר (תרי"ח-1858) ליצירה ברוב עז ושלום פה תונס יע"א הצעיר ישועה בסיס ס"ט. הצעיר נתן בורג'יל סלט"א. הצעיר שמואל צפיג' סל"ט. הצעיר אברהם הכהן יצחקי סלט"א. הצעיר ע"ה ישועה צפיג' ס"ט. הצעיר אברהם חג'אג' ס"ט. הצעיר שלום חי בשמוט ס"ט. הצעיר נסים מעארך סלט"א.

בספר "מעיני ישועה" לרבי ישועה כהן זצ"ל תוניס תרס"ו-1906 בסוף הספר בדף מ"ה ע"א בעניין החנויות המוכרות שכר וקאפ"י מצוין כי "צוה לי לחתום בעדו מו"ה כמה"ר דוד ן' עטר"-הצעיר שלמה ן' עטר ס"ט. אחריו לפי סדר זה חתומים כל הדיינים. הצעיר אליהו חי בורג'ל סילט"א, ע"ה חיים בורג'ל ס"ט, ע"ה מרדכי סמאג'א ס"ט, ע"ה משה שמאמא ס"ט, ע"ה שלום לישע ס"ט, ע"ה סעדיה נטף סיל"ט הצעיר ן' ציון גיג' ס"ט. ביום י"ב לחודש אדר ב' מהאי שנ"ה את ה' האמר"ת היום לפ"ג (שנת תרמ"א-1881) אחרים חתומים ע"ה נסים מערך ס"ט עוד מספר רב של ת"ח.

בספר "מעשה בית דין" גרבה תר"ע-1910 דף ס"ד ע"א סימן מ"ג (ללא תאריך) חתומים: ע"ה נתן בורג'ל סלט"א. ע"ה שלמה צפג' ס"ט. הצעיר אברהם חג'אג' ס"ט. הצעיר נסים מעארך סלט"א.

ליקט וערך יוסי פרי

אודות יוסי פרי

עוד כתבה שתעניין אתכם

רבי פראג'י בר שמואל עלוש זצ"ל

  רבי פראג'י בר שמואל עלוש תלמיד חכם ונבון  והוא אחיו של רבי יוסף (סוסו)  …

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *