רבי משה ברדע

רבי משה בר יוסף ברדע זצ"ל דיין מבית דינו של רבי ישועה בסיס זצ"ל. חתום על כמה הסכמות לספרים ופסקי דין.

רבי משה ברדע זצ"ל חיבר את הספר "בגדי כהונה" אשר לא עלה המזבח הדפוס.

רבי משה ברדע שימש גם כמגיה לספר "שורש יש" לרבי שלמה שמאמא ליוורנו תקס"ט-. 1809 .

בפתיח למסכת בכורות כך נכתב: "אתחיל לכתב על מסכת בכורות בעזרת יוצר המאורות. הוא יסייעני להבין ולהורות. יפתח לבנו לשתי תורות. יום שנכפל בו כי טוב א"ך טוב לישראל לחדש חשון שנת עם זו קני"ת ס' והצליח דרכך וג"ו והגהתי אותם אני הצעיר זעירה דמן חברייה משה בכ"ר א"א יוסף ברדע יצ"ו בשנת התקס"ז-1807 ליצירה לבקשת אחיו של המחבר נר"ו".

בסוף ספר יש ליקוטים על מסכת עירובין וכך כתב המחבר: "אלו הליקוטים על מס' עירובין שנינו אותם ביחד אנן עניי צעירי הצאן שלמה שמאמא ס"ט ומשה ברדע ס"ט והחידושים שכתבנו נאמרו בין שנינו"

בספר "מעשה בית דין" ג'רבה תר"ע 1910 סימן ל"א חתום על תשובה בשנת תרצ"ד-1834יחד עם רבי ישועה בסיס רבי יצחק חיים אשכנזי רבי משה ברדע ורבי שמואל צפג'.
סימן ל"ג חתום על תשובה מחודש מנחם אב שנת תר"ז-1847 לרבי מעתוק חדאד זצ"ל יחד עם רבי ישועה בסיס ורבי יצחק אשכנזי.

בהסכמת רבני תוניס משנת תקצ"ו-1836 לספר "שפתי רננות" לרבי שאול בר מוסא הכהן ליוורנו תקצ"ו-1836 חתומים: ע"ה ישועה בסיס ס"ט, ע"ה נתן בורג'יל סלט"א, הצעיר יהודה הלוי ס"ט, הצעיר אברהם הכהן ס"ט, ע"ה מרדכי נג'אר ס"ט, הצעיר משה ברדע סלט"א, ע"ה יצחק חיים אשכנזי ס"ט, הצעיר שמואל צפג' ס"ט.

בהסכמת רבני תוניס משנת תקצ"ח-1838 לספר "פה ישרים" לרבי חביב טולדנו ליוורנו תקצ"ח-1838 חתומים: ע"ה חיים דוד יצחק הכהן טנוג'י ס"ט, ע"ה ישועה בסיס ס"ט, ע"ה נתן בורג'יל ס"ט, ע"ה מרדכי גז ס"ט, ע"ה אברהם הכהן ס"ט, ע"ה מרדכי נג'אר ס"ט, ע"ה משה ברדע ס"ט, ע"ה שמואל צפג' ס"ט, ע"ה רחמים אברהם אשכנזי ע"ה.

בהסכמת רבני תוניס משנת תקצ"ט-1839 לספר "ירך יעקב" לרבי יעקב פיתוסי ליוורנו תר"ב-1842החתומים חיים דוד יצחק הכהן טנוג'י ס"ט, הצעיר אברהם הכהן ס"ט, ע"ה שמואל צפג' ס"ט, הצעיר משה ברדע ס"ט, ע"ה נתן בורג'יל ס"ט, הצעיר ישועה בסיס ס"ט.

בשנת תקצ"ט-1839 חתום רבי משה ברדע זצ"ל על מכתב שנשלח מבית הדין בתוניס אל ראשי ק"ק הדיג'ת (גרבה) ובו הם מבקשים לעמוד לימין רבי שאול הכהן זצ"ל מפני נושיו. על מכתב זה חתומים ע"ה יאודה הכהן טנוג'י ס"ט, הצעיר שמואל צפג' ס"ט, הצעיר ישועה בסיס ס"ט, ע"ה נתן בורג'יל סלט"א, ע"ה יצחק חיים אשכנזי ס"ט, הצעיר מרדכי גג' ס"ט, ע"ה מרדכי נג'אר סלט"א, הצעיר משה ברדע סלט"א.

בספר "גדולי רבני תוניסיה ולוב" ליהודה מסינג ירושלים תשמ"ו-1986 בדף 34 איגרת משנת התר"א-1841 ובה בקשה לסייע לאחד השדרים באיסוף תרומות למען ארץ חמדתנו חתומים: הרב מרדכי הכהן טנוג'י, רבי נתן בורג'יל, רבי מרדכי נג'אר, רבי חיים אברהם אשכנזי, רבי שמואל צפג', רבי משה ברדע, רבי מרדכי גג', רבי ישועה בסיס.

בספר "מעשה בית דין" חתום רבי משה ברדע על כמה תשובות להלן סימנם: טו', טז' . כא' , כה' לא.

בנוסח השכבה שאומרים בתונס בליל כפור מתוך הספר "תולדות חכמי תונס" דף שע"ד ס"ו וג"ן (וגם נפש) הרב ר' משה ברדע.

ליקט וערך יוסי פרי

אודות יוסי פרי

עוד כתבה שתעניין אתכם

רבי פראג'י בר שמואל עלוש זצ"ל

  רבי פראג'י בר שמואל עלוש תלמיד חכם ונבון  והוא אחיו של רבי יוסף (סוסו)  …

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *