למנוחת -הנפטרים

למנוחת הנפטרים חודש סיון

    רבי יעקב מוהדאר זצ"ל-תקכ"ז    רבי יצחק אלחאייך זצ"ל-תקס"ב א' רבי דוד חיים יצחק הכהן טנוג'י זצ"ל-תר"ז א' רבי אברהם הכהן(השני) זצ"ל-תרל"ד א'   רבי יעקב לומברוזו זצ"ל-תפ"ג ב'   רבי נסים חורי זצ"ל-תש"נ ב'  רבי שלמה נטף זצ"ל-תרנ"ז ה'   רבי פרץ מימון זצ"ל-תשנ"ב ו'    רבי מרדכי אמייס הכהן זצ"ל-תשל"ד …

קרא עוד »

למנוחת הנפטרים חודש אייר

  רבי אליהו גאביזון (הגדול) זצ"ל-תקנ"ה  רבי שמשון אבוקארה זצ"ל-תקכ"ט רבי יעקב לומברוזו זצ"ל-תק"ל (בן אחיו של ז.י.) א' רבי יוסף זרקא זצ"ל-תקנ"ח א' רבי משה שלום זצ"ל-תקס"ו א' רבי דניאל לומברוזו זצ"ל-תרע"ח (4)  ב'-רבי משה זקן מאזוז זצ"ל-תרע"ה ב' רבי דוד חיים פיתוסי זצ"ל-הת"ר  ב'- רבי סאסי הכהן זצ"ל-תשס"ד ג'-רבי …

קרא עוד »

למנוחת הנפטרים חודש ניסן

רבי אליה חי וזאן זצ"ל תרמ"ב רבי אברהם כייאט זצ"ל תקמ"ו  א' רבי שמריה קאטריואס זצ"ל תקל"ד ב' רבי אליהו דוד מאזוז זצ"ל תשמ"ג ב' רבי שלום שמאמא זצ"ל תרס"ג ג' רבי נסים הכהן זצ"ל תשס"ח ו' רבי ישועה צפג' זצ"ל תרכ"ג ו' רבי מכלוף יאנה זצ"ל תשנ"ח ט' רבי …

קרא עוד »

למנוחת הנפטרים בחודש אדר

        א'  רבי כמוס חדאד זצ"ל-מדנין-תרפ"ו(אדר א') א'  רבי מנחם מאזוז זצ"ל-תרכ"ח א'  רבי משה  עלוש זצ"ל-תשמ"ו א' רבי חיים טרבלסי זצ"ל תשל"ד ב' רבי אליהו (לאלו) כהן זצ"ל תשכ"ה ב'  רבי יצחק אלמאליח זצ"ל-תוניס-תרע"א ג'  רבי יצחק הלוי די לאון זצ"ל תרנ"ד (אדר א') ד'  רבי …

קרא עוד »

למנוחת הנפטרים בחודש שבט

ד' הקאייד יהודה שמאמא זצ"ל-תרס"ב ה' רבי יעקב כהן (השני) זצ"ל-תשי"ט ז' -רבי אברהם חיים בורג'ל(השני) זצ"ל-תרנ"ד ז' רבי חיים רפאל דמרי  זצ"ל תשמ"ט ח' רבי יצחק לומברוזו ז.י זצ"ל-תקי"ד ח' –  רבי יצחק טייב זצ"ל-תק"ץ ח'-   רבי עקיבא אביטבול זצ"ל-תשי"ט ח' רבי יעקב עזרייה זצ"ל-תרפ"ה ט' רבי נתן …

קרא עוד »

למנוחת הנפטרים בחודש טבת

    א' רבי יוסף אלמערבי זצ"ל א' רבי מסעוד רפאל אלפאסי זצ"ל-תקל"ה א' רבי חזקיה חדאד זצ"ל-תשס"ו ב' רבי יעקב אבוקארה זצ"ל תש"א ג' רבי יעקב הכהן גדישא זצ"ל-תר"ע ד' רבי מצליח מימון זצ"ל-תשמ"ט ד' רבי שמואל בלעיש זצ"ל-תרי"ב ה' רבי יהודה הלוי זצ"ל-תר"ט ו' רבי משה שמאמא זצ"ל-תרמ"ב …

קרא עוד »

למנוחת הנפטרים כסלו

    א' רבי אברהם הכהן טנוג'י חודרייה זצ"ל-תרל"ח א'   רבי דוד (דידו) עידאן זצ"ל-תשט"ו ב'   רבי יצחק בוכריס זצ"ל-תש"מ ד'   רבי רפאל צבאן זצ"ל-תשנ"ה ד' רבי ישראל הכהן טנוג'י זצ"ל-תר"ס ה'  רבי מרדכי הכהן גנונה זצ"ל-תרמ"ו ח'  רבי אברהם לומברוזו (השני) בנו של ז.י זצ"ל-תקמ"ד ח'  רבי אברהם הכהן …

קרא עוד »

למנוחת הנפטרים חודש מרחשוון

  א' רבי פנחס דמרי זצ"ל-תרמ"א א'  רבי נתן בורג'ל (הראשון) זצ"ל-תקנ"ב ב' רבי מרדכי אלחאייך זצ"ל -תקנ"ד.(השני) ט' רבי משנה פיתוסי זצ"ל-תרכ"ו י' רבי מכלוף נסים  דידי  זצ"ל- תשל"ט י"ב  יוסף בריח זצ"ל- תשע"ט. ט"ו רבי מעתוק מאזוז זצ"ל-תש"נ ט"ו רבי רחמים חדאד זצ"ל-תרע"ב י"ח  רבי ציון ביתאן זצ"ל-תשט"ז …

קרא עוד »

למנוחת הנפטרים חודש תשרי

ן   א'   רבי יצחק הכהן זצ"ל-תרע"ט  א' רבי יעקב שמאמה זצ"ל-תרכ"ה ב'   רבי משה כהן זצ"ל-תרכ"ג ב' הגב' ליזט כהן ז"ל-תשי"ב ג'   רבי שמעון גז זצ"ל-תשס"ד ד'   רבי אברהם לומברוזו (5)זצ"ל-תרמ"א ד' רבי שאול נטף (2)זצ"ל-תרמ"ב ד.   רבי יעקב חי גז (השני) זצ"ל-תרע"ב ז'   רבי יוסף ברבי זצ"ל-תרע"ט ח' …

קרא עוד »

למנוחת הנפטרים חודש אלול

א' רבי ראובן ביתאן זצ"ל תשי"ב א' רבי רחמים מעתוק דמרי זצ"ל תרצ"ד ב' רבי משה גז  זצ"ל תש"כ (נאבל) ג' רבי חומאני עלוש זצ"ל ג' רבי יצחק צדקיה זצ"ל  תר"מ (תוניס) ה' רבי מסיעד מהדאר זצ"ל תשי"ט ה' רבי משה עידאן זצ"ל תרנ"ד ז' רבי ישועה כהן זצ"ל תרס"ג …

קרא עוד »