מדף ק-ת

רבי שמריה קאטריוואס זצ"ל

מחבר הספר "זכר צדיק"* פרוש על המשניות.
רבי מרדכי ברוך קאראבליו זצ"ל אב"ד ליבורנזי
מחבר הספר "מירא דכייא"* חי' על הש"ס. ליוורנו תקנ"ב "תועפות ראם" *חי על רש"י לחומש והרא"ם ליוורנו תקכ"ב
רבי משה שלום זצ"ל
מחבר הספר " ישמח משה"* שיטה על מסכת זבחים. ליוורנו תרי"ט
רבי שאול מקיקץ שלי זצ"ל
מחבר הספר "מדרשו של שם" ג'רבה תש"ז
רבי יוסף שמעוני זצ"ל
מחבר הספר "דרך ישרה"* חי' ש"ס,  ג'רבה תשכ"ו
רבי מרדכי שמעוני זצ"ל
מחבר הספר "ושמו מרדכי"* חי' תנ"ך ומארז"ל. ג'רבה תשכ"ו
רבי שלום שמעוני זצ"ל רב העיר גפצא 
מחבר הספרים "גנזי שלום"* שו"ת מרבני תוניס אל הרב וכן חי' ש"ס וחי' תנ"ך ע"ד הקבלה. תוניס תרע"ו "דברי שלום "* פתיחה בערבית לעשרת הדיברות. ג'רבה תרע"ה
  אלקאייד נסים שמאמא ז"ל
הספר "משפט הירושה" ליוורנו תרל"ח
אלקאייד שלמה בר משה שמאמא זצ"ל
רבי שלמה שמאמא  זצ"ל
מחבר הספר "בגדי שש"* חידושים על הש"ס.  ליוורנו תקס"ט"* חי' על השו"ע. ליוורנו תרכ"ו  "שורש ישי
רבי שמואל שמאמא זצ"ל
מחבר הספר "קרנים" ליוורנו תקפ"ד
רבי יהודה שתרוג זצ"ל ורבי יוסף שמאמא זצ"ל
מחברי הספר "דיני שחיטה ובדיקה"  בערבית ליוורנו תרל"ג
 רבי ישועה חי שתרוק זצ"ל
מחבר הספר "פראיץ' לקלוב"* תרגום הספר "חובת הלבבות" בערבית.  ג'רבה תרע"ד  "שבת אחים"* הלכות בדיקה. טריפות ומליחה. חובר יחד עם אחיו רבי משה  שתרוג זצ"ל ורבי שלמה דאנה זצ"ל . ג'רבה תרפ"ג
רבי משה שתרוג זצ"ל ראב"ד  תוניס
 קופת "קרן דוד" 
הספר "קרן דוד" כולל בתוכו 7 חוברות וכל חוברת חוברה ע"י רב אחר. ח.א רבי משה זקן מאזוז זצ"ל. ח.ב רבי אברהם מאזוז זצ"ל. ח.ג ח.ד רבי מרדכי עטייה זצ"ל. ח.ה רבי פראג'י אדמרי  זצ"ל ובנו רבי שלמה אדמרי זצ"ל. ח.ו רבי פראג'י בוכריץ זצ"ל. ח.ז רבי כליפה כהן זצ"ל. ג'רבה תרע"ו. "קרן דוד" ב' ג'רבה תרע"ו
עלונים שונים.
אוצר התורה:
ערוך ע"י רבי שושן כהן:  תשרי. חשון.כסלו. טבת-אדר
השושנה:
 תשרי– תשט"ו. חשון– תשט"ו. כסלו-תשט"ו. טבת-תשט"ו. שבט-תשט"ו. אדר א,ב-תשי"ד. ניסן-תשי"ד. אייר-תשי"ד      סיון-תשי"ד. תמוז-תשי"ד.אב-תשי"ד. 
 כתר תורה:
ערוך ע"י רבי בוגיד סעדון זצ"ל: "כתר תורה" ג'רבה תרח"צ
מבחר הגדות של פסח  בעברית צרפתית וערבית תוניסאית

אודות יוסי פרי

עוד כתבה שתעניין אתכם

מדף כ-ס

רבי אברהם כטורזא זצ"ל מחבר הספר "זרע אברהם"* חי' על כמה מסכתות ועל הרמב"ם, שו"ע ועוד. …

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *