פרשת ראה

    פרשת השבוע יש בה שבע עשרה מצוות עשה ושלשים ושבע מצוות לא תעשה.   מצוות עשה הם: א} לאבד העבודה זרה והדברים שמתעסקים בהם לצורכה ב} בחג מביאים קרבן חובה ונדבה ג} להקריב קרבנות בבית המקדש ד} לפדות פסולי הקדשים למשל כבש שנעשה בו מום פודים אותו בכסף …

קרא עוד »

פרשת עקב

    פרשת השבוע יש בה ששה מצוות עשה ושתים מצוות לא תעשה. מצוות עשה הם: א} לברך ברכת המזון ב} לאהוב הגר ג} לירא את ה' ד} להתפלל לה' בכל יום ה} להתחבר עם החכמים ו} שלא לשבוע רק בה' כשמחוייבים שבועה בבית דין. ומצוות לא תעשה הם: א} …

קרא עוד »

פרשת ואתחנן

    פרשת השבוע יש בה שמונה מצוות עשה וארבעה מצוות לא תעשה.   מצוות עשה הם א} לייחד שמו יתברך ללא שותף, שאנו מודים שהשי"ת הוא שברא כל העולם, והוא המושל בו לבדו ואין עמו שום שותף ב} לאהוב הקב"ה בכל לבבינו ובכל נפשינו ורכושינו ג} ללמוד התורה וללמדה …

קרא עוד »

פרשת דברים

    פרשת השבוע יש בה שתי מצוות לא תעשה א} אין מניחים דיין שאינו הגון ר"ל יש לו כסף או אנשים שקרובים למלוכה או חכם באיזה חוכמות אחרים, צריכים לבחור דיין שהוא יודע התורה ב} הדיין לא ירא מבעל דין, וכל זמן שאינו יודע הצדק עם מי אפשר לו …

קרא עוד »

פרשת מטות

  פרשת מטות   פרשת השבוע יש בהם  מצות עשה אחת ומצות לא תעשה אחת. מצות עשה היא: לעשות דיני הפרת נדרים ומצות לא תעשה היא: אין עוברים על הנדר   בפרשת השבוע הכתוב אמר שהבת אם שבעה והיא בגיל השנים עשרה קודם לגיל שנים עשרה וחצי, שקודם השנים עשרה …

קרא עוד »

עקידת יצחק-מאת יוסף חיים תמם הי"ו

  בכל שבוע אנו מתעסקים בפרשת השבוע ומוציאים ממנה את מיטב החידושים, אך מה קורה לגבי חידושים על התפילות שאנו מתפללים ביום יום? בתחילת תפילת שחרית אנו אומרים את פרשת העקדה, ויהי אחר הדברים האלה ו-ה' נסה את אברהם, ופרשת העקדה היתה למעשה הנסיון העשירי והאחרון בו נתנסה אברהם אבינו, …

קרא עוד »

פרשת פנחס

    פרשת השבוע יש בה ששה מצוות עשה והם: א} לעשות דיני נחלות מי הוא הקודם ובכללה שהבכור יקח שני חלקים ב} להקריב קרבן התמיד אחד בבקר ואחד בערב ג} להקריב קרבן מוסף בשבת ד} להקריב קרבן מוסף בראש חדש ה} להקריב קרבן מוסף בשבועות ו} לשמוע השופר בראש השנה. …

קרא עוד »

פרשת בלק

    פרשת השבוע מספרת כשישראל הגיעו לפני ערי מואב ללא להלחם עמהם ולא לדבר עמהם כלל פחדו מהם, ובמקום שיזכרו הטוב שעשה אברהם אבינו עם סבם לוט שגדלו עמו עד שהיה לאיש, התחילו להתחכם מה לעשות להם כדי להורגם וחשבו ואמרו שעם ישראל כוחם בפיהם שבכל זמן שיצטרכו לאיזה …

קרא עוד »

פרשת חקת

    פרשת השבוע יש בה שלשה מצוות עשה: א} לעשות פרה אדומה ב} המת טמא ומטמא ג} המים של אפר הפרה מטהר למי שזורקים עליו ומטמא למי שזרק על האנשים.   פרשת השבוע מספרת שישראל בשנת הארבעים לצאת בני ישראל ממצרים כהגיעו למדבר צין נפטרה שם מרים הנביאה אחות …

קרא עוד »

פרשת קרח

    פרשת השבוע יש בה חמשה מצוות עשה וארבעה מצוות לא תעשה. מצוות עשה הם:   א} לעשות משמרת בבית המקדש לכבוד ב} לפדות הבן הבכור ג} הלויים יעבדו במקדש ד} להפריש מעשר מתבואה וליתנו ללוי ה} הלוי יפריש ממה שנתנו לו ויתנו לכהן. ומצוות לא תעשה הם: א} …

קרא עוד »