יום פטירתו של רבי ישועה צפג' זצ"ל

רבי ישועה בר דוד (השני) צפג' היה דיין מבית דינו של רבי ישועה בסיס זצ"ל. לרבי ישועה צפג' שני בנים ידועים האחד רבי דוד צפג' אשר שימש מו"ץ בעיר מוסתיר והשני רבי יוסף צפג' זצ"ל.
רבי ישועה צפג' חתום על הסכמות לספרים ותשובות לשאלות אשר נשאלו חכמי תוניס.

בהסכמת רבני תוניס משנת תרי"ג-1853 לספר "פי המדבר" לרבי יוסף גג' ליוורנו תרי"ד-1857 ראשון החתומים הוא הצעיר ישועה בסיס ס"ט, הצעיר נתן בורג'יל סלט"א, הצעיר שמואל צפג' ס"ט, ע"ה שלמה שמאמא ס"ט, הצ' אהרן הכהן טנוג'י, הצ' שמואל בכ"ר דוד טייב ס"ט, הצעיר יוסף בורג'יל ס"ט, הצ' אברהם הכהן יצחקי ס"ט, ע"ה ישועה צפג' ס"ט, הצעיר אברהם חג'אג' ס"ט, הצעיר משה פיתוסי ס"ט, הצעיר שלום חי בשמוט סלט"א.

רבי ישועה צפג' חתום יחד עם רבני תוניס על שתי תקנות המופיעות בספר "תורה וחיים" לרבי אברהם הכהן מגוץ זצ"ל ג'רבה תשכ"ד. בתחילת הספר מופיעות שתי תקנות אשר תוקנו על יד חכמי תוניס באותו דור .
א. תקנת החזקת תלמידי חכם.
ב. תקנת המוהלים.
על תקנו אלו חתומים ביום ב' לחודש אייר שנת התרט"ו-1855 "והכל בריר ושריר וקיים וחתום עלה מורינו הרה"ג הצעיר ישועה בסיס .והרב משנה למלך הצעיר נתן בורג'יל. הצעיר שמואל צפג' ס"ט. הצעיר ישועה צפג' ס"ט. הצעיר אברהם הכהן יצחקי ס"ט, הצעיר משה פיתוסי ס"ט. הצעיר אברהם חג'אג' ס"ט. הצעיר שלום חי בשמוט ס"ט. הצעיר יעקב בן זקן ס"ט. הצעיר נסים מעארך ס"ט. נשמט ממקומו הצעיר אהרון הכהן טנוג'י ס"ט.

בספר "מעשה בית דין" לרבני תוניס בדף נ"א סימן כ"ח תשובת רבני תוניס משנת תרט"ז-1856 חתומים הצעיר ישועה בסיס ס"ט, ע"ה אברהם הכן יצחקי ס"ט, ע"ה ישועה צפג' ס"ט, ע"ה אברהם חג'אג' ס"ט.
בספר "שובה ישראל" לרבי יהודה ג'רמון ליוורנו תרמ"ט ישנו מכתב סמיכה לרבי יהודה ג'רמון זצ"ל, וחתומים עליו בעשור הראשון לחודש אייר בשנת הת"ר ושמנה עשר (תרי"ח-1858) ליצירה ברוב עז ושלום פה תונס יע"א הצעיר ישועה בסיס ס"ט. הצעיר נתן בורג'יל סלט"א. הצעיר שמואל צפיג' סל"ט. הצעיר אברהם הכהן יצחקי סלט"א. הצעיר ע"ה ישועה צפיג' ס"ט. הצעיר אברהם חג'אג' ס"ט. הצעיר שלום חי בשמוט ס"ט. הצעיר נסים מעארך סלט"א.

בהסכמת רבני תוניס משנת תרי"ט-1859 לספר "כרוב ממשח" לרבי שלמה אלפאסי ליוורנו תרי"ט-1859 ראשון החתומים הוא ע"ה ישועה בסיס ס"ט, עה נתן בורג'יל סלט"א, ע"ה שמואל צפג' ס"ט, ע"ה אברהם הכהן יצחקי ס"ט, ע"ה ישועה צפג' ס"ט, ע"ה אברהם חג'אג' ס"ט, הצעיר משה פיתוסי ס"ט, הצעיר שלום יי בשמוט סלט"א, הצעיר נסים מעארך סלט"א.

בספר "כף הכהן" לרבי אברהם הכהן יצחקי ליוורנו תרכ"ה-1865 בפר "חסדי כהונה" דף נ"ג דרוש כ"ד : "דרוש שדרשתי על שאר בשרנו החו"ש הדו"מ כה"ר ישועה צפג' זלה"ה שנת תרכ"ג (1863) בסדר שמיני"

בספר "זבחים שלמים" לרבי אברהם אנקאווא ליוורנו תרי"ח-1858 בסוף הספר ישנו ספר נוסף "טהרת הכסף" של אותו מחבר, וזה מכיל שאלות ותשובות ,בדף ב' ע"ב ישנה אגרת
אשר נשלחה מתוניס לווהראן (אלג'יר) ללא תאריך ועליה חתומים הצעיר שמואל צפג', ישועה צפג' ,משה פייתוסי, נסים מעארך, אברהם חג'אג', אברהם יצחקי הכהן.

בהסכמת רבני ג'רבה משנת תשי"א-1951 לספר "דברי דוד" לבנו רבי דוד צפג' ג'רבה תשי"א-1951 כך נכתב: "כמהר"ר דוד צפג' זצוק"ל מאו"ר עוב"י תונס יע"א והיה רב ומו"ץ בעי"ת מוסתיר יע"א והייתה מנוחתו כבוד זה קרוב לשישים שנה בנו של הרה"ג החו"ש הדה"מ כמהר"ר ישועה צפג' זצוק"ל אחד מבתי דינו ועמיתו בתורה של הרה"ג המפורסם בישראל גדול שמו המקובל האלוקי כמהר"ר אברהם הכהן יצחקי זצוק"ל.

בספר "שערי צדק" ספר זרעו של אברהם ח"ב לרבי אברהם חג'אג' תוניס תרפ"ח-1928 דרוש א' "דרוש שדרשתי על עמיתי בתורה כמוהר"ר ישועה צפג' ז"ל בתשלום החודש בבית הכנסת בס' תזריע יום ש"ק ו' אייר תרכ"ג"

רבי ישועה צפג' נתבקש בישיבה של מעלה ביום ו' לחודש ניסן שנת תרכ"ג-1863ת.נ.צ.ב.ה אמן

בנוסח השכבה שאומרים בתונס בליל כפור מתוך הספר "תולדות חכמי תונס" דף שע"ד ס"ז וג"ן (וגם נפש) הרב ר' ישועה צפז.

ליקט וערך יוסי פרי

אודות יוסי פרי

עוד כתבה שתעניין אתכם

יום פטירתו של רבי יעקב לומברוזו זצ"ל (1)

רבי יעקב לומברוזו זצ"ל הוא אביהם של רבי יצחק לומברוזו (זרע יצחק) ורבי אברהם לומברוזו …

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *