מדף כ-ס

רבי אברהם כטורזא זצ"ל

מחבר הספר "זרע אברהם"* חי' על כמה מסכתות ועל הרמב"ם, שו"ע ועוד.  ליוורנו תקפ"א

רבי דוד כטורזא זצ"ל ראב"ד תוניס
מחבר הספר "עיני דוד"* הלכות גיטין . תוניס . "תנובות שדי"  ח.א ח.ב על שו"ע דיני שחיטה וטרפות חובר יחד עם רבי ישועה אלמאליח זצ"ל .ג'רבה תרצ"ו
רבי משה כרייף זצ"ל
מחבר הספר "באר משה"* שיטה על מסכת נזיר,
רבי יצחק לומברוזו זצ"ל   ראב"ד תוניס
מחבר הספר "זרע יצחק "*  חי' על הש"ס ובסופו כמה דרושים, תוניס תקכ"ח
 
 רבי שלום לישע זצ"ל דיין תוניס
 מחבר הספר "נחלת שלום"* חידושי פוסקים,  ג'רבה תרע"ו
  
רבי אלטר מאזוז שליט"א רב מושב איתן
 מחבר הספר "אבות על בנים"* חי' ופרושים על מסכת אבות. ישראל  תשל"ה
  רבי מצליח מאזוז הי"ד
מחבר הספר " איש מצליח"  ח.א על שו"ע,  ח.ב א"ח ויו"ד, ח"ג  על אה"ע וחו"מ. ישראל תשל"ד
  
רבי רחמים מאזוז זצ"ל
 מחבר הספר "כסא רחמים"* פרוש לספר תהלים. ירושלים תע"ר
רבי משה זקן מאזוז זצ"ל ראב"ד ג'רבה
מחבר הספרים  "שערי תורה"* מחולק לשבעה חלקים  "ויקרא משה" חי' ש"ס "ויכתוב משה" עניינים שונים בש"ס "ויסמוך משה"* עניינים שונים בש"ס  "וילקט משה"* ליקוטים שונים "כתב משה"* חידושי הלכות  "קרא משה"* חידושי אגדות  "דרש משה"* דרושים ג'רבה תער"ג   "שערי משה"* חי' של  שו"ת,חי' הלכה מחולק לארבעה חלקים "ויאמר משה" "וידבר משה" "קול משה" "ויען משה". ג'רבה תער"ג "הוראות זקן"  כוללים את הספרים "שפתי צדיק"* דיני שבתות ומועדים. "פי צדיק"* דיני תפלה, מאכלות אסורים ונידה,  "עיני צדיק"* דיני שחיטה וטריפות. גרבה תרע"ו  "ויקהל משה"* דרושים לשבתות.  ג'רבה תרע"ו "זכר צדיק"* דרושים לימים נוראים עם פסקי הלכות. ג'רבה תרע"ה  "סבר פנים" כולל בתוכו "פני זקן" חי' ש"ס "פני משה" כללים ועניינים שונים "פני המלך" חי' על הרמב"ם. ליוורנו תרמ"א  "צדיק ונשגב"* שיטה מורחבת על מסכת ביצה בסופו נדפס "צדקת משה"* שו"ת. ג'רבה תרע"ו            "שם משה"*  ירושלים תרס"ה "פתגם המלך" "דברי משה". ליוורנו תרמ"ה "ביד משה" ג'רבה תר"ע. "ארחות חיים" ג'רבה תרע"ט.
 
  רבי כמוס מאמו זצ"ל
מחבר הספר "בני מכיר ג'רבה תשכ"ג. "מעט מיים"*  ג'רבה תשכ"ג .חי' ש"ס ושו"ת
 
רבי מסיעד מהדאר זצ"ל
מחבר הספר "מסעדי גבר"* חי' ש"ס  "מסעד לבית ה' "*חי' על התורה ועוד.  "ג'רבה תש"ך "מנוחה וחיים"* דרושים. ג'רבה תשכ"ב "שערי טהרה"* הלכות נדה . ג'רבה "מים טהורים" שו"ת בארבע חלקי הש"ע  נתיבות תשד"מ
  
 רבי יעקב מוהדר זצ"ל
 מחבר הספר "זרע יעקב"* חי' על הש"ס.
 רבי יוסף מועטי זצ"ל
מחבר הספר "שם יוסף"* חידושי ש"ס והרמב"ם. ירושלים תרל"ט
  
רבי אברהם מימון זצ"ל
 מחבר הספר "ויען אברהם"* ליקוטי תורה.ג'רבה תער"ג
 רבי יצחק מימון זצ"ל
מחבר הספר "סם חיי"* חי' תנ"ך ומארז"ל עם מעשיות ומוסרים בערבית. ג'רבה תש"ח
 
  רבי משה מימון זצ"ל דיין  גאבס
מחבר הספר "המלואים למשה"* חי' תורה ודרושים מהרב הנ"ל ותלמידו רבי אברהם עלוש זצ"ל. ג'רבה תרצ"ו    "ישיר משה" מאגד בתוכו את הספר "שפתי רננות"* פרושים לספר תהלים,
  
רבי משה מימון שליט"א רב קרית אתא
 מחבר הספר "לב טוב ושכל טוב"* פי' על מנין המצוות . ישראל תשל"ה
  
רבי מצליח מימון שליט"א
 מחבר הספר "יהלל פי"* פרושים  לספר תהלים
 רבי שמעון מימון זצ"ל גאבס
 מחבר הספר "אהלי שם"* חי דרושים. ג'רבה תש"י "שם משמעון"* כללי הש"ס דרושים וסיפורי צדיקים. ישראל תשל"ד
 ר' אשר מזרחי ז"ל 
מחבר הספר "מעדני מלך"* שירים ופיוטים.  תש"ה
 רבי יעקב מעארך זצ"ל
מחבר הספר "שופריה דיעקב"* חי על הש"ס והרמב"ם ליוורנו תקי"ב
 רבי משה נקאש זצ"ל
 מחבר הספר "תורת משה"* ליוורנו תקפ"ו
 רבי דוד נג'אר זצ"ל מדייני תוניס  
מחברי הספר "צמח דוד"* חי' ש"ס, הרמב"ם ופרשיות, יחד עם בנו רבי משה נג'אר זצ"ל. ליוורנו תקפ"ח
 רבי יהודה נג'אר  זצ"ל תוניס
מחבר הספרים "אלפי יהודה"* חי' על מסכת שבועות. ליוורנו  תקנ"ד "אהלי יהודה"* חי' על הספרי ובסופו קונטרס תשובות , חי' הלכה וש"ס. ליוורנו  תקפ"ג     "לימודי ה'"* ר"ד לימודים בעניינים שונים. ליוורנו תקמ"ז "מועדי ה'"* על הסמ"ג ודסמיכין עלוהי הרא"ם הרא"ש ומהרש"ל. ליוורנו תקס"ח "שבות יהודה"* חידושים על המכילתא. ליוורנו תקס"ט "שמחת יהודה"* פרוש על חמש מסכתות. פיסה תקע"ו "אדמת יהודה"* חי' ש"ס, הרמב"ם,שו"ע ועוד ליוורנו תקפ"ח "חגי יהודה" תקע"ו
 
 רבי יצחק נטף זצ"ל
מחבר הספר "ושבועתו ליצחק"* חקירות בענייני שבועות. ליוורנו תקפ"ה
 רבי אברהם סופר  זצ"ל 
מחבר הספר "אברהם אוהבי"* חי' תנ"ך ש"ס ושו"ע. ישראל תשכ"ו
 רבי ישועה חויתא סופר זצ"ל
מחבר הספר "ישועה ורחמים"*דרושים. ג'רבה תשכ"ב
  
רבי מגוץ סופר זצ"ל 
מחבר הספר "סם חיי"* חי' גיטין וקידושין. ג'רבה תשכ"ב
 רבי ציון סופר זצ"ל
מחבר הספר "נוה ציון"* ח"א על הש"ס, ח"ב מערכות חי' תנ"ך ומארז"ל, ח"ג מוסר בערבית. ג'רבה תש"ב
 רבי יוסף סדבון  זצ"ל
מחבר הספר "אהבת ה'"* פירוש על האדרא זוטא. ליוורנו תרל"א "יראת ה'"* פירוש על הספר "שער רוח הקודש"* למהרח"ו. ירושלים תרל"ד
 
 רבי חואתי סרוסי  זצ"ל גאבס 
מחבר הספר "בן אחיסמך"* דרושים וחי' ש"ס. ישראל תשל"ה
 

 

אודות יוסי פרי

עוד כתבה שתעניין אתכם

מדף ס-צ

 רבי משה סרוסי זצ"ל מחבר הספר "וישב משה"תוניס תרנ"ז רבי פרג'אללא סרוסי זצ"ל גאבס מחבר …

7 תגובות

 1. רציתי לשאול איפה אפשר להשיג את הספר "שם משמעון" לרבי שמעון מימון ושאר ספרים שלו.
  תודה מראש.
  חג שמח ושבוע טוב..

 2. אור מועדים לשמחה
  אפשר לנסות בישיבת "כסא רחמים" אולי שם ניתן למצאו אותם.
  בברכה
  יוסי פרי

 3. בס"ד
  אם הכוונה לב שמעון מימון מב"ש, מח"ס ילקוט הקדיש. חושבני שניתן להשיג את הספרים שלו דרך בנו הגר בישוב ניצן [ליד אשקלון]. ניתן למצוא את מס' הטלפון שלו, כנראה, בדפי זהב.

 4. יצחק גבריאל מימראן

  שבוע טוב ומזל טוב, ספר "ילקוט הקדיש" חיבר אותו הרב מצליח מימון זצ"ל, וספריו של הרב שמעון מימון הם "אהלי שם" דרשות, ו"שם משמעון" ב"ח, שני הרבנים היו בבאר שבע, ולעת עתה לא ידוע לי אם ניתן להשיג את הספרים, צריך לשאול את הרב ישראל כהן שליט"א עורך "אור תורה" או את הרב בנימין כהן שליט"א מחבר מלכי תרשיש. חזקו ואמצו ויהי ה' עמכם.

 5. בס"ד
  תודה על תיקון הטעות

 6. יצחק גבריאל מימראן

  הספרים "שמחת יהודה" ו"חגי יהודה" לרבי יהודה נג'אר, יצאו לאור מחדש במהדורה חדשה מפוארת ומשוכללת, ע"י מערכת "אור תורה" בירושלים.
  כמו כן הספרים זכר צדיק והוראת זקן לרבי משה זקן מאזוז זצ"ל, יצאו לאור במהדורה חדשה מפוארת, ע"י הרב שמעון דידי שליט"א בנתיבות תשע"ד.

 7. יצחק גבריאל מימראן

  כמו כן יצא לאור מחדש הספר "מחנה לויה" לרבי יהודה הלוי מתוניס, במהדורה מפוארת ומשוכללת, ע"י מכון המאו"ר בירושלים תשע"ד.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *