יום פטירתו של רבי שמריה קאטאריואס זצ"ל

רבי שמריה קאטאריואס זצ"ל. חתום על אגרת שליחות לרבי מסעוד בונאן זצ"ל משנת תק"ח-1748 יחד עם חכמי טבריה.
בחלוף הזמן היה גם הוא שליח טבריה לצפון אפריקה, בשנת תקט"ו-1755 היה באלג'יר ושם נשא-ונתן בהלכה עם רבי יהודה עייאש זצ"ל, השליח הראה לרבי יהודה עייאש תשובה בהלכה שהשיב לרבי יצחק בונאן זצ"ל בעל "אהלי יצחק" ליוורנו תקפ"א-1821 בשולי התשובה הדף קע"ד הוא כותב: "בהיותי בעיר ארג'יל הרציתי הדברים לפני הרב הכולל מהר"י עייאש".

בסוף תשרי תקי"ט-1758 עבר לפאס אשר במרוקו ואישר תשובה בהלכה מאת רבי יעקב בן צור זצ"ל בעל הספר "משפט וצדקה ביעקב" בנא-אמן-אלכסנדריה תרנ"ד-1894. "גם אנוכי הבא מעה"ק טבריא ראיתי את פס"ד הכתוב לעיל וכל דבריו אמת וצדק" דף קי"א.
באותה שנה הגיעה לתוניס ובמהלך השנים נתן את הסכמתו לספרים רבים:

בהסכמת רבני תוניס משנת תקי"ט-1759 לספר "תעופות ראם" לרבי מרדכי ברוך קארבאליו זצ"ל ליוורנו בשנת תקכ"א-1761. ישנה תוספת "אנוכי איש צעיר זעירא דמן חברייא מעה"ק טבריה החתום בסדר זה הדבר שנת "חסד ואמת לפ"ק" ומתחת חתומים שמריה קאטאריואס ס"ט. יוסף כהן ס"ט. אברהם כייאט ס"ט.

"תולדות יצחק" לרבי יצחק חדאד ליוורנו בשנת תקכ"ב-1762.ישנה הסכמה של שליח עה"ק טבריה משנת תקכ"א-1761ועלה חתום שמריא קטאריואס.

"קרני ראם" לרבי יצחק חדאד ליוורנו תקכ"ה-1765. ישנה הסכמה של שליח עה"ק טבריה משנת תקכ"ה-1765 ועלה חתום שמריה קאטאריואס.

בהסכמת רבני תוניס משנת תקכ"ח-1768 לספר "זרע יצחק" לרבי יצחק לומברוזו זצ"ל תוניס שנת תקכ"ח-1768 ראשון החתומים הוא מסעוד אלפאסי ס"ט, ואחריו יוסף כהן ס"ט. שמריה קטריוס ס"ט. מרדכי קארבאליו ס"ט. דוד נג'אר ס"ט. אברהם כייאט ס"ט. מרדכי אלחאייך ס"ט. שמשון בוכארא ס"ט, יצחק אלחאייך ס"ט.

בספר "משחא דרבותא" לרבי מסעוד אלפאסי ליוורנו תקס"ו-1795 בדף קנ"א ע'א פסק דין משנת תקל"ב-1772 ראשון החתומים הוא ע"ה מסעוד רפאל אלפאסי ואחריו חתומים. שמריה קאטאריואס. דוד נג'אר. יוסף זרקא. אברהם כטורזה. יוסף כהן. מרדכי אלחאייך. יעקב חג'אג'. שמואל צוייד ודניאל לומברוזו.

הרב שמריה קאטאריואס זצ"ל ונתחבב מאוד על חכמי העיר תוניס ובקשו מימנו לשמש להם כרב והוא נענה לבקשתם והחליט להשתקע בתוניס.

נשארו ממנו תשובות וחידושים רבים בספרים הנ"ל:

"קורבן אהרון" לרבי אהרן מועטי זצ"ל ליוורנו תקל"ג-1773 דף ל"ח.
"ירך יעקב" לרבי יעקב פיתוסי זצ"ל ליוורנו תק"נ-1790 דף קט"ו .
"ברית אברהם" לרבי אברהם בושערה זצ"ל ליוורנו תקנ"א-1791 דף כ"ד ע"ב.
"משחא דרבותא" לרבי מסעוד רפאל אלפאסי זצ"ל ליוורנו תקס"ה-1805 דף קמ"ז.
"משכנות הרועים" לרבי עוזיאל אלחאייך זצ"ל ליוורנו תר"כ-1860 דף רס"א ,

בסוף ספר "אברהם יגל" לרבי אברהם הכהן ליוורנו תר"ג-1843 יש בסוף הספר ספר נוסף הנקרא "זכר צדיק" פרוש נאה על משניות בסדר זרעים מהרב המובהק כמוה"ר שמרייה קאטאריואס ז"ל.

רבי שמריה קאטאריואס נתבקש בישיבה של מעלה ביום  בראש חודש ניסן בשנת תקל"ד-1774.(תולדות חכמי תונס דף ש"ו) ת.נ.צ.ב.ה.

ליקט וערך יוסי פרי

אודות יוסי פרי

עוד כתבה שתעניין אתכם

יום פטירתו של רבי שלום שמעוני זצ"ל

תולדות חיו של רבי שלום שמעוני מתוך הספר "גנזי שלום" תוניס תרע"ו -1916 . רבי …

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *