ספרייה תורנית א-ג

מוצגים  לפניכם ספרים אשר חוברו  ע"י רבני תוניסיה

הרשימה ערוכה עפ"י סדר א-ב של שמות המשפחה של הרבנים וזאת כדי להקל על החיפוש.

הספרייה בנויה לפי מדפים, כל מדף מכיל כ30 רבנים לפי הסדר א-ב וספריהם.

חלק מהספרים  נלוו לספרים של רבנים אחרים אשר יצאו לדפוס.ולא כספרים בפני עצמם.

הספרים  הכתובים בצבע אדום ניתן לפתוח ולדפדף.

רבי אברהם בר משה  אבוקארא זצ"ל
אב"ד הליבורנזי מחבר הספרים "בן אברהם" *ח"א "בית הספק" כולל נ"ב סימנים בכללי הספיקות ועליו סומכים גדולי הפוסקים  בתוניס. ליוורנו תרמ"ב
רבי יעקב אבוקארא זצ"ל
מחבר הספר "והקשורים ליעקב" * חי'  על התנ"ך . ישראל תשל"ד
רבי שמשון אבוקארא זצ"ל (השני)
מחבר הספר "עת לדבר" * פרוש על ההגדה של פסח. ליוורנו תר"כ 
רבי יצחק אברהמי זצ"ל
מחבר הספר "אמרי קודש" * דרושים . סוסא תשי"ט
רבי עוזיאל אלחאייך זצ"ל
מחבר הספרים "חיים וחסד"  חלק א' "מערתא דדייני"* דרושי הספד על דייני תוניס. חלק ב' "מערתא דחסידי" * על חכמי וחסידי תוניס. ליוורנו תרכ"ה "משכנות הרועים"* חיבור ענק של פסקי דין ותשובות בהלכה בענייני שו"ע . ליוורנו תר"כ
רבי יצחק אלמאליח זצ"ל
מחבר הספר יזרע יצחק" * חי' על הש"ס .תוניס תרצ"ב
רבי מסעוד רפאל אלפאסי זצ"ל ראב"ד תוניס
מחבר הספר "משחא דרבותא"*חידושים ושו"ת על ארבעת חלקי השו"ע יחד עם בניו רבי שלמה ורבי חיים אלפאסי זצ"ל .ליוורנו תקס"ה
רבי שלמה אלפאסי זצ"ל ראב"ד תוניס
מחבר הספר "כרוב ממשח" * על הש"ס והרמב"ם . ליוורנו תרי"ט
רבי יצחק בוחניק זצ"ל
מחבר הספרים  "ויאמר יצחק" * חי על הש"ס . ג'רבה תשכ"ה. "בני חי" * ספר דינים קטן לתלמידים. ישראל תשל"ט
רבי יצחק חי בוכובזא זצ"ל-ראב"ד לוב
חיבר את הספרים "ברכה ותהילה" *  חי' על ספר תהילים: ג'רבה תש"י. "בית הלחמי"* שו"ת. ישראל תשל"ה "טובה תוכחת" * פרושים על ספר משלי. ישראל תשל"ג . "לב ימים"* כללי הש"ס ע"ס א"ב. ישראל תשל"ג ."לחם לפי הטף"*  מערכות חי'  תנ"ך ומארז"ל .ג'רבה ת"ש
רבי יוסף בוכריס  זצ"ל  רב העיר זרזיס
מחבר הספר "זכרון יוסף"* שו"ת וחי' שו"ע . ישראל תשל"ג "דברי יוסף" *דרושים. ישראל תשל"ח    "יוסף לקח" ח.א.  "יוסף לקח" ח.ב
רבי יצחק בוכריס זצ"ל
מחבר הספר "שיח יצחק" *חידושים על הש"ס ושו"ע
רבי כמוס בוכריס זצ"ל
מחבר הספר"רכב בחור"* מערכות חי' תנ"ך ש"ס.  ג'רבה תרפ"ג
רבי רחמים בוכריץ זצ"ל דיין בדיג'ת
רבי רחמים בוכריץ שליט"א
מחבר הספר "לב רחב" *פרוש על התורה. ישראל
רבי אברהם בר שלום בלעיש  הלוי זצ"ל
מחבר הספרים"אחרית לאיש שלום"*פי' על שו"ע. ליוורנו תקפ"ט "עפרות תבל"* פי על קוהלת. לונדון תר"י תורגם לאנגלית "פתח הבית""* שמונה דרושים והספדים. ליוורנו תק"צ. "באר לחי רואי" * דרושים מוסריים .טורין תקע"ו  אשר תורגם לצרפתית איטלקית וגרמנית. "חרות על הלוחות" *תפילה למש' רוטשילד. לונדון תר"ח תורגם לאנגלית. "יד אבשלום*חי' על הטור או"ח ושו"ת. תר"ו "פרח שושן בית לוי" *דרשות בכבוד המלך ושריו. לונדון תר"ד תורגם לאנגלית "קול תודה וקול זימרה"* שיר לכבוד השר מונטיפיורי. לונדון תר"ו "קינת סופדים" *קינות על המלך אוגוסט פרידריך תורגם לאנגלית . לונדון תר"ג "קינה"* על מות הברון רוטשילד תורגם לאנגלית.לונדון תר"ט "רוח והצלה" * שירים .לונדון תר"א "שירים" * לכבוד המלכה הולנדיה  תורגם לצרפתית. פריס תקפ"ד "תבואותיקב"*פרושים על התנ"ך והש"ס. ליוורנו תק"פ
רבי דוד בונאן  זצ"ל דיין   אב"ד ליבורנזי
מחבר הספרים "די השיב"* שו"ת  יחד אם רבי יהודה הלוי זצ"ל. "נשאל דוד"* שו"ת. ליוורנו תרי"ז "מועד דוד"*חיבור על עבודת הקדש. ירושלים תרמ"ז"מחנה דוד"* חידושים על סוגיות בש"ס. ירושלים תרמ"ט
רבי יצחק בונאן  זצ"ל
מחבר הספרים "אהלי יצחק" *חיבור על אחד עשר מסכתות בש"ס. ליוורנו תקפ"א."אהל ישרים" *כללים בש"ס   "ברית יצחק" *על התורה והמכילתא. ליוורנו תר"ו
רבי שלום חי בן בארון זצ"ל
מחבר הספר "בית יעקב"  * בקשות ושירים. תוניס תרנ"ח
רבי ישועה בסיסי זצ"ל- ראב"ד תוניס
מחבר הספר "אבני צדק" * חלק א' חי' שו"ת ואו"ח. חלק ב' לשו"ע  ויו"ד. תוניס תרס"ג
רבי אברהם חיים בורג'ל זצ"ל -דיין בתוניס
מחבר הספר "חקי חיים" *חי' על שו"ע יו"ד ועוד. ג'רבה  תשי"ב
רבי אליהו חי בורג'ל זצ"ל
מחבר הספרים "שם עולם"* על תוספות, הרא"ש למסכת שבועות ומגילה. ליוורנו תקל"ח מגדנות נתן ח"א ליוורנו תקמ"ה. מגדנות נתן ח"ב
רבי יוסף בורג'ל  זצ"ל (הראשון)
מחבר הספרים "ויקן יוסף" * (חלק א')ספר גדול של מערכות וחקירות בהלכה. ליוורנו תרי"ב"זרעא דיוסף"*  (חלק א') על בעלה התוספות .ליוורנו תר"י
רבי נתן בורג'ל זצ"ל (הראשון)  ראב"ד תוניס
מחבר הספרים "חק נתן"*חיבור עצום על כל סדר קדשים והוריות.  נלווה אליו"מגדנות נתן"* חיבור על בבא מציעא. ליוורנו תקל"ח
רבי נתן בורג'ל זצ"ל (השני)
מחבר הספר "מאורת נתן" *חי על שני פרקים ראשונים לב"מ. תוניס תרס"ג
רבי יוסף ברבי זצ"ל-מג'רבה
מחבר הספרים "בן פורת יוסף"* שלושה חלקים, ח"אעל התנ"ך ומארז"ל תרפ"ד, על הש"ס תרצ"ב,  שו"ת.חידושים. ג'רבה תרצ"ב"ילדי יוסף" *שלושה חלקים, מערכות מוסר, ח"בח"בח"גח.גח"אדרושים, ח"ג פרושים על כמה מסכתות.  ג'רבה תרע"ט
רבי מבורך בראנץ זצ"ל
מחבר הספר "יבורך גבר" תוניס תרנ"ה
רבי חיים ג'רמון זצ"ל
מחבר הספר "צדקה וחיים"* חידושי תורה.ליוורנו תקמ"ז
רבי נהוראי ג'רמון זצ"ל
מחבר הספר "יתר הבז" * חי' על הש"ס .ליוורנו תקמ"ז
רבי יהודה ג'רמון זצ"ל
מחבר הספרים "שובה ישראל"* דברי התעוררות לתשובה הסכמות ותקנות מרבני תוניס . תוניס תרמ"ג "מוסבות שם"* תולדות רבני תוניס "נחלת אבות". ליוורנו תרל"ז "נוסף על נחלת". ליוורנו תרמ"ג
ליקט וערך יוסי פרי

אודות יוסי פרי

עוד כתבה שתעניין אתכם

מדף כ-ס

רבי אברהם כטורזא זצ"ל מחבר הספר "זרע אברהם"* חי' על כמה מסכתות ועל הרמב"ם, שו"ע ועוד. …

One comment

 1. יוסף ג'אן (ג'יעאן) - נינו של ר' ציון ביתאן

  בע"ה

  ליוסף פרי השלום והברכה

  עדכונים לרשימת הספרים עבור
  רבי יצחק חי בוכובזא זצ"ל-ראב"ד לוב
  "מבצר יצחק" – חידושים על רוב מסכתות התלמוד – יצא לאור בשנת התשנ"ח
  "גנזי ברכה" – חידושים על הזוהר – תולדות עד ויחי – יצא לאור בשנת התשנ"ב

  קימים עוד ספרים בכתב יד שלא יצאו לאור, במידה ותרצה אפרטם

  בברכה
  יוסף ג'אן

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *